English    Türkçe    فارسی   

5
1052-1076

 • Amelin, iyiyse sana ebediyen dost olur. Kötüyse mezarında yılan kesilir.
 • گر بود نیکو ابد یارت شود  ** ور بود بد در لحد مارت شود 
 • Babam, doğruluk yolundaki bu amel, bu kazanç, nasıl olur da üstatsız elde edilebilir?
 • این عمل وین کسب در راه سداد  ** کی توان کرد ای پدر بی‌اوستاد 
 • Alemde en aşağılık sanat bile hiç üstatsız elde edilebilir mi?
 • دون‌ترین کسبی که در عالم رود  ** هیچ بی‌ارشاد استادی بود 
 • Her sanatın önü bilgidir, ondan sonra amel gelir. Bu suretle de amel, bir müddet mühletten, yahut ecelden sonra gayda verir. 1055
 • اولش علمست آنگاهی عمل  ** تا دهد بر بعد مهلت یا اجل 
 • Ey akıl sahibi, sanata çalış, fakat o sanatı, ehil olan kerem sahibi ve temiz bir kişiden öğren.
 • استعینوا فی‌الحرف یا ذا النهی  ** من کریم صالح من اهلها 
 • Kardeş, inciyi sedefin içinde ara, sanatı da sanat ehlinden iste.
 • اطلب الدر اخی وسط الصدف  ** واطلب الفن من ارباب الحرف 
 • Öğütçüleri gördünüz mü insaf edin de onlardan öğrenmeye çalışın, çekinmeyin.
 • ان رایتم ناصحین انصفوا  ** بادروا التعلیم لا تستنکفوا 
 • Bir adam tabak olsa da tabaklık sanatını yaparken kirli bir hırka giyse bu hırka, onun zenginliğini ululuğunu azaltmaz ki.
 • در دباغی گر خلق پوشید مرد  ** خواجگی خواجه را آن کم نکرد 
 • Demirci, demir döverken yırtık pırtık bir elbiseye bürünse halk yanında itibarı eksilmez ki. 1060
 • وقت دم آهنگر ار پوشید دلق  ** احتشام او نشد کم پیش خلق 
 • Şu halde kibir elbisesini bedeninden çıkar. Bir şey belleyip öğrenme hususunda aşağılık bir elbiseye bürün.
 • پس لباس کبر بیرون کن ز تن  ** ملبس ذل پوش در آموختن 
 • Bilgi sahibi olmanın yolu sözledir. Sanat bellemenin yolu işle.
 • علم آموزی طریقش قولی است  ** حرفت آموزی طریقش فعلی است 
 • Yokluk istiyorsan o, konuşup görüşmeyle kaimdir. Bu hususta ne dilin işe yarar ne elin.
 • فقر خواهی آن به صحبت قایمست  ** نه زبانت کار می‌آید نه دست 
 • Can yokluk bilgisini bir candan beller. Bu bilgi ne defterden bellenir, ne dilden!
 • دانش آن را ستاند جان ز جان  ** نه ز راه دفتر و نه از زبان 
 • O rumuz, yolcunun gönlünde varsa, ben de remizler bilirim derse yolcu, henüz remizleri bilmiyor demektir. 1065
 • در دل سالک اگر هست آن رموز  ** رمزدانی نیست سالک را هنوز 
 • Yolcunun gönlü açılır,nurlanırsa o vakit Tanrı, “senin göğsünü açmadık mı? Seni ferahlandırmadık mı?” buyurur.
 • تا دلش را شرح آن سازد ضیا  ** پس الم نشرح بفرماید خدا 
 • Senin içini açtık göğsünü ferahlattık.
 • که درون سینه شرحت داده‌ایم  ** شرح اندر سینه‌ات بنهاده‌ایم 
 • Sense hala onu dışarıdan istemektesin. Süt sağılan yer, sensin de sen, başkalarının süt sağmasını bekliyorsun.
 • تو هنوز از خارج آن را طالبی  ** محلبی از دیگران چون حالبی 
 • Sende kıyısı bucağı olmayan bir süt kaynağı var. Sen neden tulumda süt arasın?
 • چشمه‌ی شیرست در تو بی‌کنار  ** تو چرا می‌شیر جویی از تغار 
 • A su çeken, denize bir deliğin, bir yolun var senin. utan kuyudan su çekmeye! 1070
 • منفذی داری به بحر ای آبگیر  ** ننگ دار از آب جستن از غدیر 
 • “Elem neşrah” ayetinde bildirildiği gibi senin göğsün şerh edilmedi mi ki? Öyleyse neden sıkılır, neden yine şerh istersin ki?
 • که الم نشرح نه شرحت هست باز  ** چون شدی تو شرح‌جو و کدیه‌ساز 
 • İçinde gönlünün ferahlanmasına, şerh edilmesine bak ki “Onlar, kendilerinde olan Tanrı delillerini görmezler” ayetindeki kınamaya uğramayasın.
 • در نگر در شرح دل در اندرون  ** تا نیاید طعنه‌ی لا تبصرون 
 • ”O sizinle beraberdir” ayetinin tefsiri
 • تفسیر و هو معکم 
 • Başının üstünde bir sepet dolusu ekmek var da sen hala şuraya buraya koşup duruyor, ekmek istiyorsun.
 • یک سپد پر نان ترا بی‌فرق سر  ** تو همی خواهی لب نان در به در 
 • Şaşkın mısın ne? Kendi başına dolan. Neden her kapıyı dövüp durursun? Yürü, gönül kapısını döv!
 • در سر خود پیچ هل خیره‌سری  ** رو در دل زن چرا بر هر دری 
 • Dizine kadar dereye girmişsimde kendinden gafilsin, şundan bundan su isteyip durursun. 1075
 • تا بزانویی میان آب‌جو  ** غافل از خود زین و آن تو آب جو 
 • Önünde de sana yardım edecek su var, ardında da. Fakat kaynaklara ulaşman için önünde de set var, ardında da.
 • پیش آب و پس هم آب با مدد  ** چشمها را پیش سد و خلف سد