English    Türkçe    فارسی   

3
1877-1926

 • Mademki mumsuz da aydınlık vermekte, mumun sönüşüne neye feryat ediyorsun?
 • بی چراغی چون دهد او روشنی ** گر چراغت شد چه افغان می‌کنی
 • Bazı veliler, Allah hükümlerine razı olurlar Yarabbi, bu hükmü çevir diye niyaz etmezler
 • صفت بعضی اولیا کی راضی‌اند باحکام و لابه نکنند کی این حکم را بگردان
 • Şimdi, dünyada hiç itiraz etmeyen yolcuların hallerini işit.
 • بشنو اکنون قصه‌ی آن ره‌روان ** که ندارند اعتراضی در جهان
 • Velîlerden dua edenler, gâh diken, gâh sökenler var. Bunlar başka.
 • ز اولیا اهل دعا خود دیگرند ** که همی‌دوزند و گاهی می‌درند
 • Bir de velilerden öylelerini tanırım ki ağızları yumulmuştur, hiç dua etmezler. 1880
 • قوم دیگر می‌شناسم ز اولیا ** که دهانشان بسته باشد از دعا
 • O, ulular, Allah hükümlerine razı olmuşlardır, takdirin def’ine çalışmak onlara haramdır.
 • از رضا که هست رام آن کرام ** جستن دفع قضاشان شد حرام
 • Bunlar, kaza ve kaderde hususi bir zevk bulurlar, bundan kurtulmayı dilemek onlarca küfürdür.
 • در قضا ذوقی همی‌بینند خاص ** کفرشان آید طلب کردن خلاص
 • Allah bunların gönlüne öyle bir hüsnü zan vermiştir ki derde düşüp hiç yaslanmazlar, gök renkli yas elbisesi giymezler.
 • حسن ظنی بر دل ایشان گشود ** که نپوشند از عمی جامه‌ی کبود
 • Behlûl’ün dervişe sual sorması
 • سال کردن بهلول آن درویش را
 • Behlül, dervişin birine “Derviş, nasılsın? Anlat bakalım?” dedi.
 • گفت بهلول آن یکی درویش را ** چونی ای درویش واقف کن مرا
 • Derviş, Dünyadaki işler daima bir adamın dilediği gibi olur; 1885
 • گفت چون باشد کسی که جاودان ** بر مراد او رود کار جهان
 • Seller, ırmaklar muradınca akar, yıldızlar hükmünce hükmeder;
 • سیل و جوها بر مراد او روند ** اختران زان سان که خواهد آن شوند
 • Hayatla ölüm, ona çavuş olur, emrine uyup dilediği yere gider.
 • زندگی و مرگ سرهنگان او ** بر مراد او روانه کو بکو
 • Nereye dilerse baş sağlığı haberi yollar, nereye dilerse kutlu olsun derse…
 • هر کجا خواهد فرستد تعزیت ** هر کجا خواهد ببخشد تهنیت
 • Yolcuların hepsi, onu izler, yolda kalanlar onun tuzağına tutulursa…
 • سالکان راه هم بر گام او ** ماندگان از راه هم در دام او
 • Onun fermanı, onun rızası olmadıkça âlemde hiçbir ağız gülmezse bu adamın hali nasıldır? İşte o haldeyim ben” dedi. 1890
 • هیچ دندانی نخندد در جهان ** بی رضا و امر آن فرمان‌روان
 • Behlûl, padişahım doğru söyledin. Bu hale sahip olduğun nurundan da belli, yüzünden de görünüp durmakta.
 • گفت ای شه راست گفتی همچنین ** در فر و سیمای تو پیداست این
 • Böylesin, hatta yüz mislisin... Doğru ama bunu bir güzelce anlat.
 • این و صد چندینی ای صادق ولیک ** شرح کن این را بیان کن نیک نیک
 • Öyle bir anlat ki duyunca fazilet sahibi de kabul etsin, bir şeyden anlamaz adam da.
 • آنچنانک فاضل و مرد فضول ** چون به گوش او رسد آرد قبول
 • Herkesin aklının ereceği, fikrinin anlayacağı bir tarzda anlat.
 • آنچنانش شرح کن اندر کلام ** که از آن هم بهره یابد عقل عام
 • Söz söyleyen kemal sahibi olursa söz söyleme sofrasını yaydı mı sofrası, her çeşit aşlarla doludur. 1895
 • ناطق کامل چو خوان‌پاشی بود ** خوانش بر هر گونه‌ی آشی بود
 • Hiçbir konuk mahrum kalmaz. Herkes o sofrada kendi gıdasını bulur.
 • که نماند هیچ مهمان بی نوا ** هر کسی یابد غذای خود جدا
 • O sofra, Kur’an’a benzer; Kur’an’ın da yedi manası vardır; alelâde halk da ondan doyar, halkın bilgide, irfanda ileri gelenleri de” dedi.
 • همچو قرآن که بمعنی هفت توست ** خاص را و عام را مطعم دروست
 • Derviş dedi ki: “ Herkesçe şu muhakkaktır ki âlem Allah emrine râm olmuştur.
 • گفت این باری یقین شد پیش عام ** که جهان در امر یزدانست رام
 • O padişahın kaza ve kaderi olmadıkça ağaçtan yaprak bile düşmez.
 • هیچ برگی در نیفتد از درخت ** بی قضا و حکم آن سلطان بخت
 • Allah lokmaya, gir içeri diye emretmedikçe boğazdan lokma bile geçmez. 1900
 • از دهان لقمه نشد سوی گلو ** تا نگوید لقمه را حق که ادخلوا
 • İnsanların yuları, dizgini olan, insanları dilediği yere sürüp götüren istekler de o gani Allah’ın emriyle meydana gelir.
 • میل و رغبت کان زمام آدمیست ** جنبش آن رام امر آن غنیست
 • Yeryüzünde olsun, göklerde olsun… Bir zerre bile onun hükmü olmadıkça kanat çırpmaz, harekete gelemez;
 • در زمینها و آسمانها ذره‌ای ** پر نجنباند نگردد پره‌ای
 • Onun yürür ve kadim fermanı olmadıkça kımıldayamaz bile. Bunu anlatmaya imkân da yoktur, bu hususta ısrar da hoş değil.
 • جز به فرمان قدیم نافذش ** شرح نتوان کرد و جلدی نیست خوش
 • Ağaçların yapraklarını kim sayabilir? Sonu olmayan şey, nasıl söze sığar?
 • کی شمرد برگ درختان را تمام ** بی‌نهایت کی شود در نطق رام
 • Sen şu kadar duy, mademki bütün işler, Allah’ın emrine tabi; Allah’ın emri olmadıkça hiçbir şey olmuyor. 1905
 • این قدر بشنو که چون کلی کار ** می‌نگردد جز بامر کردگار
 • Allah’ın takdiri, kulun rızası olur; kul Allah takdirine rıza verir, onun hükmünü diler, isterse…
 • چون قضای حق رضای بنده شد ** حکم او را بنده‌ی خواهنده شد
 • Zorla yahut sevaba girmek için değil de bu razılık, kendiliğinden meydana gelir, ona hoş görünürse,
 • بی تکلف نه پی مزد و ثواب ** بلک طبع او چنین شد مستطاب
 • Artık o kul yaşamayı bu lezzetli hayattan zevk almak için istemez. Hayatı kendisi için istenen bir şey olmaktan çıkar.
 • زندگی خود نخواهد بهر خوذ ** نه پی ذوقی حیات مستلذ
 • Ezelî emir, neyse ona uyarı hayatla ölüm, onun yanında bir olur.
 • هرکجا امر قدم را مسلکیست ** زندگی و مردگی پیشش یکیست
 • Yaşarsa Allah için yaşar, mal, mülk ve hazine için değil… Ölürse Allah için ölür, korkudan hastalıktan değil! 1910
 • بهر یزدان می‌زید نه بهر گنج ** بهر یزدان می‌مرد نه از خوف رنج
 • İmanı, onun dileği, onun rızası içindir, cennet için, ağaçlar, ırmaklar için değil!
 • هست ایمانش برای خواست او ** نه برای جنت و اشجار و جو
 • Küfrü terk edişi de cehenneme gideceğim diye korkudan değildir, Allah içindir.
 • ترک کفرش هم برای حق بود ** نه ز بیم آنک در آتش رود
 • Bu ahlâk, ona ezelden verilmiştir; gözü ve sevgilinin cemalinin güzelliğiyle dolmuş aydın olmuştur.
 • این چنین آمد ز اصل آن خوی او ** نه ریاضت نه بجست و جوی او
 • Bu çeşit kul, Allah rızasını görünce güler, neşelenir. Kaza, ona şekerle yapılmış helva gibi gelir.
 • آنگهان خندد که او بیند رضا ** همچو حلوای شکر او را قضا
 • Bu kulun huyu ve yaradılışı böyle olursa âlem, onun emrine, onun fermanına tabi değil de nedir?” 1915
 • بنده‌ای کش خوی و خلقت این بود ** نه جهان بر امر و فرمانش رود
 • Peki… Neden dua edip de Yarabbi, bu takdiri sen tebdil et diye yalvarsın?
 • پس چرا لابه کند او یا دعا ** که بگردان ای خداوند این قضا
 • İşte şeyhe göre Allah rızası bakımından kendi ölümü de evlâtlarının ölümü de helva gibiydi.
 • مرگ او و مرگ فرزندان او ** بهر حق پیشش چو حلوا در گلو
 • O vefakâr, o yoksul şeyhe evlât ölümü, kadayıf gibi gelmişti.
 • نزع فرزندان بر آن باوفا ** چون قطایف پیش شیخ بی‌نوا
 • O halde Allah rızasını, duada görmedikçe neden dua etsin?
 • پس چراگوید دعا الا مگر ** در دعا بیند رضای دادگر
 • Doğru yolu bulan bu çeşit kulun şefaati de acımaktan değildir, duası da. 1920
 • آن شفاعت و آن دعا نه از رحم خود ** می‌کند آن بنده‌ی صاحب رشد
 • O, Allah aşkının mumunu yakar yakmaz kendi acımasını da yakmış yandırmıştır.
 • رحم خود را او همان دم سوختست ** که چراغ عشق حق افروختست
 • Onun aşkı, vasıflarına cehennem kesilmiştir O, kendi vasıflarını kıldan kıla tamamıyla yakmıştır.
 • دوزخ اوصاف او عشقست و او ** سوخت مر اوصاف خود را مو بمو
 • Fakat geceleyin yol alanlar, bunları nereden anlayacaklar? Bunları Dekukî gibi yalnız bu devlete koşan, devlete ulaşan kişi bilir!
 • هر طروقی این فروقی کی شناخت ** جز دقوقی تا درین دولت بتاخت
 • Dekukî ve kerametleri
 • قصه‌ی دقوقی رحمة الله علیه و کراماتش
 • Dekukî, iyi bir hale sahipti. Âşık ve keramet sahibi bir zat.
 • آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای ** عاشق و صاحب کرامت خواجه‌ای
 • Yeryüzünde gökteki ay gibi seyreder dururdu. Gece yolcularının gönülleri, onunla aydınlanır, nurlanırdı. 1925
 • در زمین می‌شد چو مه بر آسمان ** شب‌روان راگشته زو روشن روان
 • Bir yerde az otururdu, bir köyde iki günden fazla kalmazdı.
 • در مقامی مسکنی کم ساختی ** کم دو روز اندر دهی انداختی