English    Türkçe    فارسی   

3
3290-3314

 • Erin eline kılıcı ver, onu acizlikten kurtar, onu kudret sahibi yap da ya gazi olsun, ya yol kesici eşkıya! 3290
 • تیغ در دستش نه از عجزش بکن ** تا که غازی گردد او یا راه‌زن
 • Âdem, “Keremnâ” sırrına, dilediğini yapabilme kudretiyle erişti… İnsanların yarısı bal arısı oldu, yarısı yılan!
 • زانک کرمنا شد آدم ز اختیار ** نیم زنبور عسل شد نیم مار
 • Müminler, bal arısı gibi bal madeni oldular… Kâfirler, yılan gibi zehir madeni!
 • مومنان کان عسل زنبوروار ** کافران خود کان زهری همچو مار
 • Çünkü mümin, seçilmiş, helâl otlar yer, tükürüğü bile bal arısı gibi hayat verir!
 • زانک ممن خورد بگزیده نبات ** تا چو نحلی گشت ریق او حیات
 • Kâfire gelince, irin şerbeti içer, gıdasından da zehir meydana gelir!
 • باز کافر خورد شربت از صدید ** هم ز قوتش زهر شد در وی پدید
 • Allah ilhamına erenler, hayatın ta kendisi kesilirler, hava ve hevesle süslenenler ise ölüm zehiri! 3295
 • اهل الهام خدا عین الحیات ** اهل تسویل هوا سم الممات
 • İyilik edenler, ihtiyarlarıyla iyilik ederler, uyanık hareketleriyle kendilerini korurlar da o yüzden övülürler, takdir edilirler. Cihandaki bu medihler, bu takdirler, hep ihtiyar yüzünden meydana gelir.
 • در جهان این مدح و شاباش و زهی ** ز اختیارست و حفاظ آگهی
 • Külhaniler, zindanda oldukça Allah’tan çekinirler, zahit olurlar, Allah’ı anarlar!
 • جمله رندان چونک در زندان بوند ** متقی و زاهد و حق‌خوان شوند
 • Fakat kudret gitti mi amel kesada uğrar… Kendine gel de ecel, sermayeyi elden almasın!
 • چونک قدرت رفت کاسد شد عمل ** هین که تا سرمایه نستاند اجل
 • Kendine gel… Kudretin, kâr elde etmek için bir sermayedir. Kudret zamanını kaçırma, kıymetini bil!
 • قدرتت سرمایه‌ی سودست هین ** وقت قدرت را نگه دار و ببین
 • İnsan, “Kerremna“ kır atına binmiş, ihtiyar dizginini de akıl eline vermiştir. 3300
 • آدمی بر خنگ کرمنا سوار ** در کف درکش عنان اختیار
 • Musa, tekrar ona şefkatle öğüt vererek “İsteğin seni mahcup eder, yüzünü sarartır.
 • باز موسی داد پند او را بمهر ** که مرادت زرد خواهد کرد چهر
 • Gel, bu sevdadan vazgeç. Allah’tan kork. Şeytan, seni aldatmış, o sana ders vermiş!“ dedi.
 • ترک این سودا بگو وز حق بترس ** دیو دادستت برای مکر درس
 • Adam’ın, yalnız kümes hayvanlarıyla köpeğin dillerini anlamaya razı olması, Musa aleyhiselâm’ın da onun bu muradını yerine getirmesi
 • قانع شدن آن طالب به تعلیم زبان مرغ خانگی و سگ و اجابت موسی علیه السلام
 • Adam, “Bari hiç olmazsa kapı dibinde yatıp duran, ev bekçiliği eden köpekle kümes hayvanlarının dillerini öğret.” dedi.
 • گفت باری نطق سگ کو بر درست ** نطق مرغ خانگی کاهل پرست
 • Musa dedi ki: “Hadi, peki… Bu ikisinin dillerini anlayacaksın, yürü git! “
 • گفت موسی هین تو دانی رو رسید ** نطق این هر دو شود بر تو پدید
 • Adam, sabah çağı, bakalım sahiden dillerini öğrendim mi, anlayacak mıyım ki? Diye kapının eşiğinde beklemekteydi. 3305
 • بامدادان از برای امتحان ** ایستاد او منتظر بر آستان
 • Hizmetçi kadın sofra örtüsü silkerken bir lokmacık bayat ekmek düştü.
 • خادمه سفره بیفشاند و فتاد ** پاره‌ای نان بیات آثار زاد
 • Ekmek parçasını horoz, hemencicik kapıverdi. Köpek dedi ki: Sen, bize zulmettin.
 • در ربود آن را خروسی چون گرو ** گفت سگ کردی تو بر ما ظلم رو
 • Buğday tanesi de yiyebilirsin. Hâlbuki ben yiyemem ki… Yerimde, yurdumda bundan âcizim ben.
 • دانه‌ی گندم توانی خورد و من ** عاجزم در دانه خوردن در وطن
 • Sen buğday da yiyebilirsin, arpa da, darı, mısır gibi başka şeyler de… Hâlbuki ben bunları yiyemem.
 • گندم و جو را و باقی حبوب ** می‌توانی خورد و من نه ای طروب
 • Böyle olduğu halde bizim kısmetimiz olan şu bir parçacık ekmeği bile kapıyorsun! 3310
 • این لب نانی که قسم ماست نان ** می‌ربایی این قدر را از سگان
 • Horozun köpeğe cevabı
 • جواب خروس سگ را
 • Bu sözü duyan horoz, “Merak etme, Allah sana buna karşılık başka şeyler verir.
 • پس خروسش گفت تن زن غم مخور ** که خدا بدهد عوض زینت دگر
 • Bu ev sahibinin atı sakatlanacak, yarın sabah, adamakıllı doyacaksın, kederlenme.
 • اسپ این خواجه سقط خواهد شدن ** روز فردا سیر خور کم کن حزن
 • Atın ölümü, köpeklere bir bayram olacak… Çalışıp çabalamadan bir hayli rızık dökülüp kalacak“ dedi.
 • مر سگان را عید باشد مرگ اسپ ** روزی وافر بود بی جهد و کسپ
 • Adam, bu sözü duyunca derhal atı sattı. Horozun dediği çıkmadı, köpeğe karşı mahcup vaziyette kaldı.
 • اسپ را بفروخت چون بشنید مرد ** پیش سگ شد آن خروسش روی‌زرد