English    Türkçe    فارسی   

5
2813-2837

 • Halbuki senin için temizlenmemiş. Evin, Şeytanla, adam olmayanlarla, canavarlarla dolu.
 • پس ترا باطن مصفا ناشده  ** خانه پر از دیو و نسناس و دده 
 • A eşek, inadından eşeklikte kalakaldın. Nerden Mesih'e ait ruhlardan bir koku alacaksın?
 • ای خری ز استیزه ماند در خری  ** کی ز ارواح مسیحی بو بری 
 • Orada bir hayal başgösterse hangi pusudan çıktığını nerden bileceksin? 2815
 • کی شناسی گر خیالی سر کند  ** کز کدامین مکمنی سر بر کند 
 • İçteki hayallerin süpürülmesi için beden, riyazatla hayale döner.
 • چون خیالی می‌شود در زهد تن  ** تا خیالات از درونه روفتن 
 • Eşeğin hile yüzünden tilkiye alet olması
 • غالب شدن مکر روبه بر استعصام خر 
 • Eşek bir hayli çalıştı, tilkiden korundu. Fakat köpek gibi acıkmıştı, açlı kendisine eş olmuştu.
 • خر بسی کوشید و او را دفع گفت  ** لیک جوع الکلب با خر بود جفت 
 • Hırsı üstün geldi, sabrı zayıfladı. Ekmek sevdası, nice boğazlan yırtmıştır.
 • غالب آمد حرص و صبرش بد ضعیف  ** بس گلوها که برد عشق رغیف 
 • Kendisine hakikatler keşfedilen Peygamber, onun için "Az kaldı yoksulluk, küfür olayazdi" dedi.
 • زان رسولی کش حقایق داد دست  ** کاد فقر ان یکن کفر آمدست 
 • O eşek, açlığa tutsak olmuştu. Hileyse bile dedi, tut ki öldüm. 2820
 • گشته بود آن خر مجاعت را اسیر  ** گفت اگر مکرست یک ره مرده گیر 
 • Bari bu açlık azabından kurtulurum ya. Yaşayış buysa ölüm bence daha iyi.
 • زین عذاب جوع باری وا رهم  ** گر حیات اینست من مرده بهم 
 • Önce tövbe etmiş, and içmişti ama nihayet eşekliğinden tövbesini de bozdu, andını da.
 • گر خر اول توبه و سوگند خورد  ** عاقبت هم از خری خبطی بکرد 
 • Hırs, insanı kör, ahmak eder, bilgisiz bir hale sokar, ölümü kolaylaştırır.
 • حرص کور و احمق و نادان کند  ** مرگ را بر احمقان آسان کند 
 • Halbuki ölüm, eşeklere kolay değildir. Çünkü ebedî canları yoktur ki.
 • نیست آسان مرگ بر جان خران  ** که ندارند آب جان جاودان 
 • Ebedî canı olmadığı için de kötülükte bulunan birisidir. Ecele cüreti, ahmaklıktandır. 2825
 • چون ندارد جان جاوید او شقیست  ** جرات او بر اجل از احمقیست 
 • Çalış da ebedî cana ulaş, ölüm gününde de elinde bir azık bulunsun.
 • جهد کن تا جان مخلد گردد  ** تا به روز مرگ برگی باشدت 
 • Kötü kişinin rızık veren Tanrıya güveni yoktur. Gayıptan ona rızkının cömertçe saçıldığına inanmaz.
 • اعتمادش نیز بر رازق نبود  ** که بر افشاند برو از غیب جود 
 • Gerçi zaman zaman ona bir açlık verdi, verdi ama Tanrı ihsanı, şimdiye kadar onu rızıksız bırakmadı.
 • تاکنونش فضل بی‌روزی نداشت  ** گرچه گه‌گه بر تنش جوعی گماشت 
 • Eğer açlık olmasaydı imtilâya tutulurdun, ondan sonra da sende daha yüzlerce illet başgösterirdi.
 • گر نباشد جوع صد رنج دگر  ** از پی هیضه بر آرد از تو سر 
 • Açlık illeti, hem lâtif oluş, hem hafif bir hale geliş, hem de Tanrı'ya yalvarıp ibadette bulunuş bakımından o illetlerden elbette daha iyidir. 2830
 • رنج جوع اولی بود خود زان علل  ** هم به لطف و هم به خفت هم عمل 
 • Açlık zahmeti, illetlerden daha iyidir; hele açlıkta yüzlerce fayda ve hüner de varken.
 • رنج جوع از رنجها پاکیزه‌تر  ** خاصه در جوعست صد نفع و هنر 
 • Az yeyiş ve açlığın iyiliği
 • در بیان فضیلت احتما و جوع 
 • Kendine gel, açlık, ilâçların padişahıdır. Açlığı canla başla kabul et, onu böyle hor görme.
 • جوع خود سلطان داروهاست هین  ** جوع در جان نه چنین خوارش مبین 
 • Bütün hastalıklar, açlıkla iyileşir. Bütün ilâçlar, aç olmadıkça sana tesir etmez.
 • جمله ناخوش از مجاعت خوش شدست  ** جمله خوشها بی‌مجاعتها ردست 
 • Örnek
 • مثل 
 • Birisi küflü ekmek yiyordu. Bir adam, neden bu kadar haris ve aç gözlü oldun? diye sordu?
 • آن یکی می‌خورد نان فخفره  ** گفت سایل چون بدین استت شره 
 • Dedi ki: Sabrın sonucunda açlık, iki misli arttı mı arpa ekmeği bile bana helva gelir. 2835
 • گفت جوع از صبر چون دوتا شود  ** نان جو در پیش من حلوا شود 
 • Sabrettim, sabırlı oldum mu daima helva yemiş olurum.
 • پس توانم که همه حلوا خورم  ** چون کنم صبری صبورم لاجرم 
 • Zaten açlık, herkese zebun olmaz ki. Bu açlık, hadden aşırı bir otlaktır.
 • خود نباشد جوع هر کس را زبون  ** کین علف‌زاریست ز اندازه برون