English    Türkçe    فارسی   

5
4189-4213

 • Yüce Tanrı, bu suçlular da başlarını duvarlara vurdular.
 • این گروه مجرمان هم ای مجید  ** جمله سرهاشان به دیواری رسید 
 • Kendi hatalarını, suçlarını anladılar. Padişahın oyununda mat oldular ama, 4190
 • بر خطا و جرم خود واقف شدند  ** گرچه مات کعبتین شه بدند 
 • Şimdi ah ederek ey lütfu, suçlulara yol gösteren Tanrı diye sana yüz tuttular.
 • رو به تو کردند اکنون اه‌کنان  ** ای که لطفت مجرمان را ره‌کنان 
 • Lütfet, yolda kirlenenleri tez af Fıratında, yıkanılacak kaynakta yıka, arıt.
 • راه ده آلودگان را العجل  ** در فرات عفو و عین مغتسل 
 • Arıt da uzun zamandır işlenegelen suçtan yıkansınlar, temizlerin safına katılıp namaz kılsınlar.
 • تا که غسل آرند زان جرم دراز  ** در صف پاکان روند اندر نماز 
 • Sayıdan dışarı olan o saflarda "Bizler saflarız" nuruna gark olsunlar.
 • اندر آن صفها ز اندازه برون  ** غرقگان نور نحن الصافون 
 • Söz, bu halin övüşüne gelince kalem de kırıldı, kâğıt da yırtıldı. 4195
 • چون سخن در وصف این حالت رسید  ** هم قلم بشکست و هم کاغذ درید 
 • Hiç deniz, bir kaba sığar mı? Aslanı bir kuzu kapıp götürebilir mi?
 • بحر را پیمود هیچ اسکره‌ای  ** شیر را برداشت هرگز بره‌ای 
 • Perde ardındaysan perdeden çık da o şaşılacak padişahlığı gör.
 • گر حجابستت برون رو ز احتجاب  ** تا ببینی پادشاهی عجاب 
 • Sarhoş kavim, kadehini kırdılar ama senden sarhoş olanların özrü vardır.
 • گرچه بشکستند حامت قوم مست  ** آنک مست از تو بود عذریش هست 
 • Onların sarhoşluğu, ikbal ve malla değildir ey işleri tatlı Tanrı, senin şarabından sarhoş olmuştur onlar.
 • مستی ایشان به اقبال و به مال  ** نه ز باده‌ی تست ای شیرین فعال 
 • 4200, Ey padişahlar padişahı, onlar senin hususiyetinden sarhoş olmuşlardır. Ey af eden Tanrı, kendi sarhoşunu affet. 4200
 • ای شهنشه مست تخصیص توند  ** عفو کن از مست خود ای عفومند 
 • Hitap ettiğin zaman senin hususiyetinin lezzeti, insanı, öyle bir sarhoş eder ki, yüz küp şarap insanı öyle sarhoş edemez.
 • لذت تخصیص تو وقت خطاب  ** آن کند که ناید از صد خم شراب 
 • Mademki beni sarhoş ettin, had vurma bana. Şeriat, sarhoşlara had vurmaz.
 • چونک مستم کرده‌ای حدم مزن  ** شرع مستان را نبیند حد زدن 
 • Aklım başıma gelsin de o vakit döv. Zaten ben ayılmayı istemiyorum ki.
 • چون شوم هشیار آنگاهم بزن  ** که نخواهم گشت خود هشیار من 
 • Ey lütuflar ve ihsanlar sahibi Tanrı, senin şarabını içen, ebedî olarak aklından da kurtuldu gitti, had vurulmasından da.
 • هرکه از جام تو خورد ای ذوالمنن  ** تا ابد رست از هش و از حد زدن 
 • Onlar, sarhoşluklarının verdiği yoklukta ebedi olarak kalırlar. Sizin sevginizde yok olan gayri ayılıp kalkamaz. 4205
 • خالدین فی فناء سکرهم  ** من تفانی فی هواکم لم یقم 
 • İhsanın bize yürü der, yürü ey aşkımızın ayranına kapılmış olan!
 • فضل تو گوید دل ما را که رو  ** ای شده در دوغ عشق ما گرو 
 • Sinek gibi ayranımıza düşmüşsün.. Sen, sarhoş değilsin ey sinek, şarabın ta kendisisin.
 • چون مگس در دوغ ما افتاده‌ای  ** تو نه‌ای مست ای مگس تو باده‌ای 
 • Ey sinek, gerkesler, senden sarhoş olurlar. Çünkü sen, bal denizine at sürmüşsün.
 • کرگسان مست از تو گردند ای مگس  ** چونک بر بحر عسل رانی فرس 
 • Dağlar, zerreler gibi senin sarhoşundur. Nokta da senin elindedir, pergel de, çizgi de.
 • کوهها چون ذره‌ها سرمست تو  ** نقطه و پرگار و خط در دست تو 
 • Halkın titrediği fitne, senden titrer.. Her değerli mücevher, sence ucuzdan ucuzdur. 4210
 • فتنه که لرزند ازو لرزان تست  ** هر گران‌قیمت گهر ارزان تست 
 • Tanrı, bana beş yüz ağız verseydi de ey can ve ey cihan, seni anlatsaydım.
 • گر خدا دادی مرا پانصد دهان  ** گفتمی شرح تو ای جان و جهان 
 • Halbuki bir ağzım var, o da ey sırları bilen Tanrı, senden utancından kırık dökük!
 • یک دهان دارم من آن هم منکسر  ** در خجالت از تو ای دانای سر 
 • Fakat yokluktan daha kırık dökük olmam ya.. Bunca ümmetler, onun ağzından zuhur etti.
 • منکسرتر خود نباشم از عدم  ** کز دهانش آمدستند این امم