English    Türkçe    فارسی   

6
283-307

 • Biz, onu güvenilir bir adam sanıyorduk, umarmıydık böyle bir çalıkuşunun hain çıkacağını?
 • این چنین گراء کی خاین بود  ** ما گمان برده که هست او معتمد 
 • Efendinin, karısına “Sabret,köleyi tekdir etme. Ben onu bu tamahtan öyle bir geçiririm ki ne şiş yanar,ne kebap” demesi.
 • صبر فرمودن خواجه مادر دختر را کی غلام را زجر مکن من او را بی‌زجر ازین طمع باز آرم کی نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند 
 • Efendi dedi ki: “Sabret. Ona de ki: Kızı ona vermez sana veririz.
 • گفت خواجه صبر کن با او بگو  ** که ازو ببریم و بدهیمش به تو 
 • Bu suretle belki gönlünden o sevdayı çıkarırız. Sen hele bir hoşça bak, ben nasıl onu bu işten vazgeçiririm? 285
 • تا مگر این از دلش بیرون کنم  ** تو تماشا کن که دفعش چون کنم 
 • Sen gönlünü hoş tut,bunu iyice bil ki kızımız, hakikaten de senin eşindir.
 • تو دلش خوش کن بگو می‌دان درست  ** که حقیقت دختر ما جفت تست 
 • A güzel müşteri, evvelce bunu bilmiyorduk, mademki bildik, elbette kızımıza daha lâyıksın sen.
 • ما ندانستیم ای خوش مشتری  ** چونک دانستیم تو اولیتری 
 • Ateşimiz, kendi mangalımızda; Leylâ, bizim Leylâ’mız, Mecnunumuz da sen, de
 • آتش ما هم درین کانون ما  ** لیلی آن ما و تو مجنون ما 
 • İyice bir hayale, bir düşünceye düşsün. İyi düşünce insanı semirtir.
 • تا خیال و فکر خوش بر وی زند  ** فکر شیرین مرد را فربه کند 
 • Hayvan,otla semirir,insan da yücelikle,şerefle gelişir. 290
 • جانور فربه شود لیک از علف  ** آدمی فربه ز عزست و شرف 
 • İnsan kulağından gelişir, duya duya canlanır. Hayvansa boğazından, yemesinden, içmesinden gelişir.
 • آدمی فربه شود از راه گوش  ** جانور فربه شود از حلق و نوش 
 • Kadın, “Böyle bir arlanılacak sözü, ağzım nasıl varır da söyler?
 • گفت آن خاتون ازین ننگ مهین  ** خود دهانم کی بجنبد اندرین 
 • Onun için böyle abes bir sözü nasıl geveleyebilirim? Gebersin o şeytan huylu hain” dedi.
 • این چنین ژاژی چه خایم بهر او  ** گو بمیر آن خاین ابلیس‌خو 
 • Adam, hayır dedi, korkma. Sen böyle söyle de onun hastalığı geçsin, bu lütuf yüzünden iyileşsin.
 • گفت خواجه نی مترس و دم دهش  ** تا رود علت ازو زین لطف خوش 
 • Ondan sonra sevgilim onun derdini gidermeyi bana bırak sen. Yalnız o ince eleyip sık dokuyan bir kere iyileşsin. 295
 • دفع او را دلبرا بر من نویس  ** هل که صحت یابد آن باریک‌ریس 
 • Kadın, o hasta köleye böyle söyleyince öyle ferahladı, öyle kabardı o köle ki âdeta yeryüzüne sığamaz oldu.
 • چون بگفت آن خسته را خاتون چنین  ** می‌نگنجید از تبختر بر زمین 
 • Semirdi, gelişti, benzine kan geldi, kırmızı güle döndü, binlerce şükürler etti.
 • زفت گشت و فربه و سرخ و شکفت  ** چون گل سرخ هزاران شکر گفت 
 • Bazen de, hanımcığım, diyordu, sakın bu bir düzen olmasın!
 • که گهی می‌گفت ای خاتون من  ** که مبادا باشد این دستان و فن 
 • Efendi, Ferec’i evlendiriyorum diye bir dâvet yaptı, eşini dostunu çağırdı.
 • خواجه جمعیت بکرد و دعوتی  ** که همی‌سازم فرج را وصلتی 
 • Gelenler de “Ferec, kutlu olsun” diye onu kandırmaktaydılar. 300
 • تا جماعت عشوه می‌دادند و گان  ** که ای فرج بادت مبارک اتصال 
 • Ferec, bu sözleri duyunca artık kızı alacağına iyice inandı. Büsbütün iyileşti, hastalığı kökünden geçti gitti.
 • تا یقین‌تر شد فرج را آن سخن  ** علت از وی رفت کل از بیخ و بن 
 • Ondan sonra gerdek gecesi bir oğlanı kadın kılığına soktular.
 • بعد از آن اندر شب گردک به فن  ** امردی را بست حنی هم‌چو زن 
 • Elini, bileğini gelinler gibi kınaladılar. Âdeta ona tavuk gösterip horoz verdiler.
 • پر نگارش کرد ساعد چون عروس  ** پس نمودش ماکیان دادش خروس 
 • Başını bağladılar, gelinler gibi elbiseler giydirdiler, gürbüz oğlanı kadın kıyafetine sokup koyverdiler.
 • مقنعه و حله‌ی عروسان نکو  ** کنگ امرد را بپوشانید او 
 • Efendi halvet zamanı derhal mumu üfledi. Hintli köle öyle güçlü kuvvetli bir oğlanla yalnız kaldı. 305
 • شمع را هنگام خلوت زود کشت  ** ماند هندو با چنان کنگ درشت 
 • Oğlan, köleye saldırınca Hintlicik, feryada başladı ama dışarıdaki def gürültüsünden sesini kimse duymuyordu ki.
 • هندوک فریاد می‌کرد و فغان  ** از برون نشنید کس از دف‌زنان 
 • Def çalması, el çırpması, kadın ve erkeğin naraları, onun sesini boğuyordu.
 • ضرب دف و کف و نعره‌ی مرد و زن  ** کرد پنهان نعره‌ی آن نعره‌زن