English    Türkçe    فارسی   

6
1650-1674

 • Kadı, pek bomboş bir sofisin sen. Kûfî yazıdaki kef gibi bomboşsun, bir parçacık bile aklın yok. 1650
 • گفت قاضی بس تهی‌رو صوفیی  ** خالی از فطنت چو کاف کوفیی 
 • Ağzından şekerler saçan hikâyeci, geceleri terzilerin hainliklerini anlatır, hiç duymadın mı sen?
 • تو بنشنیدی که آن پر قند لب  ** غدر خیاطان همی‌گفتی به شب 
 • Onların halkı nasıl soyup soğana çevirdiklerine dair geçmiş zamanlardaki hikâyeleri anlatır durur.
 • خلق را در دزدی آن طایفه  ** می‌نمود افسانه‌های سالفه 
 • Kumaş keserlerken kumaşın bir parçasını nasıl çaldıklarını şuna buna söyler.
 • قصه‌ی پاره‌ربایی در برین  ** می حکایت کرد او با آن و این 
 • Hikâyecinin biri de geceleyin yine terzi masalı okumaya koyulmuştu. Halk başına toplanmıştı.
 • در سمر می‌خواند دزدی‌نامه‌ای  ** گرد او جمع آمده هنگامه‌ای 
 • Dinleyici bulunduğundan bütün cüzleri hikâye olmuştu âdeta. 1655
 • مستمع چون یافت جاذب زان وفود  ** جمله اجزااش حکایت گشته بود 
 • Peygamber aleyhisselâm “Şüphe yok Allah, dinleyenlerin himmetince vaiz edenlerin diline hikmet telkin eder” buyurdu.
 • قال النبی علیه السلام ان الله تعالی یلقن الحکمة علی لسان الواعظین بقدر همم المستمعین 
 • Birisinin sözü güzelse dinleyicidendir. Öğretmenin heyecanı ve işe iyi sarılması, çocuğun tesiriyledir.
 • جذب سمعست ار کسی را خوش لبیست  ** گرمی و جد معلم از صبیست 
 • Yirmi dört şubeden çalgı çalan bir çalgıcıya, dinleyen olmadı mı çalgısı bir yük olur.
 • چنگیی را کو نوازد بیست و چار  ** چون نیابد گوش گردد چنگ بار 
 • Aklına ne bir yanık nağme gelir, ne bir güzel, ne de on parmağı, çalgının perdelerinde ve tellerde oynar!
 • نه حراره یادش آید نه غزل  ** نه ده انگشتش بجنبد در عمل 
 • Gayb haberlerini dinleyen bir kulak olmasaydı hiçbir muştucu gökten vahiy getirmezdi.
 • گر نبودی گوشهای غیب‌گیر  ** وحی ناوردی ز گردون یک بشیر 
 • Allah sanatlarını gören gözler olmasaydı ne gökyüzü dönerdi, ne yeryüzü gülerdi. 1660
 • ور نبودی دیده‌های صنع‌بین  ** نه فلک گشتی نه خندیدی زمین 
 • “Sen olmasaydın” sözü, keskin ve görür gözler içindir.
 • آن دم لولاک این باشد که کار  ** از برای چشم تیزست و نظار 
 • Fakat halk, kadın ve yemek aşkından nereden Allah sanatına bakacak, nereden Allah aşkına düşecek?
 • عامه را از عشق هم‌خوابه و طبق  ** کی بود پروای عشق صنع حق 
 • Yiyecek birkaç köpek olmadıktan sonra tutmaç suyunu köpeklerin yiyecekleri yere dökmezsin ki.
 • آب تتماجی نریزی در تغار  ** تا سگی چندی نباشد طعمه‌خوار 
 • Yürü, Allah mağarasının köpeği ol da o, seni seçsin, bu yal yerinden kurtarsın.
 • رو سگ کهف خداوندیش باش  ** تا رهاند زین تغارت اصطفاش 
 • Hikâyeci, terzilerin insafsızca hırsızlılarını anlattı, çaldıkları kumaşları nasıl sakladıklarını söyledi. 1665
 • چونک دزدیهای بی‌رحمانه گفت  ** کی کنند آن درزیان اندر نهفت 
 • Halk arasında Hıta’lı bir Türk vardı. Bu sırrın açılmasına pek kızdı öfkelendi.
 • اندر آن هنگامه ترکی از خطا  ** سخت طیره شد ز کشف آن غطا 
 • Gece, kıyamet günü gibi o sırları, hakikat ehline açıp durmaktaydı.
 • شب چو روز رستخیز آن رازها  ** کشف می‌کرد از پی اهل نهی 
 • Nereye gitsen de orada birbirlerinin sırlarını açan iki düşmanı savaşır görsen;
 • هر کجا آیی تو در جنگی فراز  ** بینی آنجا دو عدو در کشف راز 
 • O anı, anılıp söylenen mahşer bil. O sır söyleyen boğazı da sur say.
 • آن زمان را محشر مذکور دان  ** وان گلوی رازگو را صور دان 
 • Allah, öfke sebeplerini hazırlamış, o kötülükleri ortaya atmıştır. 1670
 • که خدا اسباب خشمی ساختست  ** وآن فضایح را بکوی انداختست 
 • Hikâyeci, terzilerin bir çok hainliklerini sayıp döktü. Türk acıklandı, kızdı, dertlendi.
 • بس که غدر درزیان را ذکر کرد  ** حیف آمد ترک را و خشم و درد 
 • Dedi ki: Ey meddah, şehrinizde hilede, hıyanette en usta hangi terzi?
 • گفت ای قصاص در شهر شما  ** کیست استاتر درین مکر و دغا 
 • Türk’ün ,terzi benden bir şey çalamaz diye bahse girişmesi
 • دعوی کردن ترک و گرو بستن او کی درزی از من چیزی نتواند بردن 
 • Meddah dedi ki: Ciğeroğlu derler bir terzi vardır, hırsızlıkta, çeviklikte halkı öldürür âdeta.
 • گفت خیاطیست نامش پور شش  ** اندرین چستی و دزدی خلق‌کش 
 • Türk, benden dedi, bir iplik bile çalamaz. Sizinle bahse giriyorum.
 • گفت من ضامن که با صد اضطراب  ** او نیارد برد پیشم رشته‌تاب