English    Türkçe    فارسی   

3
2101-2150

 • “Gözlerinizi sımsıkı yumun” emrini duydun da yine ayağını doğru atmadın.
 • امر غضوا غضة ابصارکم ** هم شنیدی راست ننهادی تو سم
 • Söz söylemem, manasız çan çan etmem, ağzından anlayışını alıp götürür. Kulak kuma benzer, anlayışını içiverir!
 • از دهانت نطق فهمت را برد ** گوش چون ریگست فهمت را خورد
 • Öbür deliklerinden de aynı bunun gibidir… O gizli anlayış suyunu çeker, emer.
 • همچنین سوراخهای دیگرت ** می‌کشاند آب فهم مضمرت
 • Denizden bile, yerine koymamak şartıyla su alsan nihayet o denizi kurutur, çöl haline getirirsin.
 • گر ز دریا آب را بیرون کنی ** بی عوض آن بحر را هامون کنی
 • Neyleyim ki vakit yok… Yoksa denizden giden sular, o suların yerine karşılık olan suların ne çeşit ve neden geldiğini söylerdim; 2105
 • بیگهست ار نه بگویم حال را ** مدخل اعواض را و ابدال را
 • Denizin suları harcandıktan sonra karşılık olarak yerine gelen suları anlatırdım.
 • کان عوضها و آن بدلها بحر را ** از کجا آید ز بعد خرجها
 • Yüz binlerce canlı mahlûk, denizden su içmekte… Bulutlarda ondan su alıyorlar.
 • صد هزاران جانور زو می‌خورند ** ابرها هم از برونش می‌برند
 • Sonra yine deniz, onların karşılığını almakta… Nereden alıyor? Bunu akıl ve fikir sahibi olanlar bilir.
 • باز دریا آن عوضها می‌کشد ** از کجا دانند اصحاب رشد
 • Bu kitap da birçok hikâyelere başlayıverdik… Fakat onlar noksan kaldı.
 • قصه‌ها آغاز کردیم از شتاب ** ماند بی مخلص درون این کتاب
 • Ey Hak ziyası cömert Husameddin, feleklerle unsurlar, senin gibi bir padişah doğurmamıştır. 2110
 • ای ضیاء الحق حسام الدین راد ** که فلک و ارکان چو تو شاهی نزاد
 • Sen, cana da nadir gelirsin, gönüle de. Senin kudumuna karşı bir şey yapamadığından can da mahcuptur, gönül de!
 • تو بنادر آمدی در جان و دل ** ای دل و جان از قدوم تو خجل
 • Geçmiş kavimleri ne kadar methettim, fakat bütün bunlardan maksadım sensin.
 • چند کردم مدح قوم ما مضی ** قصد من زانها تو بودی ز اقتضا
 • Dua, çıktığı evi bilir, sen kimin adını anarsan an, kimi översen öv!
 • خانه‌ی خود را شناسد خود دعا ** تو بنام هر که خواهی کن ثنا
 • Övüşleri namahrem olanlardan gizlemek için Allah bile hikâyeler söylemekte, misaller getirmektedir.
 • بهر کتمان مدیح از نا محل ** حق نهادست این حکایات و مثل
 • O medihler de sana karşı hiçtir, onlar da senden utanıyorlar ama yoksul, elinden ne gelebilirse armağan olarak onu sunar, Allah, bu armağanı da kabul eder. 2115
 • گر چه آن مدح از تو هم آمد خجل ** لیک بپذیرد خدا جهد المقل
 • Allah, âciz kişinin aczini hoş görür. Körün gözlerindeki iki katra yaşı da kabul eder. Zaten körün gözünde bu iki katradan başka ne bulunabilir ki?
 • حق پذیرد کسره‌ای دارد معاف ** کز دو دیده‌ی کور دو قطره کفاف
 • Ben o güzelim adı pek kısa bir tarzda övdüm; bunu kuş da biliyor, balık da!
 • مرغ و ماهی داند آن ابهام را ** که ستودم مجمل این خوش‌نام را
 • Sebebi de şu: Hasetçiler, kıskanıp haset ederek ah etmesinler, hayalini dişleriyle dişlemesinler!
 • تا برو آه حسودان کم وزد ** تا خیالش را به دندان کم گزد
 • Ama zaten hasetçi, onun hayalini nereden bulacak? Hiç fare deliğinde dudu kuşu oturur mu?
 • خود خیالش را کجا یابد حسود ** در وثاق موش طوطی کی غنود
 • O hasetçinin gördüğü hayal, onun hayali değildir ki… O hilâl değil, onun kendi kaşının kılı! 2120
 • آن خیال او بود از احتیال ** موی ابروی ویست آن نه هلال
 • Ben seni beş duyguyla yedi kat göğe sığmayacak bir şekilde öveceğim. Şimdi yaz bakalım: Dekukî ileri geçip imam oldu.
 • مدح تو گویم برون از پنج و هفت ** بر نویس اکنون دقوقی پیش رفت
 • Dekukî’nin ileri geçip onlara imam olması
 • پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم
 • Tahiyatta, salih kişilere selâm verilirken bütün peygamberler methedilmiş olur; hepsinin methi, birbiriyle yoğururlar.
 • در تحیات و سلام الصالحین ** مدح جمله‌ی انبیا آمد عجین
 • Medihler, birbirine karışır, âdeta testilerdeki sular, bir leğene dökülür.
 • مدحها شد جملگی آمیخته ** کوزه‌ها در یک لگن در ریخته
 • Çünkü övülen, bir kişiden daha fazla değildir ki. Bundan dolayı dinler, mezhepler, ancak tek bir mezhepten ibarettir.
 • زانک خود ممدوح جز یک بیش نیست ** کیشها زین روی جز یک کیش نیست
 • Bil ki her övüş, Allah nuruna varır, ulaşır; suretlerle şahısları övüşse âriyettir. 2125
 • دان که هر مدحی بنور حق رود ** بر صور و اشخاص عاریت بود
 • Müstahak olmayanı kim metheder ki? Fakat bilmeyenler, şunu bunu methediyor sanırlar da yol azıtırlar.
 • مدحها جز مستحق را کی کنند ** لیک بر پنداشت گم‌ره می‌شوند
 • Bu, şuna benzer: bir duvara herhangi bir nurdur vurur. Duvar o nurun aksetmesine bir vasıtadır.
 • همچو نوری تافته بر حایطی ** حایط آن انوار را چون رابطی
 • Fakat ayın aksi aslına ulaştı mı, yol azıtan kişi ayı kaybeder, övüşü terk eder.
 • لاجرم چون سایه سوی اصل راند ** ضال مه گم کرد و ز استایش بماند
 • Yahut da ay, bir kuyuya akseder, adam da bu aksi görür, başını kuyuya uzatır, bakar durur.
 • یا ز چاهی عکس ماهی وا نمود ** سر بچه در کرد و آن را می‌ستود
 • Methe başlarsa hakikatte ayı metheder, isterse bilgisizlikle ayın aksine yüz tutmuş olsun. 2130
 • در حقیقت مادح ماهست او ** گرچه جهل او بعکسش کرد رو
 • Övüşü aya aittir, ayın aksine ait değil. Fakat birisi, Hakk’ı övmez de mahlûku överse yanlış bir iş yapmış olur ki bu, küfürdür.
 • مدح او مه‌راست نه آن عکس را ** کفر شد آن چون غلط شد ماجرا
 • Bu işi yapan kötülükten yolunu kaybetmiştir. Ay, gökyüzündeyken o, aşağıda sanmıştır.
 • کز شقاوت گشت گم‌ره آن دلیر ** مه به بالا بود و او پنداشت زیر
 • Halk bu put gibi güzellere kapılıp perişan olur; şehvete uyup onlara dokunan pişman olur.
 • زین بتان خلقان پریشان می‌شوند ** شهوت رانده پشیمان می‌شوند
 • Çünkü bir hayale şehvetlenirler, hakikatten çok uzakta kalırlar.
 • زآنک شهوت با خیالی رانده است ** وز حقیقت دورتر وا مانده است
 • Hayale meylin yok mu? Senin için bir kanada benzer. O kanatla uçar, hakikatte yükselirsin. 2135
 • با خیالی میل تو چون پر بود ** تا بدان پر بر حقیقت بر شود
 • Fakat şehvete uydun mu kanadın dökülür, topal kalırsın, o hayal de senden kaçar gider.
 • چون براندی شهوتی پرت بریخت ** لنگ گشتی و آن خیال از تو گریخت
 • Kanadını koru, şehvete kapılma da meyil kanadın seni cennetlere yüceltsin.
 • پر نگه دار و چنین شهوت مران ** تا پر میلت برد سوی جنان
 • Halk kendilerini güzel yaşıyoruz, zevk ve işrette bulunuyoruz sanır ama onlar, bir hayal uğruna kendi kanatlarını kendileri yolarlar.
 • خلق پندارند عشرت می‌کنند ** بر خیالی پر خود بر می‌کنند
 • Bu nükteyi başka bir yerde anlatmak borcum olsun… Şimdi bana mühlet ver, halim yok, susayım.
 • وام‌دار شرح این نکته شدم ** مهلتم ده معسرم زان تن زدم
 • O kavmin Dekukî’ye uyması
 • اقتدا کردن قوم از پس دقوقی
 • Dekukî, namaz kıldırmak üzere onların önüne geçti, o kadar birleştiler, o kadar kaynaştılar ki sanki onlar atlas bir kumaştı, Dekukî de o kumaşın sırması, süsü! 2140
 • پیش در شد آن دقوقی در نماز ** قوم همچون اطلس آمد او طراز
 • O padişahlar, saf olup o ünlü imama uydular.
 • اقتدا کردند آن شاهان قطار ** در پی آن مقتدای نامدار
 • Tekbir getirince kurbanlık koç gibi âlemden çıktılar.
 • چونک با تکبیرها مقرون شدند ** همچو قربان از جهان بیرون شدند
 • Ey ulu tekbirin manası şudur: Yarabbi, huzurunda kurbanız.
 • معنی تکبیر اینست ای امام ** کای خدا پیش تو ما قربان شدیم
 • Koyun keserken “Allahu ekber-Allah uludur” dersin ya o geberesi nefsi keserken de bu söz söylenir.
 • وقت ذبح الله اکبر می‌کنی ** همچنین در ذبح نفس کشتنی
 • Ten İsmail’e benzer, can Halil’e, can bu semiz bedeni yaptırdı da tekbir getirdi mi, 2145
 • تن چو اسمعیل و جان همچون خلیل ** کرد جان تکبیر بر جسم نبیل
 • Ten kesilir, şehvetlerden hırslardan kurtulur, besmeleyle kesilmiş temiz bir kurban haline gelir.
 • گشت کشته تن ز شهوتها و آز ** شد به بسم الله بسمل در نماز
 • Kıyamette olduğu gibi Hak huzurunda saf kurulur, hesaba, Allah ile konuşup görüşmeye girişilir.
 • چون قیامت پیش حق صفها زده ** در حساب و در مناجات آمده
 • Allah huzurunda, gözyaşları dökerek ayakta durmak, kıyamet gününde kabirden kalkıp mahşer yerinde dikilmeye benzer.
 • ایستاده پیش یزدان اشک‌ریز ** بر مثال راست‌خیز رستخیز
 • Hak, “Sana bunca zamandır mühlet verdim, bana ne getirdin?
 • حق همی‌گوید چه آوردی مرا ** اندرین مهلت که دادم من ترا
 • Ömrünü neyle bitirdin, verdiğim gıdayı, ihsan ettiğim kuvveti ne uğruna mahvettin, 2150
 • عمر خود را در چه پایان برده‌ای ** قوت و قوت در چه فانی کرده‌ای