English    Türkçe    فارسی   

5
3256-3280

 • Çarığın göçüp giden hangi sevgilinden kalma?Pöstekin,sanki Yusuf'un gömleği!
 • چارقت ربع کدامین آصفست  ** پوستین گویی که کرته‌ی یوسفست 
 • Hıristiyan,gibi hani..gider de keşişe bir yıllık suçunu,yaptığı zinaları,kalbinden geçirdiği kötülükleri sayıp döker.
 • هم‌چو ترسا که شمارد با کشش  ** جرم یکساله زنا و غل و غش 
 • Keşiş,suçunu bağışladı mı,onun affını Tanrı affı bilir.
 • تا بیامرزد کشش زو آن گناه  ** عفو او را عفو داند از اله 
 • Halbuki o papaz,ne suç bilir,ne adalet.Ama aşk ve inanış,pek kudretli bir sihirbazdır.
 • نیست آگه آن کشش از جرم و داد  ** لیک بس جادوست عشق و اعتقاد 
 • Dostluk ve vehim,yüzlerce Yusuf yaratır.Büyü zaten Harut'la Murat'tan kalmadır. 3260
 • دوستی و وهم صد یوسف تند  ** اسحر از هاروت و ماروتست خود 
 • İnsan,sevgilinin hatırasiyle bir suret yaratır.O suretin çekişi,seni dedikoduya sevk eder.
 • صورتی پیدا کند بر یاد او  ** جذب صورت آردت در گفت و گو 
 • Suretin önüne varır,yüz binlerce sır dökersin,dostun dosta sır söylemesi gibi.
 • رازگویی پیش صورت صد هزار  ** آن چنان که یار گوید پیش یار 
 • Halbuki orada ne bir suret vardır ,ne bir heykel.Öyle olduğu halde ondan yüzlerce Elest duyulur,bundan yüzlerce Bela.
 • نه بدانجا صورتی نه هیکلی  ** زاده از وی صد الست و صد بلی 
 • Nitekim gönlü yaralı bir ana da yeni ölmüş yavrusunun yanına,
 • آن چنان که مادری دل‌برده‌ای  ** پیش گور بچه‌ی نومرده‌ای 
 • Candan yürekler sırlar söyler.O cansız toprak,ona diri görünür. 3265
 • رازها گوید به جد و اجتهاد  ** می‌نماید زنده او را آن جماد 
 • O toprağı diri ve canlı sanır,o toprak yığınının gözü,kulağı vardır zannına kapılır.
 • حی و قایم داند او آن خاک را  ** چشم و گوشی داند او خاشاک را 
 • پیش او هر ذره‌ی آن خاک گور  ** گوش دارد هوش دارد وقت شور 
 • Onca o toprağın her zerresi duyar,o coştu mu,feryadını iştir,anlar.
 • مستمع داند به جد آن خاک را  ** خوش نگر این عشق ساحرناک را 
 • Ana,çocuğunun yeni mezarının toprağına anbean gözyaşlarıyla kapanır,yüzünü,gözünü sürer.
 • آنچنان بر خاک گور تازه او  ** دم‌بدم خوش می‌نهد با اشک رو 
 • Oğlu diriyken bile o canının canına, o can yavrusuna asla böyle yüzünü,gözünü sürmemiştir. 3270
 • که بوقت زندگی هرگز چنان  ** روی ننهادست بر پور چو جان 
 • Fakat bu ölümden birkaç gün geçti mi sevgisinin ateşi yatışır.
 • از عزا چون چند روزی بگذرد  ** آتش آن عشق او ساکن شود 
 • Ölüye karşı aşk ebedi olmaz ki.Sen,cana canlar katan diriyi sev.
 • عشق بر مرده نباشد پایدار  ** عشق را بر حی جان‌افزای دار 
 • Bu acı geçti mi o mezarın karşısında durmaktan yorgunluk gelir,uykusu gelir.Cansız bir şeyden ancak cansız bir şey doğar.
 • بعد از آن زان گور خود خواب آیدش  ** از جمادی هم جمادی زایدش 
 • Çünkü aşk,afsununu çalmış,gitmiştir.Ateş sönüverdi mi kül almıştır.
 • زانک عشق افسون خود بربود و رفت  ** ماند خاکستر چو آتش رفت تفت 
 • Gencin aynada gördüğünü ihtiyar,tamamiyle kerpiçte görür. 3275
 • آنچ بیند آن جوان در آینه  ** پیر اندر خشت می‌بیند همه 
 • Pir,senin aşkındır,sakalı da ak olan değil.Pir,yüz binlerce ümitsizin elinden tutandır.
 • پیر عشق تست نه ریش سپید  ** دستگیر صد هزاران ناامید 
 • Aşk,ayrılık aleminde suretler düzer.Fakat insan,hakiki sevgiliyle buluştu mu tasavvur bile edilmiyen,tasvire bile sığmayan hakikat meydana çıkar da,
 • عشق صورتها بسازد در فراق  ** نامصور سر کند وقت تلاق 
 • Der ki:Aklın ve akıllının da aslının aslı benim,sarhoşun da.Suretlerdeki o güzellik,bizim aksimizdir.
 • که منم آن اصل اصل هوش و مست  ** بر صور آن حسن عکس ما بدست 
 • Şimdi perdelerini kaldırarak,güzelliğimizi vasıtasız gösterdik.
 • پرده‌ها را این زمان برداشتم  ** حسن را بی‌واسطه بفراشتم 
 • Çünkü benim aksimle çok uğraştın,nihayet zatının tecrit kuvvetini buldun. 3280
 • زانک بس با عکس من در بافتی  ** قوت تجرید ذاتم یافتی