English    Türkçe    فارسی   

6
3474-3483

 • آن چه سرمه‌ست آنک یزدان می‌کشد  ** کز پس صد پرده بیند جان رشد 
 • Tanrının insanın gözüne çektiği o sürme, ne sürmedir ki can, yüzlerce perdenin ardındaki yolu görür.
 • چشم مهتر چون به آخر بود جفت  ** پس بدان دیده جهان را جیفه گفت  3475
 • Kainatın ulusunun gözü, sonu görmeyle eş olmuştu. O yüzden cihanı leş gördü.
 • زین یکی ذمش که بشنود او وحسپ  ** پس فسرد اندر دل شه مهر اسپ 
 • Padişah, bir kerecik bu zemmi duymakla iktifa etti; gönlü attan soğudu gitti.
 • چشم خود بگذاشت و چشم او گزید  ** هوش خود بگذاشت و قول او شنید 
 • Kendi gözünü bıraktı, onun gözünü kabul etti.
 • این بهانه بود و آن دیان فرد  ** از نیاز آن در دل شه سرد کرد 
 • Kendi aklını bıraktı, onun sözünü duydu.
 • در ببست از حسن او پیش بصر  ** آن سخن بد در میان چون بانگ در 
 • Bu bir bahaneydi. O tek Tanrı, at sahibinin yalvarması yüzünden Padişahı attan soğuttu. Atın güzelliğini örttü ona göstermedi. O söz de arada kapı gıcırtısı gibiydi.
 • پرده کرد آن نکته را بر چشم شه  ** که از آن پرده نماید مه سیه  3480
 • O sözü padişahın gözüne bir perde yaptı. Ay, o perdenin ardından kara göründü.
 • پاک بنایی که بر سازد حصون  ** در جهان غیب از گفت و فسون 
 • Ne temiz mimar ki gayp aleminde sözle, afsunla kaleler yapar.
 • بانگ در دان گفت را از قصر راز  ** تا که بانگ وا شدست این یا فراز 
 • Sözü, sır köşkünün kapısının sesi bil. Bu ses kapının açılmasından mı geliyor kapının kapanmasından mı? Buna dikkat et.
 • بانگ در محسوس و در از حس برون  ** تبصرون این بانگ و در لا تبصرون 
 • Kapı sesi duyulur kapı görünmez. Bu sesi görürsünüz kapıyı görmezsiniz.