English    Türkçe    فارسی   

6
1329-1353

 • Su kenarında bir sofi oturmuş, elini yüzünü yıkıyor, temizken bir kat daha temiz oluyordu.
 • بر لب جو صوفیی بنشسته بود  ** دست و رو می‌شست و پاکی می‌فزود 
 • Hasta sofinin kafasını görünce hülyaya kapıldı, içinden bir sille vurmak isteği coştu. 1330
 • او قفااش دید چون تخییلیی  ** کرد او را آرزوی سیلیی 
 • Bulgur aşına tapan sofinin kellesine vurmak için elini kaldırdı.
 • بر قفای صوفی حمزه‌پرست  ** راست می‌کرد از برای صفع دست 
 • Hekim, içinden geçeni yapmazsan o, sana dert olur dedi.
 • کارزو را گر نرانم تا رود  ** آن طبیبم گفت کان علت شود 
 • Allah da “Kendinizi, elinizle, tehlikeye atmayın” buyurmuştur. Hele bir sille aşk edeyim.
 • سیلیش اندر برم در معرکه  ** زانک لا تلقوا بایدی تهلکه 
 • Bu sabır ve perhiz, bir tehlikedir. Başkaları gibi çekinme, bir iyice vur bakalım diyordu.
 • تهلکه‌ست این صبر و پرهیز ای فلان  ** خوش بکوبش تن مزن چون دیگران 
 • Silleyi aşk edince sofinin kellesinden şırrak diye bir ses çıktı. Sofi, hey asi kaltaban diye bağırdı. 1335
 • چون زدش سیلی برآمد یک طراق  ** گفت صوفی هی هی ای قواد عاق 
 • Ona iki üç yumruk vurmak, sakalını, bıyığını yolmak istedi ama vazgeçti.
 • خواست صوفی تا دو سه مشتش زند  ** سبلت و ریشش یکایک بر کند 
 • Halk da hastadır, hummalıdır, çaresizdir. Şeytanın igvasıyla böyle sille vurur durur.
 • خلق رنجور دق و بیچاره‌اند  ** وز خداع دیو سیلی باره‌اند 
 • Hepside suçsuzları incitmeye haristir. Birbirlerinin kafasını noksan görürler
 • جمله در ایذای بی‌جرمان حریص  ** در قفای همدگر جویان نقیص 
 • Ey suçsuzların kafasına vuran, bunun cezasını kendi kafanda görmüyor musun?
 • ای زننده بی‌گناهان را قفا  ** در قفای خود نمی‌بینی جزا 
 • Ey hava ve hevesini hekimlik sanıp zayıfları tokatlamaya kalkışan! 1340
 • ای هوا را طب خود پنداشته  ** بر ضعیفان صفع را بگماشته 
 • Sana bu ilâçtır diyen, seninle alay etmiş, sana gülmüştür. O, Âdem’e de buğdaya kılavuzluk ettiydi ya!
 • بر تو خندید آنک گفتت این دواست  ** اوست که آدم را به گندم رهنماست 
 • Ey Allah yardımını dileyen Âdem ve Havva, ilâç için bunu yiyin, “Ebedi olarak yaşarsınız” demişti ya!
 • که خورید این دانه او دو مستعین  ** بهر دارو تا تکونا خالدین 
 • Şeytan, Âdem’in ayağını titretti, sürçtürdü, onun kafasına vurdu. Fakat o sille döndü, şeytanın kafasına geldi, ona ceza oldu.
 • اوش لغزانید و او را زد قفا  ** آن قفا وا گشت و گشت این را جزا 
 • Şeytan, Âdem’i adam akıllı sürçtürdü ama Âdem’in arkası Allah idi, elini tutan Haktı.
 • اوش لغزانید سخت اندر زلق  ** لیک پشت و دستگیرش بود حق 
 • Âdem bir dağdı, yılanla dolsa ne çıkar? Tiryak madeniydi, ona hiçbir zarar gelmedi. 1345
 • کوه بود آدم اگر پر مار شد  ** کان تریاقست و بی‌اضرار شد 
 • Sende tiryakten bir zerre bile yok, kurtulacağını nasıl umuyor, nasıl aldanıyorsun?
 • تو که تریاقی نداری ذره‌ای  ** از خلاص خود چرایی غره‌ای 
 • Nerede sen de Halil’cesine Allahya dayanma, nerede sende Kelîm’deki keramet?
 • آن توکل کو خلیلانه ترا  ** وآن کرامت چون کلیمت از کجا 
 • Nerede o Allahya dayanma ki kılıcın İsmail’i kesmesin, nerede o keramet ki Nil’in dibini ana cadde yapasın?
 • تا نبرد تیغت اسمعیل را  ** تا کنی شه‌راه قعر نیل را 
 • Kutlu bir adam, minareden düşse elbisesine rüzgâr dolar, onu yere yavaş indirir, kurtulur.
 • گر سعیدی از مناره اوفتید  ** بادش اندر جامه افتاد و رهید 
 • Ey güzel adam, o bahta inanmıyorsan neden kendini yele veriyorsun ya? 1350
 • چون یقینت نیست آن بخت ای حسن  ** تو چرا بر باد دادی خویشتن 
 • Bu minareden Âd gibi yüz binlercesi tepesi üstüne düştü, başlarını da yele verdiler, canlarını da.
 • زین مناره صد هزاران هم‌چو عاد  ** در فتادند و سر و سر باد داد 
 • Bu minareden tepesi üstüne düşen milyonlarca kişiye bak.
 • سرنگون افتادگان را زین منار  ** می‌نگر تو صد هزار اندر هزار 
 • İp üstünde oynamayı bilmiyorsan ayaklarına şükret, yeryüzünde yürü.
 • تو رسن‌بازی نمیدانی یقین  ** شکر پاها گوی و می‌رو بر زمین