English    Türkçe    فارسی   

4
1611-1660

 • Artık dünya, beni hileleriyle aldattı... Yoksa aklım, onun tuzağından kaçardı elbet deme!
 • پس مگو دنیا به تزویرم فریفت ** ورنه عقل من ز دامش می‌گریخت
 • Altın gerdanlığı, hamaili bir gör de bak... Hakikatte nasıl bir tomruktur, bir zincirdir o!
 • طوق زرین و حمایل بین هله ** غل و زنجیری شدست و سلسله
 • Böylece bütün âlem cüzlerini say dök... Hepsini önünden ve sonundan bir gör!
 • همچنین هر جزو عالم می‌شمر ** اول و آخر در آرش در نظر
 • Kim daha ziyade sonu görürse o, daha kutludur... Fakat kim ahırı görürse o daha fazla kovulmuş, sürülmüştür!
 • هر که آخربین‌تر او مسعودتر ** هر که آخربین‌تر او مطرودتر
 • Her şeyin yüzünü güzel ve parlak ay gibi gör... Fakat evvelini gördükten sonra sonunu da seyret! 1615
 • روی هر یک چون مه فاخر ببین ** چونک اول دیده شد آخر ببین
 • Seyret de kör iblise dönme... o, noksan olduğundan noksan görür, bir yanı görür de bir yanı görmez!
 • تا نباشی هم‌چو ابلیس اعوری ** نیم بیند نیم نی چون ابتری
 • Âdem’in toprağını gördü de dinini görmedi... Bu âlemi gören maneviyatını görmedi.
 • دید طین آدم و دینش ندید ** این جهان دید آن جهان‌بینش ندید
 • Ey, yiğit er, erkeklerin kadınlara üstünlüğü kuvvet, kazanç ve mal mülk bakımından değildir.
 • فضل مردان بر زنان ای بو شجاع ** نیست بهر قوت و کسب و ضیاع
 • Öyle olsaydı aslan ve fil, daha kuvvetli olduğu için insandan yüce, daha üstün olurdu a kör!
 • ورنه شیر و پیل را بر آدمی ** فضل بودی بهر قوت ای عمی
 • Ey yalnız bu anı gören, erkeklerin kadınlardan üstün olması erkeğin kadına nazaran daha ziyade sonu görür olmasındandır! 1620
 • فضل مردان بر زن ای حالی‌پرست ** زان بود که مرد پایان بین‌ترست
 • Erkek, işin sonunu göremezse işin sonunu görenlere nazaran kadın gibi noksan sayılır!
 • مرد کاندر عاقبت‌بینی خمست ** او ز اهل عاقبت چون زن کمست
 • Âlemden iki zıt ses gelmektedir... Bakalım sen hangisine istidatlısın?
 • از جهان دو بانگ می‌آید به ضد ** تا کدامین را تو باشی مستعد
 • Bir tanesi, iyi kişilere hayattır... Öbürü kötü kişilere hile!
 • آن یکی بانگش نشور اتقیا ** وان یکی بانگش فریب اشقیا
 • Bir ses, ey güzel ve bana düşkün olan kişi, ben diken çiçeğiyim... Çiçek dökülür, ben kalırım; diken dalından ibaretim ben der.
 • من شکوفه‌ی خارم ای خوش گرمدار ** گل بریزد من بمانم شاخ خار
 • Çiçeği, ey gül satan, gel bu yana der... Dikenin sesiyse bizim yanımıza gelmeye kalkışma der! 1625
 • بانگ اشکوفه‌ش که اینک گل‌فروش ** بانگ خار او که سوی ما مکوش
 • Bu seslerden birini kabul ettin mi öbürünü duymazsın bile... Çünkü seven kişi, sevgiliye aykırı olan kişilerin sözlerine sağır olur!
 • این پذیرفتی بماندی زان دگر ** که محب از ضد محبوبست کر
 • O seslerin biri işte ben buracıktayım, hazırım der. Öbür ses de, sen benim sonuma bak der.
 • آن یکی بانگ این که اینک حاضرم ** بانگ دیگر بنگر اندر آخرم
 • Cihanın bozuluşu, “benim şimdiki halim biledir, pusudur... Sonumu, bir aynaya benzeyen önüme bak da gör!” der.
 • حاضری‌ام هست چون مکر و کمین ** نقش آخر ز آینه‌ی اول ببین
 • Bu iki çuvaldan birine girdin mi öbürüne zıt olur, artık ona lâyık olmazsın!
 • چون یکی زین دو جوال اندر شدی ** آن دگر را ضد و نا درخور شدی
 • Ne mutlu ona ki erlerin akıllarının duyduğu bu sesi, önceden işitti! 1630
 • ای خنک آنکو ز اول آن شنید ** کش عقول و مسمع مردان شنید
 • Gönül evini hangi ses boş bulursa o gelir, tutar... Artık sahibine ondan başkası ya eğri görünür yahut acayip!
 • خانه خالی یافت و جا را او گرفت ** غیر آنش کژ نماید یا شگفت
 • Yeni testi sidiği emerse artık su, ondan o pisliği gideremez!
 • کوزه‌ی نو کو به خود بولی کشید ** آن خبث را آب نتواند برید
 • Âlemde her şey, bir şeyi çekmektedir... Küfür, kâfiri, doğruluk, doğru yola götüreni!
 • در جهان هر چیز چیزی می‌کشد ** کفر کافر را و مرشد را رشد
 • Kehlibar da vardır, mıknatıs da... Sen demir de olsan, saman çöpü de olsan elbette bir tuzağa düşersin!
 • کهربا هم هست و مقناطیس هست ** تا تو آهن یا کهی آیی بشست
 • Demirsen seni bir mıknatıs kapar... Yok, saman çöpüysen kehlibara tutulur, ona gidersin! 1635
 • برد مقناطیست ار تو آهنی ** ور کهی بر کهربا بر می‌تنی
 • İyi kişilerle dost olmayan, elbette kötülerin yanında yer alır, onlara komşu olur!
 • آن یکی چون نیست با اخیار یار ** لاجرم شد پهلوی فجار جار
 • Musa, Kıpti’ye göre pek kötüdür ama Haman da İsrailoğullarına göre taşlanmış melûnun biridir.
 • هست موسی پیش قبطی بس ذمیم ** هست هامان پیش سبطی بس رجیم
 • Haman’ın canı Kıpti’ye çeker, Âdem’in midesi buğdayla suyu!
 • جان هامان جاذب قبطی شده ** جان موسی طالب سبطی شده
 • (eksik)
 • معده‌ی خر که کشد در اجتذاب ** معده‌ی آدم جذوب گندم آب
 • 1640.Karanlık yüzünden birisini tanıyamadın mı, kendisine kimi imam edinmiş, kime uymuş... Bak, ne olduğunu anlarsın! 1640
 • گر تو نشناسی کسی را از ظلام ** بنگر او را کوش سازیدست امام
 • Arifin Allah nurundan gıdası vardır. “Ben Rabi’me konuk olurum, O beni doyurur ve suvarır” denmiştir. “Açlık, Allah yemeğidir. Allah, doğruların bedenlerini onunla diriltir” hadisi de vardır ki açlıkta adama Allah yemeği gelir demektir.
 • بیان آنک عارف را غذاییست از نور حق کی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی و قوله الجوع طعام الله یحیی به ابدان الصدیقین ای فی الجوع یصل طعام‌الله
 • Her yavru, anasının ardından gider... Bununla da cinsiyet anlaşılır.
 • زانک هر کره پی مادر رود ** تا بدان جنسیتش پیدا شود
 • Âdemoğluna süt, göğüsten gelir, eşeğin sütü de bedeninin yarısından, aşağılık tarafından akar.
 • آدمی را شیر از سینه رسد ** شیر خر از نیم زیرینه رسد
 • Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... Fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!
 • عدل قسامست و قسمت کردنیست ** این عجب که جبر نی و ظلم نیست
 • Cebir olsaydı pişmanlık olur muydu? Zulüm olsaydı Allah’ın koruması olur muydu?
 • جبر بودی کی پشیمانی بدی ** ظلم بودی کی نگهبانی بدی
 • Gün geçti, ders yarına kaldı... Sırrımız hiç güne sığar mı ki? 1645
 • روز آخر شد سبق فردا بود ** راز ما را روز کی گنجا بود
 • Ey kötü kişinin yaltaklanmasına inanan, sözleri doğru sayan,
 • ای بکرده اعتماد واثقی ** بر دم و بر چاپلوس فاسقی
 • Sen su habbelerinden bir kubbe yapmışsın ama o öyle bir çadır ki ipleri pek kuvvetsiz,
 • قبه‌ای بر ساختستی از حباب ** آخر آن خیمه‌ست بس واهی‌طناب
 • Hile yıldırıma benzer... Onun ışığıyla yolcuların, yolu görmelerine imkân yok!
 • زرق چون برقست و اندر نور آن ** راه نتوانند دیدن ره‌روان
 • Bu âlemde de bir şey yok, bu âlemdekilerde de! Her ikisi de vefasızlıkta aynı gönle sahip!
 • این جهان و اهل او بی‌حاصل‌اند ** هر دو اندر بی‌وفایی یکدل‌اند
 • Dünyanın oğlu dünya gibi vefasız... Sana yüz tutar ama o, yüz değildir, arkadır! 1650
 • زاده‌ی دنیا چو دنیا بی‌وفاست ** گرچه رو آرد به تو آن رو قفاست
 • Fakat o cihanın ehli, o cihan gibi ebedi olarak ihsan ve keremdeki ahitlerinde, Peymanlarında dururlar!
 • اهل آن عالم چو آن عالم ز بر ** تا ابد در عهد و پیمان مستمر
 • Hiç iki peygamberin birbirine zıt olduğunu, birbirlerinin mucizesini kapıp aldığını gördün mü?
 • خود دو پیغمبر به هم کی ضد شدند ** معجزات از همدگر کی بستدند
 • O âlemin meyvesi solar, bozulur mu? Akla mensup neşe kederlenmez ki!
 • کی شود پژمرده میوه‌ی آن جهان ** شادی عقلی نگردد اندهان
 • Nefis, ahdinde durmaz; o yüzden gebertilecek bir şeydir ya! Kendisi de alçaktır, kıblegâhı da alçaktır.
 • نفس بی‌عهدست زان رو کشتنیست ** او دنی و قبله‌گاه او دنیست
 • Nefislere de bu alçaklar topluluğu lâyıktır... Ölüye mezarın, kefenin layık olduğu gibi! 1655
 • نفسها را لایقست این انجمن ** مرده را درخور بود گور و کفن
 • Zekidir, ince şeyleri bilir... Bilir ama değil mi ki kıblesi dünyadır, onu ölü bil sen!
 • نفس اگر چه زیرکست و خرده‌دان ** قبله‌اش دنیاست او را مرده دان
 • Allah’ın vahiy suyu bu ölüye ispat etti de ölü topraktan bir diri zuhur etti.
 • آب وحی حق بدین مرده رسید ** شد ز خاک مرده‌ای زنده پدید
 • Fakat sen vahiy gelmedikçe sakın o yüzüne sürdüğün ömrü uzun olasıca kırmızılığa güvenip aldanma, gururlanma ha!
 • تا نیاید وحش تو غره مباش ** تو بدان گلگونه‌ی طال بقاش
 • Nazardan düşücü olmayan bir ses, bir şöhret... Batmayan bir güneşe mensup parlaklık ara!
 • بانگ و صیتی جو که آن خامل نشد ** تاب خورشیدی که آن آفل نشد
 • O ince hünerler, o dedikodular, Firavun’un kavmine benzer, ecel Nil nehrine! 1660
 • آن هنرهای دقیق و قال و قیل ** قوم فرعون‌اند اجل چون آب نیل