English    Türkçe    فارسی   

6
777-801

 • Âşure günü, bütün Halep’liler, Antakya kapısına gelirler, ta geceye kadar.
 • روز عاشورا همه اهل حلب  ** باب انطاکیه اندر تا به شب 
 • Kadın erkek, büyük bir kalabalık toplanır, Ehlibeyt’in yasını tutarlardı.
 • گرد آید مرد و زن جمعی عظیم  ** ماتم آن خاندان دارد مقیم 
 • Bağırırlar, ağlarlar, feryat ederlerdi. Şîa, Kerbelâ vakası için yas tutardı.
 • ناله و نوحه کنند اندر بکا  ** شیعه عاشورا برای کربلا 
 • Ehlibeyt’in Yezit’ten, Şimir’den çektikleri zulümleri, onlar tarafından uğradıkları sınanmaları sayıp dökerler, 780
 • بشمرند آن ظلمها و امتحان  ** کز یزید و شمر دید آن خاندان 
 • Sesleri ses verir, feryatları, bütün ovayı, çölü doldururdu.
 • نعره‌هاشان می‌رود در ویل و وشت  ** پر همی‌گردد همه صحرا و دشت 
 • Bir garip şair, âşure günü çölden geldi, o feryadı duydu.
 • یک غریبی شاعری از راه رسید  ** روز عاشورا و آن افغان شنید 
 • Şehri bırakıp o tarafa yürüdü, feryadın sebebini araştırmaya koyuldu.
 • شهر را بگذاشت و آن سوی رای کرد  ** قصد جست و جوی آن هیهای کرد 
 • Merak etti, bu gam nedir, bu yas kime tutuluyor diye soruşturmaya başladı.
 • پرس پرسان می‌شد اندر افتقاد  ** چیست این غم بر که این ماتم فتاد 
 • Herhalde bir ulu bey ölmüş olmalı diyordu; böyle bir topluluk, küçük iş değil. 785
 • این رئیس زفت باشد که بمرد  ** این چنین مجمع نباشد کار خرد 
 • Ben garibim siz buralısınız adını lâkaplarını söyleyin.
 • نام او و القاب او شرحم دهید  ** که غریبم من شما اهل دهید 
 • Adı neydi ne iş görürdü, nasıl adamdı? Bana bildirin de onun iyiliklerine ait bir mersiye söyleyeyim.
 • چیست نام و پیشه و اوصاف او  ** تا بگویم مرثیه ز الطاف او 
 • Ben şairim,bir mersiye düzüp okuyayım da,buradan bir yiyecek,bir azık parası alayım.
 • مرثیه سازم که مرد شاعرم  ** تا ازینجا برگ و لالنگی برم 
 • Bunu duyanların birisi dedi ki: Yahu, sen deli misin? Yoksa Şîa değilsin de Ehlibeyt düşmanı mısın?
 • آن یکی گفتش که هی دیوانه‌ای  ** تو نه‌ای شیعه عدو خانه‌ای 
 • Âşure gününü, o gün şehit olan cana yas tutmanın yüzlerce yıl yaşamadan daha üstün olduğunu bilmiyor musun? 790
 • روز عاشوار نمی‌دانی که هست  ** ماتم جانی که از قرنی بهست 
 • Bu dert Müminin yanında değersiz olur mu hiç? Kulağın aşkı, küpenin değerincedir.
 • پیش ممن کی بود این غصه خوار  ** قدر عشق گوش عشق گوشوار 
 • Mümine göre o pâk nurun yası, yüzlerce Nuh tufanından da meşhurdur.
 • پیش ممن ماتم آن پاک‌روح  ** شهره‌تر باشد ز صد طوفان نوح 
 • Şair’in,Halepteki Şiîleri kınayan sözleri
 • نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعه حلب 
 • Şair dedi ki: Doğru ama Yezit’in devri nerede? Bu yas buraya ne kadar da geç gelmiş?
 • گفت آری لیک کو دور یزید  ** کی بدست این غم چه دیر اینجا رسید 
 • Körler bile o kötülükleri gördüler, sağırların kulakları bile o hikâyeleri duydu.
 • چشم کوران آن خسارت را بدید  ** گوش کران آن حکایت را شنید 
 • Siz şimdiye kadar uyuyor muydunuz ki şimdi yas tutuyor, elbisenizi yırtıyorsunuz? 795
 • خفته بودستید تا اکنون شما  ** که کنون جامه دریدیت از عزا 
 • Ey uykuya dalanlar, kendinize ağlayın! Çünkü bu ağır uyku, çok kötü bir ölüm.
 • پس عزا بر خود کنید ای خفتگان  ** زانک بد مرگیست این خواب گران 
 • Allah’ya mensup ruh, zindandan kurtuldu. Neden elbisenizi yırtalım, niçin elimizi ısırıp duralım?
 • روح سلطانی ز زندانی بجست  ** جامه چه درانیم و چون خاییم دست 
 • Onlar ,din sultanlarıydı. Bağı kırdıkları zaman onlara sevinç çağıdır.
 • چونک ایشان خسرو دین بوده‌اند  ** وقت شادی شد چو بشکستند بند 
 • Devlet saymanına uçup gittiler; tomruğu,zinciri çözüp attılar.
 • سوی شادروان دولت تاختند  ** کنده و زنجیر را انداختند 
 • O gün devlet günüdür, güzellik ve saltanat günüdür. Bir zerrecik anlasan, bilsen bunun böyle olduğunu tasdik edersin? 800
 • روز ملکست و گش و شاهنشهی  ** گر تو یک ذره ازیشان آگهی 
 • Bilmiyor, anlamıyorsan yürü, kendine ağla. Çünkü göçmeyi mahşeri inkâr ediyorsun.
 • ور نه‌ای آگه برو بر خود گری  ** زانک در انکار نقل و حشری