English    Türkçe    فارسی   

6
845-854

 • خدمتی می‌کن برای کردگار  ** با قبول و رد خلقانت چه کار  845
 • Allah için hizmette bulun. Halkın kabul etmesiyle, ret etmesiyle ne işin var senin.
 • داستان آن شخص کی بر در سرایی نیم‌شب سحوری می‌زد همسایه او را گفت کی آخر نیم‌شبست سحر نیست و دیگر آنک درین سرا کسی نیست بهر کی می‌زنی و جواب گفتن مطرب او را 
 • Birisinin , gece yarısı bir evin kapısı önünde sahur davulu çalması, komşunun “ Daha gece yarısı, sahur vakti değil. Bir de bu evde kimse yok, kimin için davul çalıyorsun” demesi, davulcunun cevabı
 • آن یکی می‌زد سحوری بر دری  ** درگهی بود و رواق مهتری 
 • Birisi, büyük bir zatın evinin kapısında sahur davulu çalmakta idi.
 • نیم‌شب می‌زد سحوری را به جد  ** گفت او را قایلی کای مستمد 
 • Gece yarısı aşk ile şevk ile davul çalıyordu. Ona kabiliyetli birisi dedi ki:
 • اولا وقت سحر زن این سحور  ** نیم‌شب نبود گه این شر و شور 
 • Evvelâ bu davulu, seher vakti çal, gece yarısı bu kepazelik olmaz.
 • دیگر آنک فهم کن ای بوالهوس  ** که درین خانه درون خود هست کس 
 • Bir de ey hevesli adam, şunu da bil ki bu evde hiç kimse yok.
 • کس درینجا نیست جز دیو و پری  ** روزگار خود چه یاوه می‌بری  850
 • Burada şeytandan, periden başka kimse yokken ne diye vaktini zayediyorsun?
 • بهر گوشی می‌زنی دف گوش کو  ** هوش باید تا بداند هوش کو 
 • Tefi, davulu birisi duysun diye çalıyorsan duyacak kulak nerede? Bunu anlamak için akıl lâzım, fakat akıl hani?
 • گفت گفتی بشنو از چاکر جواب  ** تا نمانی در تحیر و اضطراب 
 • Davulcu dedi ki: Sen sözünü bitirdin şimdi cevabımı dinle de şaşırıp kalma.
 • گرچه هست این دم بر تو نیم‌شب  ** نزد من نزدیک شد صبح طرب 
 • Sence şimdi gece yarısı ama bence neşe sabahı yaklaştı.
 • هر شکستی پیش من پیروز شد  ** جمله شبها پیش چشمم روز شد 
 • Her sınıklık bence kutlu bir hale geldi. Bütün geceler, gözüme gündüz kesildi.