English    Türkçe    فارسی   

5
3047-3056

 • گر بیاید سیل و رخت تو برد  ** هیچ با سیل آورد کینی خرد 
 • Fakat sel gelse de eşyanı götürse akıl, hiç sele kızar, kinlenir mi?
 • ور بیامد باد و دستارت ربود  ** کی ترا با باد دل خشمی نمود 
 • Yahut yel esse de sarığını kapıp uçursa gönlünde yele karşı bir hiddet peydahlanır mı?
 • خشم در تو شد بیان اختیار  ** تا نگویی جبریانه اعتذار 
 • Öfke, cebrice, özürlere girişmeyesin diye sana ihtiyarin olduğunu anlatıp durmadadır.
 • گر شتربان اشتری را می‌زند  ** آن شتر قصد زننده می‌کند  3050
 • Deveci, bir deveyi dövse o deve, dövene kasdeder.
 • خشم اشتر نیست با آن چوب او  ** پس ز مختاری شتر بردست بو 
 • Devecinin değneğine kızmaz. Görüyorsun ya deve bile ihtiyardan bir kolcuya sahiptir.
 • هم‌چنین سگ گر برو سنگی زنی  ** بر تو آرد حمله گردد منثنی 
 • Yine böylece bir köpeğe taş atsan iki büklüm olur da sana salar.
 • سنگ را گر گیرد از خشم توست  ** که تو دوری و ندارد بر تو دست 
 • Hattâ seni bırakıp o taşı yakalarsa, ısırırsa o da yine sana olan kızgınlığındandır. Çünkü sen ondan uzaktasın, sana el atamıyor, onu ısırıyor.
 • عقل حیوانی چو دانست اختیار  ** این مگو ای عقل انسان شرم دار 
 • Hayvani olan akıl bile ihtiyarı biliyor.Artık sen ey insani akıl, utan da ihtiyar yoktur deme.
 • روشنست این لیکن از طمع سحور  ** آن خورنده چشم می‌بندد ز نور  3055
 • İhtiyar, apaydın meydandadır ama o obur, sahur yemeği tamahiyle gözünü nurdan kapar.
 • چونک کلی میل او نان خوردنیست  ** رو به تاریکی نهد که روز نیست 
 • Çünkü onun bütün meyli, ekmek yemeyedir, bunun için yüzünü karanlığa tutar da daha gündüz olmadı der.