English    Türkçe    فارسی   

3
1147-1196

 • Biz neye bu derece de söze daldık? Hikâye söyleyelim derken hikâye olduk gitti.
 • ما چه خود را در سخن آغشته‌ایم ** کز حکایت ما حکایت گشته‌ایم
 • Ben yokum zaten ağlayıp, ağlayıp sızlayarak masal oldum gitti… Bu suretle secde edenler arasına katılayım, onlarla beraber yuvarlanayım bari.
 • من عدم و افسانه گردم در حنین ** تا تقلب یابم اندر ساجدین
 • İş bilen, söz anlayan adama bu söz, hikâye değil. Hâlimi anlatıyorum ben, sevgilinin huzurundayım ben!
 • این حکایت نیست پیش مرد کار ** وصف حالست و حضور یار غار
 • Âsi, bunlar önce gelip geçenlere ait aslı yok masallar dedi ya… Kur’an hakkında söylenen bu söz, nifak eseridir. 1150
 • آن اساطیر اولین که گفت عاق ** حرف قرآن را بد آثار نفاق
 • İçinde Allah nuru olan Lâmekân âleminde nerede geçmiş, nerede gelecek, nerede hâl,
 • لامکانی که درو نور خداست ** ماضی و مستقبل و حال از کجاست
 • Geçmiş, gelecek, sana göredir. Yoksa hakikatte ikisi de birdir. Fakat sen iki sanırsın.
 • ماضی و مستقبلش نسبت به تست ** هر دو یک چیزند پنداری که دوست
 • Bir adam, onun babasıdır, bizim oğlumuz, Zeydin altında olan dam, Amr’ın üstündedir.
 • یک تنی او را پدر ما را پسر ** بام زیر زید و بر عمرو آن زبر
 • Damın altta, üstte oluşu, o iki adama göredir. Hakikatteyse dam tek bir şeydir, işte o kadar!
 • نسبت زیر و زبر شد زان دو کس ** سقف سوی خویش یک چیزست بس
 • Bu söz, onun misli değildir, bir misaldir ancak. Eski harfler, yeni manayı ifade edemez ki. 1155
 • نیست مثل آن مثالست این سخن ** قاصر از معنی نو حرف کهن
 • Ey tulum, burası mademki ırmak kıyısı değil, ağzını kapat. Bu şeker denizinin ne kıyısı var, ne kenarı!
 • چون لب جو نیست مشکا لب ببند ** بی لب و ساحل بدست این بحر قند
 • Firavunun sihirbazları çağırtmak üzere şehirlere adam göndermesi
 • فرستادن فرعون به مداین در طلب ساحران
 • Musa, dönüp Firavun kalınca bütün rey ve tedbir sahiplerini danışmak üzere çağırdı.
 • چونک موسی بازگشت و او بماند ** اهل رای و مشورت را پیش خواند
 • Padişahın, Mısır sultanı olan Firavunun Mısır civarındaki bütün sihirbazları çağırmasını kararlaştırdılar.
 • آنچنان دیدند کز اطراف مصر ** جمع آردشان شه و صراف مصر
 • Firavun hemen bütün sihirbazların toplanması için etrafa bir hayli adam gönderdi.
 • او بسی مردم فرستاد آن زمان ** هر نواحی بهر جمع جادوان
 • Nerede ünlü bir büyücü varsa gelmesi için on haberci yolladı. 1160
 • هر طرف که ساحری بد نامدار ** کرد پران سوی او ده پیک کار
 • İki genç vardı ki büyü de pek şöhret bulmuşlardı. Sihirleri, aya bile tesir ederdi.
 • دو جوان بودند ساحر مشتهر ** سحر ایشان در دل مه مستمر
 • Aydan apaşikâr süt sağarlar, bir yere gidecekleri vakit küplere binip giderler.
 • شیر دوشیده ز مه فاش آشکار ** در سفرها رفته بر خمی سوار
 • Ay ışığını bez şekline sokup ölçer, biçer satarlardı.
 • شکل کرباسی نموده ماهتاب ** آن بپیموده فروشیده شتاب
 • Müşteri, para verip alır, sonra anlayınca eyvahlar olsun deyip hayıflanmaya, yüzüne vurmaya başlardı.
 • سیم برده مشتری آگه شده ** دست از حسرت به رخها بر زده
 • Onların, buna benzer nice sihirleri vardı ki herkes apaçık görür dururdu. 1165
 • صد هزاران همچنین در جادوی ** بوده منشی و نبوده چون روی
 • Onlara da “Padişah şimdi sizden bir çare aramakta.
 • چون بدیشان آمد آن پیغام شاه ** کز شما شاهست اکنون چاره‌خواه
 • İki yoksul adam gelip padişahın köşkü önüne otağ kurdu.
 • از پی آنک دو درویش آمدند ** بر شه و بر قصر او موکب زدند
 • Bir sopadan başka bir şeyleri yok. Fakat emirleriyle ejderha oluyor.
 • نیست با ایشان بغیر یک عصا ** که همی‌گردد به امرش اژدها
 • Padişah da çaresiz kaldı, ordusu da. Bu iki kişinin elinden hepsi feryat ve figana geldi.
 • شاه و لشکر جمله بیچاره شدند ** زین دو کس جمله به افغان آمدند
 • Bunları defetmek için bir çare bulun. Karşılık olarak size hesapsız hazineler bağışlayacak” diye haber gönderdi. 1170
 • چاره‌ای می‌باید اندر ساحری ** تا بود که زین دو ساحر جان بری
 • Bu haberi duyunca iki büyücünün de gönüllerine hem korku düştü, hem sevgi.
 • آن دو ساحر را چو این پیغام داد ** ترس و مهری در دل هر دو فتاد
 • Cinsiyet damarı atmağa başladı, ikisi de hayretlerinden başlarını dizlerine koydular.
 • عرق جنسیت چو جنبیدن گرفت ** سر به زانو بر نهادند از شگفت
 • Sofinin meşk yeri dizidir, müşkülü halletmek hususunda iki diz, âdeta sihirbazdır.
 • چون دبیرستان صوفی زانوست ** حل مشکل را دو زانو جادوست
 • O iki sihirbazın, babalarının ruhaniyetine sığınmaları ve Musa aleyhisselâm’ın hakikatini babalarının ruhundan sormaları
 • خواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرسیدن از روان پدر حقیقت موسی علیه السلام
 • O iki büyücü, bu haberi alıp hayrete daldıktan sonra annelerine “Anne, babamızın mezarı nerede? Bize göster” dediler.
 • بعد از آن گفتند ای مادر بیا ** گور بابا کو تو ما را ره نما
 • Anneleri, onlara rehberlik etti, babalarının mezarını gösterdi. Üç gün Allah rızası için oruç tuttular. 1175
 • بردشان بر گور او بنمود راه ** پس سه‌روزه داشتند از بهر شاه
 • Sonra “Baba, padişah korkmuş, bize emir göndermiş...
 • بعد از آن گفتند ای بابا به ما ** شاه پیغامی فرستاد از وجا
 • İki adam, onu sıkıştırmış, ordusunun önünde şerefine, haysiyetine dokunmuş.
 • که دو مرد او را به تنگ آورده‌اند ** آب رویش پیش لشکر برده‌اند
 • Onların ne silâhları var, ne askerleri. Bir tek asaları var ama o asa da kıyametler koparıyormuş.
 • نیست با ایشان سلاح و لشکری ** جز عصا و در عصا شور و شری
 • Sen zahiren toprakta yatıp uyuyorsun ama hakikatte doğrular ülkesine gitmişsin.
 • تو جهان راستان در رفته‌ای ** گرچه در صورت به خاکی خفته‌ای
 • Eğer onların yaptıkları sihirse bize haber ver. Canım babacığımız, onlar Allah eriyse, yaptıkları iş Allah’tansa yine bildir. 1180
 • آن اگر سحرست ما را ده خبر ** ور خدایی باشد ای جان پدر
 • De onlara uyalım, secde edelim, kendimizi bir kimyaya atalım (da halis altın olalım).
 • هم خبر ده تا که ما سجده کنیم ** خویشتن بر کیمیایی بر زنیم
 • Ümidi kesilmiş biçareleriz. Bize bir ümit ver Allah tapısından sürülmüşleriz, bizi o tapıya yine onun keremi çekti” diye yalvardılar.
 • ناامیدانیم و اومیدی رسید ** راندگانیم و کرم ما را کشید
 • Ölmüş büyücünün oğullarına cevap vermesi
 • جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود
 • Babaları, onlara rüyalarında dedi ki: “Oğullarım, bunu açıkça söylemeye imkân yok.
 • گفتشان در خواب کای اولاد من ** نیست ممکن ظاهر این را دم زدن
 • Apaçık ve olduğu gibi söylememe izin yok. Ama bu sır, uzak değil gözümün önünde.
 • فاش و مطلق گفتنم دستور نیست ** لیک راز از پیش چشمم دور نیست
 • Size bir nişane göstereyim de gizli şey aşikâr olsun. 1185
 • لیک بنمایم نشانی با شما ** تا شود پیدا شما را این خفا
 • Gözlerimin nurları, oraya varın da onun uyumakta olduğu yeri anlayın.
 • نور چشمانم چو آنجا گه روید ** از مقام خفتنش آگه شوید
 • O hakikat sahibi uyurken korkmayın asayı almaya kalkışın.
 • آن زمان که خفته باشد آن حکیم ** آن عصا را قصد کن بگذار بیم
 • Eğer çalabilirseniz o sihirbazın biridir. Sihirbaza karşı çare bulmayı bilirsiniz siz.
 • گر بدزدی و توانی ساحرست ** چاره‌ی ساحر بر تو حاضرست
 • Yok, eğer çalamazsanız aman ha aman… Kendinize gelin, o, Allah eridir. Ululuk sahibi ve hidayet verici Allah’ın elçisidir.
 • ور نتانی هان و هان آن ایزدیست ** او رسول ذوالجلال و مهتدیست
 • Yeryüzü doğudan batıya kadar Firavunla dolsa savaş zamanı Allah, yine onu üstün eder; Firavun, baş aşağı gelir. 1190
 • گر جهان فرعون گیرد شرق و غرب ** سرنگون آید خدا آنگاه حرب
 • Babalarının canı yavrucuklarım, bu doğru nişaneyi verdim işte. Buna göre iş yapın, Allah doğrusunu daha iyi bilir.
 • این نشان راست دادم جان باب ** بر نویس الله اعلم بالصواب
 • Yavrularım, sihirbaz uyuyunca sihirinin, hilesinin hükmü kalmaz.
 • جان بابا چون بخسپد ساحری ** سحر و مکرش را نباشد رهبری
 • Çoban uyudu mu kurt emin olur. Çoban uykuya daldı mı dikkati elden gider.
 • چونک چوپان خفت گرگ آمن شود ** چونک خفت آن جهد او ساکن شود
 • Fakat bir hayvana Allah çobanlık ederse kurt, oraya nereden yol bulur, onu kapmayı nasıl umabilir?
 • لیک حیوانی که چوپانش خداست ** گرگ را آنجا امید و ره کجاست
 • Hakk’ın yaptığı sihir, haktır, yerindedir. O yerli yerinde olan şeye sihirbazlık demek hatadır. 1195
 • جادوی که حق کند حقست و راست ** جادوی خواندن مر آن حق را خطاست
 • Babalarının canı yavrular, bu keskin bir nişanedir. O peygamber, zahiren ölse bile Allah yine onu yüceltir, kadrini yükseltir.
 • جان بابا این نشان قاطعست ** گر بمیرد نیز حقش رافعست
 • Kadri yüce Kur’an, Musa’nın asâsına, Mustafa sallallâhi aleyhi vesellem’in vefatı, Musa’nın uykusuna, Kur’an’ı, değiştirmek isteyenler de Musa’yı uyur bulup asâyı çalmak isteyen o iki küçük sihirbaza benzer
 • تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفات مصطفی را علیه السلام نمودن بخواب موسی و قاصدان تغییر قرآن را با آن دو ساحر بچه کی قصد بردن عصا کردند چو موسی را خفته یافتند