English    Türkçe    فارسی   

3
2033-2042

 • حتی اذا ما استیاس الرسل بگو ** تا بظنوا انهم قد کذبوا
 • Bu ayetteki “Küzzibû-tekzib edildiler, onlara yalan söylüyorsunuz dendi” kelimesini teşditsiz “Küzibû- Kendilerine yalan söylüyorlar sandılar” tarzında oku.
 • این قرائت خوان که تخفیف کذب ** این بود که خویش بیند محتجب
 • Bu takdirde mana şöyle olur: Peygamberler bile kendilerini aldanmış sandılar.
 • در گمان افتاد جان انبیا ** ز اتفاق منکری اشقیا 2035
 • Peygamberler bile kötü kişilerin ittifakına baktılar da şüpheye düştüler.
 • جائهم بعد التشکک نصرنا ** ترکشان گو بر درخت جان بر آ
 • “Bu şüphe ve tereddütten sonra onlara yardım ettik. Neyse, sen bunları bırak da can ağacına gel!
 • می‌خور و می‌ده بدان کش روزیست ** هر دم و هر لحظه سحرآموزیست
 • Kısmetin neyse ye, yedir deniyor!” ona, her an vahiyden sihirler öğretiliyordu da,
 • خلق‌گویان ای عجب این بانگ چیست ** چونک صحرا از درخت و بر تهیست
 • Halk, “Şaşılacak şey, bu ses nedir? Sahrada ne ağaç var, ne meyve.
 • گیج گشتیم از دم سوداییان ** که به نزدیک شما باغست و خوان
 • Kara sevdaya tutulmuş olanların yakınınızda bahçe var, sofra var demelerinden âdeta aptallaştık.
 • چشم می‌مالیم اینجا باغ نیست ** یا بیابانیست یا مشکل رهیست 2040
 • Gözümüzü ovuyor, bakıyoruz. Fakat burada bahçe yok ki… Önümüzdeki saha ya çöl yahut aşılması güç bir yol!
 • ای عجب چندین دراز این گفت و گو ** چون بود بیهوده ور خود هست کو
 • Fakat bu kadar uzun uzadıya söylenip duran sözlerde beyhude olmaz ya. Acayip şey, nasıl olurda bu kadar sözün aslı olmaz. Fakat varsa nerede söyle!” diyordu.
 • من همی‌گویم چو ایشان ای عجب ** این چنین مهری چرا زد صنع رب
 • Dekukî, macerasını şöyle anlatır: “Ben de tıpkı onlar gibi, acayip şey demekteydim, Allah bunların gözlerini ne de sıkı bağlamış?