English    Türkçe    فارسی   

4
1340-1349

 • ور کنی عادت پشیمان خور شوی ** زین پشیمانی پشیمان‌تر شوی 1340
 • Pişman olmayı kendine âdet edinirsen boyuna pişman olur durur, nihayet bu pişmanlığı da daha ziyade pişman olursun!
 • نیم عمرت در پریشانی رود ** نیم دیگر در پشیمانی رود
 • Ömrünün yarısı perişanlıkta geçer, öbür yarısı da pişmanlıkta heder olur gider!
 • ترک این فکر و پریشانی بگو ** حال و یار و کار نیکوتر بجو
 • Bu fikri, bu pişmanlığı terk et de daha iyi bir hal, daha iyi bir dost ve daha iyi bir iş ara!
 • ور نداری کار نیکوتر به دست ** پس پشیمانیت بر فوت چه است
 • Elinde daha iyi bir iş yoksa pişmanlığın neye? Neyi fevt ettin de pişman oluyorsun ki?
 • گر همی دانی ره نیکو پرست ** ور ندانی چون بدانی کین به دست
 • Eğer biliyorsan bilirsin ki doğru yol, Allah’a tapmaktan ibarettir... Yok bilmiyorsan herhangi bir şeyin kötü olduğunu nasıl bilirsin ki?
 • بد ندانی تا ندانی نیک را ** ضد را از ضد توان دید ای فتی 1345
 • İyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin... Ey yiğit zıt, zıddıyla görülebilir.
 • چون ز ترک فکر این عاجز شدی ** از گناه آنگاه هم عاجز بدی
 • Mademki bu fikri terk etmekten âcizsin... O vakit günah işlememekten de âcizdin!
 • چون بدی عاجز پشیمانی ز چیست ** عاجزی را باز جو کز جذب کیست
 • Âciz olduktan sonra pişmanlık neden? O acizlik, kimin takdiriyle, onu ara!
 • عاجزی بی‌قادری اندر جهان ** کس ندیدست و نباشد این بدان
 • Âlemde bir kâdir olmadıkça hiç kimse, ne bir âcizi görmüştür, ne de böyle bir şey olur... Bunu böyle bil!
 • همچنین هر آرزو که می‌بری ** تو ز عیب آن حجابی اندری
 • Böylece, olmasına çalıştığın her isteğin ayıbından bihabersin... Onun ayıbı ve noktası, sana örtülüdür!