English    Türkçe    فارسی   

4
1218-1242

 • Bunu bana bırakın... Bu işte üstadım ben; işe girişen ateş bile olsa ben yatıştırmasını bilirim!
 • این به من بگذار که استادم درین ** گر تقاضاگر بود هر آتشین
 • Süreyya yıldızından saraya dek uçsa yine beni görünce yumuşar!
 • از ثریا گر بپرد تا ثری ** نرم گردد چون ببیند او مرا
 • Padişah, peki dedi... Ne yaparsan yap, hüküm senin. Yalnız onu sevindir, çünkü bizim iyiliğimizi söyler. 1220
 • گفت سلطانش برو فرمان تراست ** لیک شادش کن که نیکوگوی ماست
 • Vezir, onu da, onun gibi daha iki yüz tane ümitlenip duran kişiyi de bana bırak sen, dedi.
 • گفت او را و دو صد اومیدلیس ** تو به من بگذار این بر من نویس
 • Vezir, şairi bekletti durdu... Kış geldi geçti de bahar geldi!
 • پس فکندش صاحب اندر انتظار ** شد زمستان و دی و آمد بهار
 • Şair bekleye bekleye ihtiyarladı... Bu dertle, bu tedbirle âdeta zebun oldu.
 • شاعر اندر انتظارش پیر شد ** پس زبون این غم و تدبیر شد
 • Dedi ki: Altın yoksa bari bana söv de canımı kurtar, kölen olayım!
 • گفت اگر زر نه که دشنامم دهی ** تا رهد جانم ترا باشم رهی
 • Bekleme beni öldürdü, bari git de, yoksul canım rehinden kurtulsun! 1225
 • انتظارم کشت باری گو برو ** تا رهد این جان مسکین از گرو
 • Nihayet vezir, şaire o bin altının onda birinin tam dörtte birini, yani yirmi beş altın verdi... Şair derin bir düşünceye daldı.
 • بعد از آنش داد ربع عشر آن ** ماند شاعر اندر اندیشه‌ی گران
 • Kendi kendisine önce verilen ihsan, hem peşindi, hem de o kadar çoktu. Bu ise hem geç açıldı, hem de açılınca gördüm ki bir deste diken, dedi.
 • کانچنان نقد و چنان بسیار بود ** این که دیر اشکفت دسته‌ی خار بود
 • Şaire dediler ki: O cömert vezir dünyadan gitti, Allah rahmet etsin!
 • پس بگفتندش که آن دستور راد ** رفت از دنیا خدا مزدت دهاد
 • O ihsan, onun yüzünden kat kat artmıştı... Onun zamanında ihsanlarda yanlışlık pek az olurdu.
 • که مضاعف زو همی‌شد آن عطا ** کم همی‌افتاد بخشش را خطا
 • Şimdi o gitti, ihsanı da beraber götürdü... O ölmedi, doğrucası kerem ve ihsan öldü! 1230
 • این زمان او رفت و احسان را ببرد ** او نمرد الحق بلی احسان بمرد
 • O cömert, o akıllı vezir geçip gitti. Yoksulların derisini yüzen bu vezir gelip çattı.
 • رفت از ما صاحب راد و رشید ** صاحب سلاخ درویشان رسید
 • Yürü, bunu al da hemencecik bu gece buradan kaç... Yoksa bu inatçı, seni yakalar, elindekini de alır!
 • رو بگیر این را و زینجا شب گریز ** تا نگیرد با تو این صاحب‌ستیز
 • Senin bizim çalışmamızdan haberin bile yok... Biz, ondan bu hediyeyi de yüzlerce hileye başvurduk da aldık!
 • ما به صد حیلت ازو این هدیه را ** بستدیم ای بی‌خبر از جهد ما
 • Şair, yüzünü onlara çevirdi de dedi ki: “Ey beni esirgeyenler, bu kötü vezirler nereden geldi?
 • رو بایشان کرد و گفت ای مشفقان ** از کجا آمد بگویید این عوان
 • Bu insanın elbiselerini soyan vezirin adı ne? Söyleyin bana! Onlar adı “Hasan” dediler. 1235
 • چیست نام این وزیر جامه‌کن ** قوم گفتندش که نامش هم حسن
 • Şair, Yarabbi dedi... Onun adı da Hasan, bunun adı da... Ey din Rabbi, yazıklar olsun; nasıl oluyor da ikisinin de adı bir oluyor.
 • گفت یا رب نام آن و نام این ** چون یکی آمد دریغ ای رب دین
 • Onun adı Hasan... Fakat onun kaleminin bir yazısıyla yüzlerce cömert kişi padişaha vezir ve muhasip olabilirdi...
 • آن حسن نامی که از یک کلک او ** صد وزیر و صاحب آید جودخو
 • Bunun adı da Hasan... Fakat bu Hasan’ın çirkin sakalından yüzlerce ip örebilirsin!
 • این حسن کز ریش زشت این حسن ** می‌توان بافید ای جان صد رسن
 • Padişah, böyle bir vezirin sözünü dinlerse kendisini de rezil rüsvay eder, devletini de!
 • بر چنین صاحب چو شه اصغا کند ** شاه و ملکش را ابد رسوا کند
 • Bu alçak vezirin, padişahın adamlığını bozma hususundaki kötü reyi Firavun’un kabiliyetini bozan veziri Haman’ın rey ve tedbirine benzer
 • مانستن بدرایی این وزیر دون در افساد مروت شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت فرعون
 • Firavun, Musa’nın sözlerini işittikçe kaç defa yumuşadı, ram oldu. 1240
 • چند آن فرعون می‌شد نرم و رام ** چون شنیدی او ز موسی آن کلام
 • Musa’nın sözleri, öyle sözlerdi ki o eşsiz sözlerin güzelliğini duysa, taştan süt akardı.
 • آن کلامی که بدادی سنگ شیر ** از خوشی آن کلام بی‌نظیر
 • Fakat huyu kinden ibaret olan veziri Haman’la görüşüp danışınca,
 • چون بهامان که وزیرش بود او ** مشورت کردی که کینش بود خو