English    Türkçe    فارسی   

4
60-84

 • Kötü kişi, padişah, Müslümanları suçlu buldu diye bir haber duydu mu semirir, neşelenir... 60
 • گر خبر آید که شه جرمی نهاد ** بر مسلمانان شود او زفت و شاد
 • Yok... Eğer padişah, merhamet etti, o cezayı cömertliğiyle Müslümanlardan bağışladı diye bir söz duysa,
 • ور خبر آید که شه رحمت نمود ** از مسلمانان فکند آن را به جود
 • Bu söz yüzünden canı sıkılır, yaslara düşer... Kötü kişide daha buna benzer yüzlerce yomsuzluklar vardır.
 • ماتمی در جان او افتد از آن ** صد چنین ادبارها دارد عوان
 • Fakat o âşık, kötü bekçiye hayır dualar edip duruyordu. Çünkü rahata onun yüzünden kavuşmuştu.
 • او عوان را در دعا در می‌کشید ** کز عوان او را چنان راحت رسید
 • Bekçi herkese zehirdi, fakat ona panzehir! Bekçi, onun sevgilisine kavuşmasına sebep olmuştu.
 • بر همه زهر و برو تریاق بود ** آن عوان پیوند آن مشتاق بود
 • Görüyorsun ya, dünyada mutlak olarak kötü bir şey yoktur. Kötü, buna nispetle kötüdür. Sonra şunu da bil ki, 65
 • پس بد مطلق نباشد در جهان ** بد به نسبت باشد این را هم بدان
 • Âlemde hiçbir zehir yahut şeker yoktur ki birine ayak, öbürüne ayakkabı olmasın!
 • در زمانه هیچ زهر و قند نیست ** که یکی را پا دگر را بند نیست
 • Evet... Birine ayak olur, öbürüne bukağı. Birisine zehirdir, öbürüne şeker gibi tatlı!
 • مر یکی را پا دگر را پای‌بند ** مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند
 • Yılanın zehiri, yılana hayattır, insanaysa ölüm!
 • زهر مار آن مار را باشد حیات ** نسبتش با آدمی باشد ممات
 • Deniz mahlûklarına deniz, bağ, bahçe gibidir... Fakat karada yaşayanlara ölümdür, dağdır!
 • خلق آبی را بود دریا چو باغ ** خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ
 • Ey iş eri, bu nispeti birden tuttur da böylece bine kadar saya dur! 70
 • همچنین بر می‌شمر ای مرد کار ** نسبت این از یکی کس تا هزار
 • Zeyd, birisine göre şeytandır, öbürüneyse sultan!
 • زید اندر حق آن شیطان بود ** در حق شخصی دگر سلطان بود
 • O, zeyd pek yüce bir kişidir der... Bu zeyd gebertilecek bir kâfirdir der!
 • آن بگوید زید صدیق سنیست ** وین بگوید زید گبر کشتنیست
 • Zeyd, bir adamdır ama ona öyledir, bunaysa baştanbaşa zahmettir, ziyandır!
 • زيد يك ذات است بر آن يك جنان ** او بر اين ديگر همه رنج و زيان
 • Eğer onun, sana göre de şeker hâline gelmesini istiyorsan var, onu âşıklarının gözüyle gör!
 • گر تو خواهی کو ترا باشد شکر ** پس ورا از چشم عشاقش نگر
 • O güzele kendi gözünle bakma... İsteneni isteyenlerin gözüyle gör! 75
 • منگر از چشم خودت آن خوب را ** بین به چشم طالبان مطلوب را
 • Kendi gözünü yum. Gözünün yerine, ona âşık olanlardan ariyet bir göz edin...
 • چشم خود بر بند زان خوش‌چشم تو ** عاریت کن چشم از عشاق او
 • Hatta âriyet olarak ondan bir göz, bir görüş, al da onun yüzüne, onun gözüyle bak!
 • بلک ازو کن عاریت چشم و نظر ** پس ز چشم او بروی او نگر
 • Bak da bıkmadan, usanmadan emin ol. İşte ululuk ıssı peygamber, bunun için “Kim kendini Allah’a verirse Allah, kendisini ona verir” dedi...
 • تا شوی آمن ز سیری و ملال ** گفت کان الله له زین ذوالجلال
 • “Onun gözü de ben olurum, eli de, gönlü de... Bu suretle devleti, bahtsızlıktan kurtulur” buyurdu.
 • چشم او من باشم و دست و دلش ** تا رهد از مدبریها مقبلش
 • Ne olursa olsun, kötü ve istenmeyen bir şey bile olsa değil mi ki sana kılavuzluk etti, sevgiline ulaştırdı, sevimlidir, dosttur! 80
 • هر چه مکرو هست چون شد او دلیل ** سوی محبوبت حبیبست و خلیل
 • Vaaza başladı mı zalimlere, taş yüreklilere ve itikatsızlara dua eden vaiz
 • حکایت آن واعظ کی هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سخت‌دلان و بی‌اعتقادان کردی
 • Bir vaiz vardı... Minbere çıktı mı yol kesenlere duaya başlar,
 • آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی ** قاطعان راه را داعی شدی
 • Ellerini kaldırıp “Yarabbi, kötülere, fesatçılara, isyancılara merhamet et!
 • دست برمی‌داشت یا رب رحم ران ** بر بدان و مفسدان و طاغیان
 • Hayır sahipleriyle alay edenlerin hepsine, bütün kâfir gönüllülere, kiliselerde bulunanlara merhamette bulun” derdi.
 • بر همه تسخرکنان اهل خیر ** برهمه کافردلان و اهل دیر
 • Temiz kişilere hiç dua etmez, kötülerden başkasına duada bulunmazdı.
 • می‌نکردی او دعا بر اصفیا ** می‌نکردی جز خبیثان را دعا