English    Türkçe    فارسی   

5
391-415

 • Toprak, o sebeple coşmuştur; biz de o yüzden coştuk. Allahm, pek isteksiz, pek tembel olduk, bir yudumcuk daha saç!
 • جوش کرد آن خاک و ما زان جوششیم  ** جرعه‌ی دیگر که بس بی‌کوششیم 
 • Caizse yokluktan feryat ediyor, yokluğu anlatmaya çalışıyorum. Caiz değilse işte sustum.
 • گر روا بد ناله کردم از عدم  ** ور نبود این گفتنی نک تن زدم 
 • Bu, iki kat hırsı anlatmaydı ya... Halil’den öğren o hırs kazını kesmek gerek.
 • این بیان بط حرص منثنیست  ** از خلیل آموز که آن بط کشتنیست 
 • Kazada bundan başka daha bir çok hayır, şer var ama başka sözleri söyleyemem, vakit kalmaz diye ürküyorum.
 • هست در بط غیر این بس خیر و شر  ** ترسم از فوت سخنهای دگر 
 • Tavus kuşunun tabiatı ve İbrahim aleyhisselam’ın onu kesmesindeki sebep
 • صفت طاوس و طبع او و سبب کشتن ابراهیم علیه‌السلام او را 
 • Şimdi ad san için cilvelenip duran iki renkli tavusa geldik. 395
 • آمدیم اکنون به طاوس دورنگ  ** کو کند جلوه برای نام و ننگ 
 • Onun gayreti, sonucundan ve faydasından habersiz bir halde halkı, hayırla şerle avlamaktır.
 • همت او صید خلق از خیر و شر  ** وز نتیجه و فایده‌ی آن بی‌خبر 
 • Tuzak gibi av tutup durur. Tuzağın maksada ait ne bilgisi vardır?
 • بی‌خبر چون دام می‌گیرد شکار  ** دام را چه علم از مقصود کار 
 • Tuzağın, av tutmaktan ne zararı vardır, ne faydası; onun bu beyhude tutuşuna şaşarım işte ben.
 • دام را چه ضر و چه نفع از گرفت  ** زین گرفت بیهده‌ش دارم شگفت 
 • Kardeş, iki yüz güzelle bağdaştın, dost oldun, sonra yine onları terk ettin.
 • ای برادر دوستان افراشتی  ** با دو صد دلداری و بگذاشتی 
 • Doğduğun günden beri işin bu. Sevgi tuzağıyla adam avlar durursun. 400
 • کارت این بودست از وقت ولاد  ** صید مردم کردن از دام وداد 
 • Bu avlamaktan, bu kalabalıktan, bu başlık sevdasından el çek. Hiç bunlarla bir şey ördün, bu yüzden bir şey elde ettin mi?
 • زان شکار و انبهی و باد و بود  ** دست در کن هیچ یابی تار و پود 
 • Ömrünün çoğu geçti, gün akşama yaklaştı. Sense hala adam avlamaya koyulmuşsun.
 • بیشتر رفتست و بیگاهست روز  ** تو به جد در صید خلقانی هنوز 
 • Onu tut, bunu tuzaktan azat et. Alçaklar gibi bir başkasını avla.
 • آن یکی می‌گیر و آن می‌هل ز دام  ** وین دگر را صید می‌کن چون لام 
 • Derken bunu da bırak, başka birini ara... Bu işte tam hiçbir şeyden haberi olmayan çocukların oynadığı bir oyun!
 • باز این را می‌هل و می‌جو دگر  ** اینت لعب کودکان بی‌خبر 
 • Gece gelip çatar, tuzağında bir av bile yok. Tuzak sana, bir baş ağrısından, bir bağdan başka bir şey değil. 405
 • شب شود در دام تو یک صید نی  ** دام بر تو جز صداع و قید نی 
 • Şu halde sen, kendi kendini avladın demektir. Çünkü, hapse düştün, maksada erişemedin, mahrum kaldın.
 • پس تو خود را صید می‌کردی به دام  ** که شدی محبوس و محرومی ز کام 
 • Hiç alemde bizim gibi kendi kendini avlayan bir ahmak daha var mı?
 • در زمانه صاحب دامی بود  ** هم‌چو ما احمق که صید خود کند 
 • Aşağılık kişilerin tuzağına domuz tutulur. Sonsuz zahmet, sonra da onu yemek haram.
 • چون شکار خوک آمد صید عام  ** رنج بی‌حد لقمه خوردن زو حرام 
 • Avlamaya değen şey ancak aşktır. Fakat oda öyle herkesin tuzağına düşer mi ya?
 • آنک ارزد صید را عشقست و بس  ** لیک او کی گنجد اندر دام کس 
 • Meğer ki sen gelesin de ona av olasın... Meğer ki sen, tuzağı bırakasın da onun tuzağına gidip düşesin. 410
 • تو مگر آیی و صید او شوی  ** دام بگذاری به دام او روی 
 • Aşk der ki: Ben yavaş yavaş çalışmasaydım; bana avlanmak av tutmadan yeğdir.
 • عشق می‌گوید به گوشم پست پست  ** صید بودن خوش‌تر از صیادیست 
 • Benim hayranım ol da övün. Güneşi bırak da zerre ol!
 • گول من کن خویش را و غره شو  ** آفتابی را رها کن ذره شو 
 • Kapım da otur. Evsiz barksız kal. Mumluk davasına kalkışma, pervane ol.
 • بر درم ساکن شو و بی‌خانه باش  ** دعوی شمعی مکن پروانه باش 
 • Bu suretle dirilik sultanlığını bulur, kullukta gizli olan padişahlığı görürsün.
 • تا ببینی چاشنی زندگی  ** سلطنت بینی نهان در بندگی 
 • Alemde tersine çakılmış nallar görür, esirlere padişah adı verildiğini duyarsın. 415
 • نعل بینی بازگونه در جهان  ** تخته‌بندان را لقب گشته شهان