English    Türkçe    فارسی   

1
499-523

 • O İsa dinine düşman olan vezir bu tarz da, bu çeşitte on iki tomar yazdı.
 • این نمط وین نوع ده طومار و دو ** بر نوشت آن دین عیسی را عدو
 • İhtilaf; gidiş tarzındadır, yolun hakikatinde değil
 • بیان آن که این اختلافات در صورت روش است نه در حقیقت راه
 • O, İsa’nın bir renkte oluşundan koku almamıştı. O, İsa küpünün mizacından huy kapmamıştı. 500
 • او ز یک رنگی عیسی بو نداشت ** وز مزاج خم عیسی خو نداشت‌‌
 • Yüz renkli elbise, İsa’nın saf küpünden saba rüzgârı gibi sade ve lâtif bir hale gelir, tek bir renge boyanırdı.
 • جامه‌‌ی صد رنگ از آن خم صفا ** ساده و یک رنگ گشتی چون صبا
 • Birlikteki bu tek renklilik, insana usanç ve sıkıntı veren tek renklilik değildir. Belki o tek renk deniz gibidir, ona dalanlar da balık gibi hayat ve neşe içindedirler.
 • نیست یک رنگی کز او خیزد ملال ** بل مثال ماهی و آب زلال‌‌
 • Karada gerçi binlerce renk var, ama balıkların kurulukla cengi var!
 • گر چه در خشکی هزاران رنگهاست ** ماهیان را با یبوست جنگهاست‌‌
 • Misal olarak söylenen balık kimdir, deniz nedir ki yüce ve ulu padişah, ona benzesin!
 • کیست ماهی چیست دریا در مثل ** تا بدان ماند ملک عز و جل‌‌
 • Varlık âlemindeki yüz binlerce denizler ve balıklar, o ikram ve ihsan huzurunda secde ederler. 505
 • صد هزاران بحر و ماهی در وجود ** سجده آرد پیش آن اکرام و جود
 • Nice ihsan yağmuru yağdı da deniz, inciler saçıcı bir hale geldi.
 • چند باران عطا باران شده ** تا بدان آن بحر در افشان شده‌‌
 • Nice kerem güneşi nur saçtı da bulut ve deniz, cömertlik öğrendi.
 • چند خورشید کرم افروخته ** تا که ابر و بحر جود آموخته‌‌
 • Suya ve toprağa zatının ışığı vurdu da o sebeple yeryüzü, tane ve tohum kabul eder oldu.
 • پرتو دانش زده بر آب و طین ** تا شده دانه پذیرنده‌‌ی زمین‌‌
 • Toprak emindir; ona her ne ekersen ihanet görmeksizin onun cinsini toplar, devşirirsin.
 • خاک امین و هر چه در وی کاشتی ** بی‌‌خیانت جنس آن برداشتی‌‌
 • Toprak bu eminliği o eminlikten bulmuştur, çünkü adalet güneşi ona nur saçmıştır. 510
 • این امانت ز آن امانت یافته ست ** کافتاب عدل بر وی تافته ست‌‌
 • İlkbahar, Hak fermanı getirmedikçe, toprak sırrını nice açığa vurur?
 • تا نشان حق نیارد نو بهار ** خاک سرها را نکرده آشکار
 • O, öyle bir cömert ve vericidir ki bu haberleri, bu eminliği ve bu doğruluğu bir cemada, kuru yeryüzüne vermiştir.
 • آن جوادی که جمادی را بداد ** این خبرها وین امانت وین سداد
 • Fâzıl ve ihsanı, kuru toprağı haberdar eder, kahır ve celâli de akıllı insanları kör eyler.
 • مر جمادی را کند فضلش خبیر ** عاقلان را کرده قهر او ضریر
 • Canda, gönülde o coşmaya takat yoktur. Kime söyleyeyim? Cihanda bir tek kulak yok!
 • جان و دل را طاقت آن جوش نیست ** با که گویم در جهان یک گوش نیست‌‌
 • Nerede bir kulak varsa; onun yüzünden, göz oldu. Nerede bir taş varsa; onun lûtfiyle yeşim taşına döndü. 515
 • هر کجا گوشی بد از وی چشم گشت ** هر کجا سنگی بد از وی یشم گشت‌‌
 • Kimyayı meydana getiren o dur, kimya ne oluyor ki? Mucize bağışlayıcıdır, simya ne oluyor ki?
 • کیمیا ساز است چه بود کیمیا ** معجزه بخش است چه بود سیمیا
 • Benim bu övüşüm, övmeyi terk etmenin ta kendisidir; çünkü bu övüş, varlık delilidir, varlık ise hatadır.
 • این ثنا گفتن ز من ترک ثناست ** کین دلیل هستی و هستی خطاست‌‌
 • Onun varlığına karşı yok olmak gerektir: onun huzurunda varlık nedir? Manasız bir şeyden ibarettir!
 • پیش هست او بباید نیست بود ** چیست هستی پیش او کور و کبود
 • Varlık kör olmasaydı... Ondan erirdi, güneşin hararetini tanır, anlardı.
 • گر نبودی کور از او بگداختی ** گرمی خورشید را بشناختی‌‌
 • Bu zahiri vücudun Allah’ın varlığıyla var olduğunu bilmemesi körlüğüne delildir. 520
 • ور نبودی او کبود از تعزیت ** کی فسردی همچو یخ این ناحیت‌‌
 • Vezirin bu hilede ziyana uğraması
 • بیان خسارت وزیر در این مکر
 • Padişah gibi vezir de cahil ve gafildi. Varlığı vacip olan Kadim Tanrı ile pençeleşiyordu.
 • همچو شه نادان و غافل بد وزیر ** پنجه می‌‌زد با قدیم ناگزیر
 • Öyle kudretli bir Tanrı ile pençeleşiyordu ki bir anda yoktan bu âlem gibi yüz tanesini var eder.
 • با چنان قادر خدایی کز عدم ** صد چو عالم هست گرداند به دم‌‌
 • Senin gözüne kendini görmek hassasını verince nazarında âlem gibi yüzlerce âlem meydana getirir.
 • صد چو عالم در نظر پیدا کند ** چون که چشمت را به خود بینا کند