English    Türkçe    فارسی   

5
52-76

 • Fakat iman sahibi o yaşayışa güvenir, bu yüzden de yavaş yavaş, durup dinlenerek yağma eder.
 • لیک ممن ز اعتماد آن حیات  ** می‌کند غارت به مهل و با انات 
 • Padişahın düşmanı nasıl kahrettiğini bilir. Bu yüzden fırsatı kaçırmayacağına da emindir, düşmanın gelmeyeceğine de inanmıştır.
 • آمنست از فوت و از یاغی که او  ** می‌شناسد قهر شه را بر عدو 
 • Başka kapı yoldaşlarının ona çullanmayacağını, onun derip devşirdiğini kapışmayacaklarını bilir, emindir. 55
 • آمنست از خواجه‌تاشان دگر  ** که بیایندش مزاحم صرفه‌بر 
 • Padişahın adaletini bilir, kulların nasıl zaptettiğini , kimsenin kimseye nasıl sitemde bulunmadığını görmüştür.
 • عدل شه را دید در ضبط حشم  ** که نیارد کرد کس بر کس ستم 
 • Hasılı acele etmez, sakindir, nasibini kaçırmayacağına emindir.
 • لاجرم نشتابد و ساکن بود  ** از فوات حظ خود آمن بود 
 • Bu yüzden sabreder gözü toktur, eline geçeni başkalarına ihsan eder, yeni yakası temizdir.
 • بس تانی دارد و صبر و شکیب  ** چشم‌سیر و مثرست و پاک‌جیب 
 • Çünkü yavaşlık Allah ışığıdır. O çabukluksa şeytanın dürtmesinden meydana gelir.
 • کین تانی پرتو رحمان بود  ** وان شتاب از هزه‌ی شیطان بود 
 • Zira Şeytan onu yoksulluklarla korkutur, sabır beygirini sinirlenip öldürür. 60
 • زانک شیطانش بترساند ز فقر  ** بارگیر صبر را بکشد به عقر 
 • Kur’an dan duy, Şeytan, seni şiddetli yoksullukla tehdit eder ürkütür.
 • از نبی بشنو که شیطان در وعید  ** می‌کند تهدیدت از فقر شدید 
 • Bu suretle sen de ona uyar, aceleyle pis şeyleri yer, pis yerleri elde edersin. Ne adamlığın kalır, ne sabrın, ne sevap düşüncen!
 • تا خوری زشت و بری زشت و شتاب  ** نی مروت نی‌تانی نی ثواب 
 • Hasılı kafir yedi karınla yemek yer, dini ve gönlü arıktır ama karnı büyük!
 • لاجرم کافر خورد در هفت بطن  ** دین و دل باریک و لاغر زفت بطن 
 • İNANANIN KAFİRDEN FARKI
 • در سبب ورود این حدیث مصطفی صلوات الله علیه که الکافر یاکل فی سبعة امعاء و الممن یاکل فی معا واحد 
 • Allah Rahmet etsin, Mustafa’nın şu “Kafir yedi barsakla yemek yer, inanan bir barsakla” hadisini söylemesindeki sebep
 • کافران مهمان پیغامبر شدند  ** وقت شام ایشان به مسجد آمدند 
 • Kafirler, Peygambere konuk oldular. Akşam vakti mescide geldiler. 65
 • که آمدیم ای شاه ما اینجا قنق  ** ای تو مهمان‌دار سکان افق 
 • Ey bütün dünyadakileri yurdunda konaklayan, ey padişah, biz sana konuk geldik.
 • بی‌نواییم و رسیده ما ز دور  ** هین بیفشان بر سر ما فضل و نور 
 • Azığımız yok uzaktan gelmişiz. Hemencecik başımıza rahmet ve nur saç dediler.
 • گفت ای یاران من قسمت کنید  ** که شما پر از من و خوی منید 
 • Peygamber, sahabeye, dostlarım, dedi. Bunları paylaşın. Çünkü siz benimle benim huyumla dolusunuz.
 • پر بود اجسام هر لشکر ز شاه  ** زان زنندی تیغ بر اعدای جاه 
 • Her askerin bedeni padişahla doludur. Padişahın mevki ve rütbesine düşman olanlara bu yüzden kılıç vururlar.
 • تو بخشم شه زنی آن تیغ را  ** ورنه بر اخوان چه خشم آید ترا 
 • Sen padişahın kızgınlığı ile kılıç sallarsın, yoksa kardeşlere niye kızasın ki? 70
 • بر برادر بی‌گناهی می‌زنی  ** عکس خشم شاه گرز ده‌منی 
 • Bir kardeşe, padişahın kızgınlığının aksiyle suçsuz olarak on batmanlık gürzü vuruyorsun.
 • شه یکی جانست و لشکر پر ازو  ** روح چون آبست واین اجسام جو 
 • Padişah bir candır ama ordu onunla doludur. Ruh su gibidir, bu bedenler ırmağa benzerler.
 • آب روح شاه اگر شیرین بود  ** جمله جوها پر ز آب خوش شود 
 • Padişahın can suyu tatlıysa bütün ırmaklar tatlı suyla dolar.
 • که رعیت دین شه دارند و بس  ** این چنین فرمود سلطان عبس 
 • Çünkü halk, padişahlarının dinindedir, o “abese” suresinin padişahı böyle buyurmuştur.
 • هر یکی یاری یکی مهمان گزید  ** در میان یک زفت بود و بی‌ندید 
 • Her dost bir konuk seçti, konukların arasında pek iri ve misli görülmemiş biri vardı. 75
 • جشم ضخمی داشت کس او را نبرد  ** ماند در مسجد چو اندر جام درد 
 • Öyle iriydi ki kimse onu götürmeye cesaret edemedi. Kadehteki posa ve tortu gibi o da mescitte kalakaldı.
 • مصطفی بردش چو وا ماند از همه  ** هفت بز بد شیرده اندر رمه