English    Türkçe    فارسی   

6
283-292

 • این چنین گراء کی خاین بود  ** ما گمان برده که هست او معتمد 
 • Biz, onu güvenilir bir adam sanıyorduk, umarmıydık böyle bir çalıkuşunun hain çıkacağını?
 • صبر فرمودن خواجه مادر دختر را کی غلام را زجر مکن من او را بی‌زجر ازین طمع باز آرم کی نه سیخ سوزد نه کباب خام ماند 
 • Efendinin, karısına “Sabret,köleyi tekdir etme. Ben onu bu tamahtan öyle bir geçiririm ki ne şiş yanar,ne kebap” demesi.
 • گفت خواجه صبر کن با او بگو  ** که ازو ببریم و بدهیمش به تو 
 • Efendi dedi ki: “Sabret. Ona de ki: Kızı ona vermez sana veririz.
 • تا مگر این از دلش بیرون کنم  ** تو تماشا کن که دفعش چون کنم  285
 • Bu suretle belki gönlünden o sevdayı çıkarırız. Sen hele bir hoşça bak, ben nasıl onu bu işten vazgeçiririm?
 • تو دلش خوش کن بگو می‌دان درست  ** که حقیقت دختر ما جفت تست 
 • Sen gönlünü hoş tut,bunu iyice bil ki kızımız, hakikaten de senin eşindir.
 • ما ندانستیم ای خوش مشتری  ** چونک دانستیم تو اولیتری 
 • A güzel müşteri, evvelce bunu bilmiyorduk, mademki bildik, elbette kızımıza daha lâyıksın sen.
 • آتش ما هم درین کانون ما  ** لیلی آن ما و تو مجنون ما 
 • Ateşimiz, kendi mangalımızda; Leylâ, bizim Leylâ’mız, Mecnunumuz da sen, de
 • تا خیال و فکر خوش بر وی زند  ** فکر شیرین مرد را فربه کند 
 • İyice bir hayale, bir düşünceye düşsün. İyi düşünce insanı semirtir.
 • جانور فربه شود لیک از علف  ** آدمی فربه ز عزست و شرف  290
 • Hayvan,otla semirir,insan da yücelikle,şerefle gelişir.
 • آدمی فربه شود از راه گوش  ** جانور فربه شود از حلق و نوش 
 • İnsan kulağından gelişir, duya duya canlanır. Hayvansa boğazından, yemesinden, içmesinden gelişir.
 • گفت آن خاتون ازین ننگ مهین  ** خود دهانم کی بجنبد اندرین 
 • Kadın, “Böyle bir arlanılacak sözü, ağzım nasıl varır da söyler?