English    Türkçe    فارسی   

4
1611-1635

 • Artık dünya, beni hileleriyle aldattı... Yoksa aklım, onun tuzağından kaçardı elbet deme!
 • پس مگو دنیا به تزویرم فریفت ** ورنه عقل من ز دامش می‌گریخت
 • Altın gerdanlığı, hamaili bir gör de bak... Hakikatte nasıl bir tomruktur, bir zincirdir o!
 • طوق زرین و حمایل بین هله ** غل و زنجیری شدست و سلسله
 • Böylece bütün âlem cüzlerini say dök... Hepsini önünden ve sonundan bir gör!
 • همچنین هر جزو عالم می‌شمر ** اول و آخر در آرش در نظر
 • Kim daha ziyade sonu görürse o, daha kutludur... Fakat kim ahırı görürse o daha fazla kovulmuş, sürülmüştür!
 • هر که آخربین‌تر او مسعودتر ** هر که آخربین‌تر او مطرودتر
 • Her şeyin yüzünü güzel ve parlak ay gibi gör... Fakat evvelini gördükten sonra sonunu da seyret! 1615
 • روی هر یک چون مه فاخر ببین ** چونک اول دیده شد آخر ببین
 • Seyret de kör iblise dönme... o, noksan olduğundan noksan görür, bir yanı görür de bir yanı görmez!
 • تا نباشی هم‌چو ابلیس اعوری ** نیم بیند نیم نی چون ابتری
 • Âdem’in toprağını gördü de dinini görmedi... Bu âlemi gören maneviyatını görmedi.
 • دید طین آدم و دینش ندید ** این جهان دید آن جهان‌بینش ندید
 • Ey, yiğit er, erkeklerin kadınlara üstünlüğü kuvvet, kazanç ve mal mülk bakımından değildir.
 • فضل مردان بر زنان ای بو شجاع ** نیست بهر قوت و کسب و ضیاع
 • Öyle olsaydı aslan ve fil, daha kuvvetli olduğu için insandan yüce, daha üstün olurdu a kör!
 • ورنه شیر و پیل را بر آدمی ** فضل بودی بهر قوت ای عمی
 • Ey yalnız bu anı gören, erkeklerin kadınlardan üstün olması erkeğin kadına nazaran daha ziyade sonu görür olmasındandır! 1620
 • فضل مردان بر زن ای حالی‌پرست ** زان بود که مرد پایان بین‌ترست
 • Erkek, işin sonunu göremezse işin sonunu görenlere nazaran kadın gibi noksan sayılır!
 • مرد کاندر عاقبت‌بینی خمست ** او ز اهل عاقبت چون زن کمست
 • Âlemden iki zıt ses gelmektedir... Bakalım sen hangisine istidatlısın?
 • از جهان دو بانگ می‌آید به ضد ** تا کدامین را تو باشی مستعد
 • Bir tanesi, iyi kişilere hayattır... Öbürü kötü kişilere hile!
 • آن یکی بانگش نشور اتقیا ** وان یکی بانگش فریب اشقیا
 • Bir ses, ey güzel ve bana düşkün olan kişi, ben diken çiçeğiyim... Çiçek dökülür, ben kalırım; diken dalından ibaretim ben der.
 • من شکوفه‌ی خارم ای خوش گرمدار ** گل بریزد من بمانم شاخ خار
 • Çiçeği, ey gül satan, gel bu yana der... Dikenin sesiyse bizim yanımıza gelmeye kalkışma der! 1625
 • بانگ اشکوفه‌ش که اینک گل‌فروش ** بانگ خار او که سوی ما مکوش
 • Bu seslerden birini kabul ettin mi öbürünü duymazsın bile... Çünkü seven kişi, sevgiliye aykırı olan kişilerin sözlerine sağır olur!
 • این پذیرفتی بماندی زان دگر ** که محب از ضد محبوبست کر
 • O seslerin biri işte ben buracıktayım, hazırım der. Öbür ses de, sen benim sonuma bak der.
 • آن یکی بانگ این که اینک حاضرم ** بانگ دیگر بنگر اندر آخرم
 • Cihanın bozuluşu, “benim şimdiki halim biledir, pusudur... Sonumu, bir aynaya benzeyen önüme bak da gör!” der.
 • حاضری‌ام هست چون مکر و کمین ** نقش آخر ز آینه‌ی اول ببین
 • Bu iki çuvaldan birine girdin mi öbürüne zıt olur, artık ona lâyık olmazsın!
 • چون یکی زین دو جوال اندر شدی ** آن دگر را ضد و نا درخور شدی
 • Ne mutlu ona ki erlerin akıllarının duyduğu bu sesi, önceden işitti! 1630
 • ای خنک آنکو ز اول آن شنید ** کش عقول و مسمع مردان شنید
 • Gönül evini hangi ses boş bulursa o gelir, tutar... Artık sahibine ondan başkası ya eğri görünür yahut acayip!
 • خانه خالی یافت و جا را او گرفت ** غیر آنش کژ نماید یا شگفت
 • Yeni testi sidiği emerse artık su, ondan o pisliği gideremez!
 • کوزه‌ی نو کو به خود بولی کشید ** آن خبث را آب نتواند برید
 • Âlemde her şey, bir şeyi çekmektedir... Küfür, kâfiri, doğruluk, doğru yola götüreni!
 • در جهان هر چیز چیزی می‌کشد ** کفر کافر را و مرشد را رشد
 • Kehlibar da vardır, mıknatıs da... Sen demir de olsan, saman çöpü de olsan elbette bir tuzağa düşersin!
 • کهربا هم هست و مقناطیس هست ** تا تو آهن یا کهی آیی بشست
 • Demirsen seni bir mıknatıs kapar... Yok, saman çöpüysen kehlibara tutulur, ona gidersin! 1635
 • برد مقناطیست ار تو آهنی ** ور کهی بر کهربا بر می‌تنی