English    Türkçe    فارسی   

5
3678-3702

 • Gam fikri, neşe yolunu vurursa gam yeme. O, hakikatte başka neşeler hazırlamadadır.
 • فکر غم گر راه شادی می‌زند  ** کارسازیهای شادی می‌کند 
 • O, hayrın aslından yeni bir sevinç, yeni bir neşe gelsin diye evi, başkalarından sıkıca süpürür.
 • خانه می‌روبد به تندی او ز غیر  ** تا در آید شادی نو ز اصل خیر 
 • Gönül dalındaki sararmış, kurumuş yaprakları ayırır, daldan yeni ve yeşil yapraklar bitmesine yardım eder. 3680
 • می‌فشاند برگ زرد از شاخ دل  ** تا بروید برگ سبز متصل 
 • Bu âlemden öte bir âleme yeni bir zevk gelsin diye eski sevinci, kökünden çeker, çıkarır.
 • می‌کند بیخ سرور کهنه را  ** تا خرامد ذوق نو از ما ورا 
 • Gam, üstü dallarla yapraklarla örtülü yeni kökü bitirsin diye çürümüş, porsumuş olan eski kökü yerinden söküp çıkarır.
 • غم کند بیخ کژ پوسیده را  ** تا نماید بیخ رو پوشیده را 
 • Gam, gönülden neyi döker, yahut koparırsa karşılık olarak mutlaka daha iyisini verir.
 • غم ز دل هر چه بریزد یا برد  ** در عوض حقا که بهتر آورد 
 • Hele derdin, gamın, yakın ehline kul olduğunu iyice bilene daha fazla lütuf tarda bulunur.
 • خاصه آن را که یقینش باشد این  ** که بود غم بنده‌ی اهل یقین 
 • Bulutla şimşek, asık suratlılık, ekşi yüzlülük göstermese asma yaprağı, doğuya benzeyen gülümsemelerini gösterir mi hiç? 3685
 • گر ترش‌رویی نیارد ابر و برق  ** رز بسوزد از تبسمهای شرق 
 • Kutluluk, kutsuzluk, gönlüne gelir, konuklar. Bunlar, evden eve giden yıldızlara benzerler.
 • سعد و نحس اندر دلت مهمان شود  ** چون ستاره خانه خانه می‌رود 
 • Senin burcunda konakladı mı onun talihi gibi sen de tatlı bir hale, gel, çevikleş.
 • آن زمان که او مقیم برج تست  ** باش هم‌چون طالعش شیرین و چست 
 • Böyle hareket et de o yıldız, aya gitti, ulaştı mı o gönül sultanına senden şükür etsin.
 • تا که با مه چون شود او متصل  ** شکر گوید از تو با سلطان دل 
 • Sabırlı ve her şeye razı olan Eyyub, tam yedi yıl Tanrı konuğunu, belâyı hoş tuttu.
 • هفت سال ایوب با صبر و رضا  ** در بلا خوش بود با ضیف خدا 
 • O sert ve yüzü pek âlâ da Tann'ya dönünce ondan yüzlerce çeşit şükürlerde bulundu da, 3690
 • تا چو وا گردد بلای سخت‌رو  ** پیش حق گوید به صدگون شکر او 
 • Dedi ki: Eyyub, ben sevgililerini öldürdüğüm halde sevgisinden bir kere bile yüzünü çevirmedi.
 • کز محبت با من محبوب کش  ** رو نکرد ایوب یک لحظه ترش 
 • Tanrı bilgisine vefakârlıkta bulundu, utancından belâ ile âdeta sütle bal gibi kaynaştı, karıştı.
 • از وفا و خجلت علم خدا  ** بود چون شیر و عسل او با بلا 
 • Senin de gönlüne yeniden yeniye belâlar geldikçe o belâları güle güle karşıla.
 • فکر در سینه در آید نو به نو  ** خند خندان پیش او تو باز رو 
 • Ey yaradanım, beni o belânın şerrinden sakla bekle. O yüzden gelecek ihsanları bana haram etme, beni o lûtuflara kavuştur.
 • که اعذنی خالقی من شره  ** لا تحرمنی انل من بره 
 • Rabbim, uğradığım belâlara karşı lütfet de şükredeyim, geçip giderse ona hasret çekmeyeyim de. 3695
 • رب اوزعنی لشکر ما اری  ** لا تعقب حسرة لی ان مضی 
 • O suratı asık derdi koru. O acılığı şeker gibi tatlı say.
 • آن ضمیر رو ترش را پاس‌دار  ** آن ترش را چون شکر شیرین شمار 
 • Bulutun da görünüşte yüzü asıktır ama gül bahçesini bezer, çalı çırpıyı kırar.
 • ابر را گر هست ظاهر رو ترش  ** گلشن آرنده‌ست ابر و شوره‌کش 
 • Gamı bulut gibi bil de o asık suratlıya pek surat asmaya kalkışma.
 • فکر غم را تو مثال ابر دان  ** با ترش تو رو ترش کم کن چنان 
 • Belki o inci, elindedir, olur ya, Onun için çalış çabala da senden razı olsun.
 • بوک آن گوهر به دست او بود  ** جهد کن تا از تو او راضی رود 
 • Hattâ böyle olmasa bile bu huyu âdet edinir, o güzelim huyla huylanır, o huyu artırırsın da, 3700
 • ور نباشد گوهر و نبود غنی  ** عادت شیرین خود افزون کنی 
 • Başka yerlerde de böyle hareket edersin ve bir gün birdenbire muhtaç olduğun şeye erişiverirsin.
 • جای دیگر سود دارد عادتت  ** ناگهان روزی بر آید حاجتت 
 • Neşene mâni olan düşünce, Tann'nın emriyle, Tanrı'nın hikmetiyle gelir.
 • فکرتی کز شادیت مانع شود  ** آن به امر و حکمت صانع شود