English    Türkçe    فارسی   

5
1942-1966

 • Fakat su güneşten haberdar oldu mu buzu kalmaz, yumuşar, ısınır akıverir.
 • چون خبر شد ز آفتابش یخ نماند  ** نرم گشت و گرم گشت و تیز راند 
 • İçi görmek, bütün bedeni hor etmek, aşık olmaktır. Çünkü bu taktirde bütün beden tamahtan ibaret olur. “Tamah eden alçalır” denmiştir.
 • شد ز دید لب جمله‌ی تن طمع  ** خوار و عاشق شد که ذل من طمع 
 • Fakat içi görmeyen, deriyle kanaat eder. “Kanaat eden yüceldi” bağı, ona zindan olur.
 • چون نبیند مغز قانع شد به پوست  ** بند عز من قنع زندان اوست 
 • Burada yücelik kafirliktir alçalmak din. Taş taşlıktan fani olmadıkça yüzüğe takılır mi? 1945
 • عزت اینجا گبریست و ذل دین  ** سنگ تا فانی نشد کی شد نگین 
 • Hem hala taşsın, hem de ben diyor, varlık güdüyorsun. Halbuki senin yoksullanmanın, yok olmanın tam zamanı.
 • در مقام سنگی آنگاهی انا  ** وقت مسکین گشتن تست وفنا 
 • Kafir, daima mal ve mevki arar. Çünkü külhan, fışkı ile tavlanır.
 • کبر زان جوید همیشه جاه و مال  ** که ز سرگینست گلحن را کمال 
 • Bu iki dadı, mal ve mevki, deriyi şişirir, yağla etle, kibirle, benlikle doldurur.
 • کین دو دایه پوست را افزون کنند  ** شحم و لحم و کبر و نخوت آکنند 
 • Kafirler gözlerini isin içine atmadılar da o yüzden deriyi iç sandılar.
 • دیده را بر لب لب نفراشتند  ** پوست را زان روی لب پنداشتند 
 • Bu yola kılavuz İblistir. Çünkü mevki tuzağına ilk avlanan odur. 1950
 • پیش‌وا ابلیس بود این راه را  ** کو شکار آمد شبیکه‌ی جاه را 
 • Mal yılana benzer mevki ise ejderhadır. Tanrı erlerinin gölgesi bu ikisine de zümrüttür.
 • مال چون مارست و آن جاه اژدها  ** سایه‌ی مردان زمرد این دو را 
 • Yılanın o zümrütten gözü kamaşır, kör olur; yolcu da kurtulur.
 • زان زمرد مار را دیده جهد  ** کور گردد مار و ره‌رو وا رهد 
 • O ulu, yani İblis, önce bu yola diken döşemiştir. Onun için her incinen, lanet şeytana der.
 • چون برین ره خار بنهاد آن رئیس  ** هر که خست او گفته لعنت بر بلیس 
 • Yani bu dert, bana onun hilesinden geldi. Hilede ilk önce ayak olan odur demek ister.
 • یعنی این غم بر من از غدر ویست  ** غدر را آن مقتدا سابق‌پیست 
 • Ondan sonra nice zamanlar geçmiş, niceleri gelip gitmiş, fakat herkes, onun yoluna ayak basmıştır. 1955
 • بعد ازو خود قرن بر قرن آمدند  ** جملگان بر سنت او پا زدند 
 • Yiğidim kim bir kötü adet koysa, ondan sonra halk körlüğünden o adete uysa.
 • هر که بنهد سنت بد ای فتا  ** تا در افتد بعد او خلق از عمی 
 • Bütün o adeti işleyenlerin günahı, o adeti ilk koyana da yazılır. Çünkü o, baştır öbürleri kuyruk.
 • جمع گردد بر وی آن جمله بزه  ** کو سری بودست و ایشان دم‌غزه 
 • Fakat Adem, ben topraktan yaratıldım diye o çarıkla postu önüne koymuştur.
 • لیک آدم چارق و آن پوستین  ** پیش می‌آورد که هستم ز طین 
 • Eyaz gibi o da çarığını göz önünde tuttu, sonunda akıbeti Mahmut oldu.
 • چون ایاز آن چارقش مورود بود  ** لاجرم او عاقبت محمود بود 
 • Mutlak varlık yoklukları meydana getirip durur. Yokluktan başka var yaratan is yurdu var mi? 1960
 • هست مطلق کارساز نیستیست  ** کارگاه هست‌کن جز نیست چیست 
 • Adam, yazılmış kağıda yazı yazar mı, yahut fidan dikilmiş fidanlığa tekrar fidan diker mi?
 • بر نوشته هیچ بنویسد کسی  ** یا نهاله کارد اندر مغرسی 
 • Yazmak için yazılmamış bir kağıt arar. Tohum ekmek için ekilmemiş bir yeri aktarır.
 • کاغذی جوید که آن بنوشته نیست  ** تخم کارد موضعی که کشته نیست 
 • Sen de kardeş tohum ekilmemiş bir yol ol, yazılmamış beyaz bir kağıt kesil de,
 • تو برادر موضع ناکشته باش  ** کاغذ اسپید نابنوشته باش 
 • “Nun vel kalem” yazısı ile şeref kazan, sana da o kerem sahibi tohum eksin.
 • تا مشرف گردی از نون والقلم  ** تا بکارد در تو تخم آن ذوالکرم 
 • Bu paluzeden tatmamış ol. Gördüğün mutfağı görmezlikten gel. 1965
 • خود ازین پالوه نالیسیده گیر  ** مطبخی که دیده‌ای نادیده گیر 
 • Çünkü bu paluze insana sarhoşluk verir de postla çarık hatırından çıkar.
 • زانک ازین پالوده مستیها بود  ** پوستین و چارق از یادت رود