English    Türkçe    فارسی   

3
3574-3598

 • Hakikatte eserleri halk eden odur. Fakat kışırda kalan, yalnız zahiri gören, ancak sebepleri görebilir!
 • در حقیقت خالق آثار اوست ** لیک جز علت نبیند اهل پوست
 • Derilerden ayrı olmayan, sebeplerden kurtulmamış olan akıl, ne illetlerden kurtulur, ne doktordan fayda görür! 3575
 • مغز کو از پوستها آواره نیست ** از طبیب و علت او را چاره نیست
 • Âdemoğlu, ikinci defa doğdu mu ayağını sebeplerin başına kor.
 • چون دوم بار آدمی‌زاده بزاد ** پای خود بر فرق علتها نهاد
 • Artık, onun dini illet-i ûlâ değildir. Cüz’i illet de ona bir zarar veremez.
 • علت اولی نباشد دین او ** علت جزوی ندارد کین او
 • O, doğruluk geliniyle ufuklarda uçup durur; sureti de ona ancak bir duvaktır.
 • می‌پرد چون آفتاب اندر افق ** با عروس صدق و صورت چون تتق
 • Hatta ufuktan da dışarıdadır, göklerden de. Ruhlar ve akıllar gibi mekânız bir âlemdedir.
 • بلک بیرون از افق وز چرخها ** بی مکان باشد چو ارواح و نهی
 • Hatta akıllarımız bile onun gölgesidir: akıllarımız bile gölgeler gibi onun ayağına düşer. 3580
 • بل عقول ماست سایه‌های او ** می‌فتد چون سایه‌ها در پای او
 • Müctehit, nassı görür, tanırsa herhangi bir hükümde artık kıyası düşünmez ki.
 • مجتهد هر گه که باشد نص‌شناس ** اندر آن صورت نیندیشد قیاس
 • Fakat bir şeyde nas yoksa orada kıyasa girişir, kıyastan ibret alır, kıyasla hüküm verir.
 • چون نیابد نص اندر صورتی ** از قیاس آنجا نماید عبرتی
 • Nasla kıyası benzetiş
 • تشبیه نص با قیاس
 • Nassı Ruhulkudüs’ün vahyi bil, Aklı cüz’inin kıyası, bundan aşağıdır.
 • نص وحی روح قدسی دان یقین ** وان قیاس عقل جزوی تحت این
 • Akıl, canla idrak sahibi olmuş, canla aydınlanmıştır. Ruh, nasıl olur da aklın tasarrufuna girer?
 • عقل از جان گشت با ادراک و فر ** روح او را کی شود زیر نظر
 • Fakat ruh, akla tesir eder de akıl, o tesir altında tedbire girişir. 3585
 • لیک جان در عقل تاثیری کند ** زان اثر آن عقل تدبیری کند
 • Ruh, Nuh’u tasdik ettiği gibi seni de tasdik etti, senin emrine de tabi olduysa nerede deniz, nerede gemi, nerede Nuh tufanı?
 • نوح‌وار ار صدقی زد در تو روح ** کو یم و کشتی و کو طوفان نوح
 • Akıl, eseri ruh sanır ama güneşin nuru güneşin cirminden büsbütün ayrıdır.
 • عقل اثر را روح پندارد ولیک ** نور خور از قرص خور دورست نیک
 • O yüzden salik, ruhun nurundan aslına ulaşmak için bir lokma ekmeğe kanaat etti.
 • زان به قرصی سالکی خرسند شد ** تا ز نورش سوی قرص افکند شد
 • Çünkü aşağılara vuran nur, gece gündüz daimî değildir ki… Geçer gider.
 • زانک این نوری که اندر سافل است ** نیست دایم روز و شب او آفل است
 • Fakat nurun aslına ulaşıp orada yurt edinen kişi, daima o nura gark olmuştur. 3590
 • وانک اندر قرص دارد باش و جا ** غرقه‌ی آن نور باشد دایما
 • Ne bulut yolunu keser, ne nuru gurub eder. O, artık ayrılıktan kurtulmuş, güzelleşmiştir.
 • نه سحابش ره زند خود نه غروب ** وا رهید او از فراق سینه کوب
 • Bu makama eren kişinin aslı, ya göklerdendir. Yahut topraktır da topraklıktan tamamıyla çıkmıştır.
 • این‌چنین کس اصلش از افلاک بود ** یا مبدل گشت گر از خاک بود
 • Çünkü bu güneşin şuaı daimî olarak dursa toprağa mensup olan tahammül edemez ki…
 • زانک خاکی را نباشد تاب آن ** که زند بر وی شعاعش جاودان
 • Güneşin ziyası daima toprağa vurup dursa toprağı öyle bir yakar ki yeryüzünde hiçbir verim kalmaz, hiçbir meyve bitmez.
 • گر زند بر خاک دایم تاب خور ** آنچنان سوزد که ناید زو ثمر
 • Daima suda kalmak balığın harcıdır. Yılan, nereden balıkla yoldaşlık edebilecek? 3595
 • دایم اندر آب کار ماهی است ** مار را با او کجا همراهی است
 • Fakat dağlarda öyle düzenbaz yılanlar vardır ki bu denizde balıklık etmeye kalkışırlar.
 • لیک در که مارهای پر فن‌اند ** اندرین یم ماهییها می‌کنند
 • Hileleri halkın aklını başından alırsa da denizden nefretleri, nihayet kendilerini rezil eder gider.
 • مکرشان گر خلق را شیدا کند ** هم ز دریا تاسه‌شان رسوا کند
 • Bu denizde de öyle hünerli balıklar vardır ki yılana bile sihir yapar, balık haline koyarlar.
 • واندرین یم ماهیان پر فن‌اند ** مار را از سحر ماهی می‌کنند