English    Türkçe    فارسی   

1
1081-1090

 • بر هوا تاویل قرآن می‌‌کنی ** پست و کژ شد از تو معنی سنی‌‌
 • İsteğine göre Kur’an’ı tevil ediyorsun. Yüce mana, senin tevilinden aşağılandı, aykırı bir şekle girdi!
 • زیافت تاویل رکیک مگس‌‌
 • Sineğin gevşek tevilinin değersizliği
 • آن مگس بر برگ کاه و بول خر ** همچو کشتی‌‌بان همی‌‌افراشت سر
 • O sinek eşek sidiği birikintisindeki saman çöpünün üstünde gemi kaptanı gibi baş kaldırıp,
 • گفت من دریا و کشتی خوانده‌‌ام ** مدتی در فکر آن می‌‌مانده‌‌ام‌‌
 • “Ben, deniz ve gemi hikâyesini okumuş, bir zaman bunu düşünmüştüm.
 • اینک این دریا و این کشتی و من ** مرد کشتیبان و اهل و رایزن‌‌
 • İşte şu deniz, şu gemi, ben de ehliyefli, rey ve tedbir sahibi bir kaptanın” dedi.
 • بر سر دریا همی‌‌راند او عمد ** می‌‌نمودش آن قدر بیرون ز حد 1085
 • Deniz üstünde salını sürüp durmaktaydı. O kadarcık bir su ona haddinden fazla göründü.
 • بود بی‌‌حد آن چمین نسبت بدو ** آن نظر که بیند آن را راست کو
 • O sidik, sineğe göre hudutsuzdu. Sinekte, onu olduğu gibi görecek göz nerede?
 • عالمش چندان بود کش بینش است ** چشم چندین بحر هم چندینش است‌‌
 • Onun âlemi kendi görüşüne göre olur. Gözü, bu kadardır, denizi de ona göre!
 • صاحب تاویل باطل چون مگس ** وهم او بول خر و تصویر خس‌‌
 • Bâtıl tevilci, sinek gibidir. Vehmi eşek sidiği, tevil ve tasavvuru saman çöpüdür.
 • گر مگس تاویل بگذارد به رای ** آن مگس را بخت گرداند همای‌‌
 • Eğer sinek kendi reyiyle saplandığı tevilden geçse, baht o sineği hümâ yapar.
 • آن مگس نبود کش این عبرت بود ** روح او نی در خور صورت بود 1090
 • Bu ibret gözüne sahip olan sinek olmaz; ruhu, surete lâyık olmayacak derecede yüksek bir zat olur,
 • تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش‌‌
 • Tavşanın geç gelmesinden aslanın incinmesi