English    Türkçe    فارسی   

6
1600-1624

 • Ağzını açtın mı artık söz, senin elinde değildir. Sâf sözün ardından bulanık söz de akar. 1600
 • نیست در ضبطت چو بگشادی دهان  ** از پی صافی شود تیره روان 
 • Fakat Allah vahyinin yolunda mâsum olanın sözleri, tamamiyle sâftır, onun için böyle adam ağzını açar, söze başlarsa caizdir.
 • آنک معصوم ره وحی خداست  ** چون همه صافست بگشاید رواست 
 • Çünkü peygamber, kendi heva ve hevesinden söz söylemez. Allah mâsumundan heva ve heves doğar mı hiç?
 • زانک ما ینطق رسول بالهوی  ** کی هوا زاید ز معصوم خدا 
 • Hal sahibi ol da söz söyle; bu suretle de benim gibi söze düşkün olma!
 • خویشتن را ساز منطیقی ز حال  ** تا نگردی هم‌چو من سخره‌ی مقال 
 • Sofinin, kadıdan sorusu
 • سال کردن آن صوفی قاضی را 
 • Sofi dedi ki: Mademki altın, bir madendendir. Neden bunda fayda var, onda zarar?
 • گفت صوفی چون ز یک کانست زر  ** این چرا نفعست و آن دیگر ضرر 
 • Hepsi bir elden geldiği halde neden bunun aklı başında, öbürü sarhoş? 1605
 • چونک جمله از یکی دست آمدست  ** این چرا هوشیار و آن مست آمدست 
 • Bu ırmaklar, hep bir denizden akıyor da neden bu tatlı, öbürü ağza zehir gibi gelmede.
 • چون ز یک دریاست این جوها روان  ** این چرا نوش است و آن زهر دهان 
 • Bütün nurlar, ebedîlik güneşindedir de doğru sabahla, yalancı aydınlık nasıl meydana geliyor?
 • چون همه انوار از شمس بقاست  ** صبح صادق صبح کاذب از چه خاست 
 • Bakanın gözüne çekilen sürme, aynı sürme. Doğru görüşle şaşı görüş nereden çıkıyor?
 • چون ز یک سرمه‌ست ناظر را کحل  ** از چه آمد راست‌بینی و حول 
 • Para basılan yerin sahibi Allah iken nasıl oluyor da paraların bir kısmı iyi basılıyor, bir kısmı fena?
 • چونک دار الضرب را سلطان خداست  ** نقد را چون ضرب خوب و نارواست 
 • Allah, yola “benim yolum” dedikten sonra neden bu ahde vefa etmede, öbürü yol kesmede. 1610
 • چون خدا فرمود ره را راه من  ** این خفیر از چیست و آن یک راه‌زن 
 • Mademki hür kişiyle şaşkın kişi, bir karından doğmada, “Çocuk, babanın sırrıdır” sözü nasıl doğru oluyor?
 • از یک اشکم چون رسد حر و سفیه  ** چون یقین شد الولد سر ابیه 
 • Binlerce suretle görünen birliği kim görmüştür? Daimî olarak duran bir varlıktan nasıl oluyor da yüz binlerce hareket meydana geliyor?
 • وحدتی که دید با چندین هزار  ** صد هزاران جنبش از عین قرار 
 • Kadının sofiye cevabı
 • جواب گفتن آن قاضی صوفی را 
 • Kadı dedi ki: Ey sofi, şaşırma. Bunu bir örnekle anlatacağım dinle!
 • گفت قاضی صوفیا خیره مشو  ** یک مثالی در بیان این شنو 
 • Âşıkların kararsızlığı da sevgilinin karar ve sebatından ileri gelir.
 • هم‌چنانک بی‌قراری عاشقان  ** حاصل آمد از قرار دلستان 
 • O dağ gibi nazlanıp durur, âşıklar da yapraklar gibi titrerler. 1615
 • او چو که در ناز ثابت آمده  ** عاشقان چون برگها لرزان شده 
 • Onun gülüşü ağlamalar koparır, yüzünün suyu yüz sularını yerlere döker.
 • خنده‌ی او گریه‌ها انگیخته  ** آب رویش آب روها ریخته 
 • Bütün bu keyfiyetler, köpük gibi denizin üstünde oynar durur.
 • این همه چون و چگونه چون زبد  ** بر سر دریای بی‌چون می‌طپد 
 • Fakat denizin zatında da bir zıttı, bir ortağı benzeri yoktur, işinde de. Varlıklar, varlık libaslarını ondan giyerler.
 • ضد و ندش نیست در ذات و عمل  ** زان بپوشیدند هستیها حلل 
 • Zıt, kendisine zıt olan şeye nasıl olur da varlık verir? Onu yaratması şöyle dursun belki ondan kaçar, uzaklaşır.
 • ضد ضد را بود و هستی کی دهد  ** بلک ازو بگریزد و بیرون جهد 
 • Eş ne demektir? Misil demektir, iyinin kötünün misli. Misil kendisine misil yaratır mı hiç? 1620
 • ند چه بود مثل مثل نیک و بد  ** مثل مثل خویشتن را کی کند 
 • Ey Allahdan korkup çekinen, Allah, birbirine benzer, birbirinin misli iki varlık olsa yaratıcılıkta bu, neden öbürüne üstün olsun yani?
 • چونک دو مثل آمدند ای متقی  ** این چه اولیتر از آن در خالقی 
 • Bir bahçedeki yapraklar kadar birbirine eş ve zıt varlık olsa onlar, yine zıttı ve eşi olmayan denizin köpüklerine benzerler.
 • بر شمار برگ بستان ند و ضد  ** چون کفی بر بحر بی‌ضدست و ند 
 • Denizin bu zıt görünüşlerini,bu sayısız tecellilerini , keyfiyetsiz olarak gör. Denizin varlığına keyfiyet nasıl sığar?
 • بی‌چگونه بین تو برد و مات بحر  ** چون چگونه گنجد اندر ذات بحر 
 • Onun en aşağı oyunu, canındır. Bu nelik ve nitelik cana nasıl sığar? Can nasıldır, nicedir diyebilir misin?
 • کمترین لعبت او جان تست  ** این چگونه و چون جان کی شد درست