English    Türkçe    فارسی   

3
2659-2668

 • Ağaçlardan dökülen meyvelerin bolluğundan yol daralır, geçenler, geçemez olurlardı.
 • بس که می‌افتاد از پری ثمار ** تنگ می‌شد معبر ره بر گذار
 • Yerlere dökülen meyveler, yolu kapar, yolcu, nereden geçeyim diye şaşırır kalırdı. 2660
 • آن نثار میوه ره را می‌گرفت ** از پری میوه ره‌رو در شگفت
 • Birisi, başına bir sepet alıp ağaçlıklardan geçse sepet silkmeden meyvelerle dolardı.
 • سله بر سر در درختستانشان ** پر شدی ناخواست از میوه‌فشان
 • Meyveleri kimse silkmez, düşürmez, meyveler, rüzgârla düşer, nicelerin etekleri, meyvelerle dolar, boşalırdı.
 • باد آن میوه فشاندی نه کسی ** پر شدی زان میوه دامنها بسی
 • Meyve hevenkleri, dallardan aşağılara kadar sarkar, gelip geçenlerin başlarına, yüzlerine sürtünürdü.
 • خوشه‌های زفت تا زیر آمده ** بر سر و روی رونده می‌زده
 • Külhan hizmetinde çalışan aşağılık bir adam bile o kadar zengindi ki altın kemer kuşanırdı.
 • مرد گلخن‌تاب از پری زر ** بسته بودی در میان زرین کمر
 • Köpek, ekmekleri ayağıyla çiğner, ezerdi… Kurt, yiyecek bolluğundan imtilâ illetine tutulmuştu. 2665
 • سگ کلیچه کوفتی در زیر پا ** تخمه بودی گرگ صحرا از نوا
 • Şehir de hırsızdan kurttan emindi, köy de. Keçi bile, büyük büyük kurtlardan korkmaz olmuştu.
 • گشته آمن شهر و ده از دزد و گرگ ** بز نترسیدی هم از گرگ سترگ
 • Onların günden güne artan nimetlerini, onların nail oldukları şeyleri anlatsam,
 • گر بگویم شرح نعمتهای قوم ** که زیادت می‌شد آن یوما بیوم
 • Mühim sözler geri kalır. Peygamberler, bunlara “Doğru olun, doğruluk yapın!” demişti!
 • مانع آید از سخنهای مهم ** انبیا بردند امر فاستقم
 • Sebâlılar’a nasihat için peygamber gelmesi, Peygamberlerden mucize istemeleri
 • آمدن پیغامبران حق به نصیحت اهل سبا