English    Türkçe    فارسی   

1
947-956

 • گر توکل می‌‌کنی در کار کن ** کشت کن پس تکیه بر جبار کن‌‌
 • Tevekkül ediyorsan çalışmak hususunda tevekkül et; kazan da sonra Tanrı’ya dayan!”
 • باز ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جهد
 • Av hayvanlarının tekrar tevekkülü çalışmaya tercih eylemeleri
 • جمله با وی بانگها برداشتند ** کان حریصان که سببها کاشتند
 • Hepsi ona bağırarak dediler ki: “Sebep tohumlarını eken o harisler…”
 • صد هزار اندر هزار از مرد و زن ** پس چرا محروم ماندند از زمن‌‌
 • Kadın, erkek nice yüz binlerce kişi, neden oldu da zamane menfaatlerinden mahrum kaldılar?
 • صد هزاران قرن ز آغاز جهان ** همچو اژدرها گشاده صد دهان‌‌ 950
 • Dünyanın başlangıcından beri yüz binlerce kavim, ejderha gibi ağız açmışlar;
 • مکرها کردند آن دانا گروه ** که ز بن بر کنده شد ز آن مکر کوه‌‌
 • O bilgili, idrakli kavimler hileler düzmüşler, tedbirlerde bulunmuşlardır. Öyle tedbirler ki o tedbirlerle dağ bile tâ dibinden kopar, yerinden ayrılırdı.
 • کرد وصف مکرهاشان ذو الجلال ** لتزول منه اقلال الجبال‌‌
 • Tanrı, onların hile ve tedbirlerini “O tedbirler yüzünden dağların tepeleri bile oynar, yıkılır, dümdüz olurdu” diye övdü.
 • جز که آن قسمت که رفت اندر ازل ** روی ننمود از شکار و از عمل‌‌
 • (Bunca tedbirlerine rağmen) o avlanmalarından, o çalışmalarından ezelde verilen kısmetten başka bir şey yüz göstermedi…
 • جمله افتادند از تدبیر و کار ** ماند کار و حکم‌‌های کردگار
 • Hepsi tedbirlerden de âciz kaldılar, çalışmadan da; ortada Tanrı’nın işi ve hükümleri kaldı.
 • کسب جز نامی مدان ای نامدار ** جهد جز وهمی مپندار ای عیار 955
 • Adı, sanı belli kişi! Kazanmayı bir addan başka bir şey bilme; ey kurnaz ve hilekâr adam! Çalışmayı bir vehimden başka bir şey sanma.”
 • نگریستن عزراییل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده‌‌ی جهد
 • Azrail’in birisine bakması, onun da Süleyman Aleyhisselâm’ın sarayına kaçması, tevekkülün çalışmadan üstün olduğu ve çalışmadaki faydaların azlığı
 • زاد مردی چاشتگاهی در رسید ** در سرا عدل سلیمان در دوید
 • Sâf bir adam, bir kuşluk çağında koşa koşa Süleyman’ın adalet sarayına erişti.