English    Türkçe    فارسی   

3
2033-2057

 • Bu ayetteki “Küzzibû-tekzib edildiler, onlara yalan söylüyorsunuz dendi” kelimesini teşditsiz “Küzibû- Kendilerine yalan söylüyorlar sandılar” tarzında oku.
 • حتی اذا ما استیاس الرسل بگو ** تا بظنوا انهم قد کذبوا
 • Bu takdirde mana şöyle olur: Peygamberler bile kendilerini aldanmış sandılar.
 • این قرائت خوان که تخفیف کذب ** این بود که خویش بیند محتجب
 • Peygamberler bile kötü kişilerin ittifakına baktılar da şüpheye düştüler. 2035
 • در گمان افتاد جان انبیا ** ز اتفاق منکری اشقیا
 • “Bu şüphe ve tereddütten sonra onlara yardım ettik. Neyse, sen bunları bırak da can ağacına gel!
 • جائهم بعد التشکک نصرنا ** ترکشان گو بر درخت جان بر آ
 • Kısmetin neyse ye, yedir deniyor!” ona, her an vahiyden sihirler öğretiliyordu da,
 • می‌خور و می‌ده بدان کش روزیست ** هر دم و هر لحظه سحرآموزیست
 • Halk, “Şaşılacak şey, bu ses nedir? Sahrada ne ağaç var, ne meyve.
 • خلق‌گویان ای عجب این بانگ چیست ** چونک صحرا از درخت و بر تهیست
 • Kara sevdaya tutulmuş olanların yakınınızda bahçe var, sofra var demelerinden âdeta aptallaştık.
 • گیج گشتیم از دم سوداییان ** که به نزدیک شما باغست و خوان
 • Gözümüzü ovuyor, bakıyoruz. Fakat burada bahçe yok ki… Önümüzdeki saha ya çöl yahut aşılması güç bir yol! 2040
 • چشم می‌مالیم اینجا باغ نیست ** یا بیابانیست یا مشکل رهیست
 • Fakat bu kadar uzun uzadıya söylenip duran sözlerde beyhude olmaz ya. Acayip şey, nasıl olurda bu kadar sözün aslı olmaz. Fakat varsa nerede söyle!” diyordu.
 • ای عجب چندین دراز این گفت و گو ** چون بود بیهوده ور خود هست کو
 • Dekukî, macerasını şöyle anlatır: “Ben de tıpkı onlar gibi, acayip şey demekteydim, Allah bunların gözlerini ne de sıkı bağlamış?
 • من همی‌گویم چو ایشان ای عجب ** این چنین مهری چرا زد صنع رب
 • Bu kavgalardan, bu aykırı hareketlerden Muhammed’de şaşmaktaydı. Ebu leheb de!
 • زین تنازعها محمد در عجب ** در تعجب نیز مانده بولهب
 • Fakat bu şaşmakla o şaşmak arasında pek büyük fark var.
 • زین عجب تا آن عجب فرقیست ژرف ** تا چه خواهد کرد سلطان شگرف
 • Dekukî, tez tez yürü sükût et. Ne vakte kadar söylenip duracaksın, ne vakte kadar? Duyup anlayan kulak kıt! 2045
 • ای دقوقی تیزتر ران هین خموش ** چند گویی چند چون قحطست گوش
 • O yedi ağacın bir ağaç olması
 • یک درخت شدن آن هفت درخت
 • Dekukî dedi ki: Bahtım yaver oldu, ileriye doğru yürüdüm, bir de baktım ki o yedi ağaç bir ağaç olmuş.
 • گفت راندم پیشتر من نیکبخت ** باز شد آن هفت جمله یک درخت
 • Her an bir ağaç, yedi ağaç olmakta, yedi ağaç bir ağaç haline gelmekteydi. Hayretten ne hale geldim, bilir misin? Dondum, kaldım!
 • هفت می‌شد فرد می‌شد هر دمی ** من چه سان می‌گشتم ازحیرت همی
 • Sonra ne göreyim; ağaçlar, cemaat gibi toplanmış, saf düzmüş, namaza durmuşlar!
 • بعد از آن دیدم درختان در نماز ** صف کشیده چون جماعت کرده ساز
 • Bir ağaç, imam gibi önlerine geçmiş, öbürleri de onun ardında kıyamdalar!
 • یک درخت از پیش مانند امام ** دیگران اندر پس او در قیام
 • Onların kıyamı rükû etmeleri, secdeye varmaları beni büsbütün şaşırttı. 2050
 • آن قیام و آن رکوع و آن سجود ** از درختان بس شگفتم می‌نمود
 • O anda Allah’ın “Yıldız ve ağaç, Allah’a secde eder” sözünü hatırladım.
 • یاد کردم قول حق را آن زمان ** گفت النجم و شجر را یسجدان
 • Bu ağaçların ne dizleri vardı, ne belleri! Nasıl rükûa, secdeye varıyorlar, bu ne biçim namaz? derken,
 • این درختان را نه زانو نه میان ** این چه ترتیب نمازست آنچنان
 • Allah’tan ilham geldi: A nurlu, pirli kişi, hâlâ bizim işimize şaşıyor musun? Bizce bu işler, şaşılacak işler değil ki!
 • آمد الهام خدا کای با فروز ** می عجب داری ز کار ما هنوز
 • Yedi ağacın yedi adam olması
 • هفت مرد شدن آن هفت درخت
 • Bir müddet sonra ağaçlar, yedi tane adam oldu. Hepsi de tek Allah’ın huzurunda ka’dedeydi.
 • بعد دیری گشت آنها هفت مرد ** جمله در قعده پی یزدان فرد
 • Gözlerini ovuşturup bu yedi aslan kimlerdir, âlemde ne işleri var ki, diye bakmaktaydım. 2055
 • چشم می‌مالم که آن هفت ارسلان ** تا کیانند و چه دارند از جهان
 • Yanlarına yaklaşıp onlara uyanık bir gönülle selâm verdim.
 • چون به نزدیکی رسیدم من ز راه ** کردم ایشان را سلام از انتباه
 • Selâmımı alıp “Ey Dekukî, ey uluların tacı, büyüklerin övündüğü zat” dediler.
 • قوم گفتندم جواب آن سلام ** ای دقوقی مفخر و تاج کرام