English    Türkçe    فارسی   

6
4206-4230

 • Mal ve akara konmuş bir mirasyedi vardı. Konduğu mirasın hepsini yedi, çırçıplak kaldı.
 • بود یک میراثی مال و عقار  ** جمله را خورد و بماند او عور و زار 
 • Miras malının zaten vefası yoktur. Geçip gider, fayda etmez, geçip gider; sahibi, ondan ayrılıverir.
 • مال میراثی ندارد خود وفا  ** چون بناکام از گذشته شد جدا 
 • Mirasa konan malın kadrini bilmez çünkü kolay buldu. Dileyip savaşmadı pek o kadar zahmet çekmedi ki.
 • او نداند قدر هم کاسان بیافت  ** کو بکد و رنج و کسبش کم شتاف 
 • Sana da Tanrı bu canı bedava verdi de o yüzden canının kadrini bilmiyorsun.
 • قدر جان زان می‌ندانی ای فلان  ** که بدادت حق به بخشش رایگان 
 • Adamın elindeki para da gitti, kumaş da gitti, evler de gitti. Yıkık yerlerde baykuşlar gibi kalakaldı. 4210
 • نقد رفت و کاله رفته و خانه‌ها  ** ماند چون چغدان در آن ویرانه‌ها 
 • Dedi ki: Yarabbi mal, mülk ekmek azık verdin, hepsi gitti. Ya lütfet bir geçim ver, yahut da ölümümü yolla.
 • گفت یا رب برگ دادی رفت برگ  ** یا بده برگی و یا بفرست مرگ 
 • Gönlünden her şey boşalınca yarabbi, yarabbi demeye koyuldu. “Rabbim beni kurtar, bana yardım et” demeye başladı.
 • چون تهی شد یاد حق آغاز کرد  ** یا رب و یا رب اجرنی ساز کرد 
 • Peygamber “İnanan, kamışa benzer” demiştir. İçi boş olunca feryat eder.
 • چون پیمبر گفته مومن مزهرست  ** در زمان خالیی ناله گرست 
 • Fakat kamışın içi dolu oldu mu çalgıcı onu elinden atar. Sakın dolu olma. Onun elinden gelen zarar da hoştur.
 • چون شود پر مطربش بنهد ز دست  ** پر مشو که آسیب دست او خوشست 
 • Boş ol da Tanrı’nın iki parmağı arasında hoş bir hale gel. Çünkü bütün alem yokluk şarabından sarhoştur. 4215
 • تی شو و خوش باش بین اصبعین  ** کز می لا این سرمستست این 
 • O mirasyedinin de azgınlığı gitti, gözlerinden yaş boşandı. Gözyaşları, din mahsulüne su verdi.
 • رفت طغیان آب از چشمش گشاد  ** آب چشمش زرع دین را آب داد 
 • Müminin duasının geç kabul edilmesindeki sebep
 • سبب تاخیر اجابت دعای مومن 
 • Nice ihlas sahibi vardır ki ağlar, sızlar, dua eder. Duasındaki ihlas dumanı da göğe kadar gider.
 • ای بسا مخلص که نالد در دعا  ** تا رود دود خلوصش بر سما 
 • Suçluların sızlanmasından bir öd ağacı kokusu, bu güzelim gök kubbenin ta yücelerine kadar varır.
 • تا رود بالای این سقف برین  ** بوی مجمر از انین المذنبین 
 • Bunun üzerine melekler Tanrı’ya sızlanmaya başlarlar: Ey her duayı kabul eden, ey sığınılan Tanrı!
 • پس ملایک با خدا نالند زار  ** کای مجیب هر دعا وی مستجار 
 • Mümin kulun yalvarmada. Onun senden başka dayandığı yok. 4220
 • بنده‌ی مومن تضرع می‌کند  ** او نمی‌داند به جز تو مستند 
 • Sen yabancılara bile ihsanda bulunursun. Her iştah sahibi, dileğini senden diler.
 • تو عطا بیگانگان را می‌دهی  ** از تو دارد آرزو هر مشتهی 
 • Tanrı buyurur ki: bu onu horlamak için değil. Ona geç ihsan etmem, onun faydasınadır.
 • حق بفرماید که نه از خواری اوست  ** عین تاخیر عطا یاری اوست 
 • İhtiyacı onu gafletten ayılttı, bana çevirdi; saçından tuttu, çeke, çeke benim tarafıma getirdi.
 • حاجت آوردش ز غفلت سوی من  ** آن کشیدش مو کشان در کوی من 
 • Dileğini verirsem yine döner, o oyuncağa kapılır gaflete gark olur gider.
 • گر بر آرم حاجتش او وا رود  ** هم در آن بازیچه مستغرق شود 
 • Gerçi ey sığınılan en düşkünlere yardım eden Tanrı diye gönlü kırık, perişan bir halde ağlayıp sızlanmada ama ko ağlasın, sızlasın. 4225
 • گرچه می‌نالد به جان یا مستجار  ** دل شکسته سینه‌خسته گو بزار 
 • Bana onun sesi hoş gelmede. O yarabbi demesi, sırlarını söylemesi hoşuma gidiyor.
 • خوش همی‌آید مرا آواز او  ** وآن خدایا گفتن و آن راز او 
 • Yalvararak başından geçenleri anlatarak beni her çeşit aldatmada.
 • وانک اندر لابه و در ماجرا  ** می‌فریباند بهر نوعی مرا 
 • Dudu kuşlarıyla bülbülleri, seslerinin güzelliği yüzünden kafese koyarlar.
 • طوطیان و بلبلان را از پسند  ** از خوش آوازی قفس در می‌کنند 
 • Fakat kuzgunla baykuşu hiç kafese korlar mı? Böyle bir şey hiç işitilmemiştir.
 • زاغ را و چغد را اندر قفس  ** کی کنند این خود نیامد در قصص 
 • Güzel seven bir ekmekçinin yanına iki kişi gelse, bir tanesi ihtiyar, bir tanesi de güzel bir delikanlı olsa. 4230
 • پیش شاهد باز چون آید دو تن  ** آن یکی کمپیر و دیگر خوش‌ذقن