English    Türkçe    فارسی   

4
901-925

 • İşte su ve toprak (yani insan) da (inkârda bulunuyor ama hakikatte) inkâr etmemekte... Yalnız o ev sahibi gibi “o haber veren içerde yok” diye bağırmakta!
 • آب وگل می‌گفت خود انکار نیست ** بانگ می‌زد بی‌خبر که اخبار نیست
 • Bunu yüz türlü açar, anlatırım ama ince sözlerden insanın aklı sürçer... Onun için vazgeçiyorum!
 • من بگویم شرح این از صد طریق ** لیک خاطر لغزد از گفت دقیق
 • Süleyman aleyhisselâm’ın Belkıs’ın tahtını Sebe’den getirtmeye bir çare bulması
 • چاره کردن سلیمان علیه‌السلام در احضار تخت بلقیس از سبا
 • Bir ifrit dedi ki: Sen daha yerinden kalkmadan ben, tahtını getiririm.
 • گفت عفریتی که تختش را به فن ** حاضر آرم تا تو زین مجلس شدن
 • Asaf da “İsm-i âzam kudretiyle ben, bir anda bu tahtı buraya getiririm” dedi.
 • گفت آصف من به اسم اعظمش ** حاضر آرم پیش تو در یک دمش
 • İfrit, sihirde üstattı ama o taht, Asaf’ın nefesiyle geldi. 905
 • گرچه عفریت اوستاد سحر بود ** لیک آن از نفخ آصف رو نمود
 • Belkıs’ın tahtı derhal Süleyman’ın huzurunda belirdi... Fakat Asaf’ın himmetiyle; ifritlerin hilesiyle değil!
 • حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان ** لیک ز آصف نه از فن عفریتیان
 • Süleyman, Allah’a hamd olsun dedi... Bu nimeti de âlemlerin Rabi’nin lütfuyla gördüm, bunun gibi yüzlercesini de!
 • گفت حمدالله برین و صد چنین ** که بدیدستم ز رب العالمین
 • Sonra tahta baktı da dedi ki: Evet sen ahmakları aldatabilirsin ey ağaç!
 • پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت ** گفت آری گول‌گیری ای درخت
 • Nakşedilmiş, bezenmiş tahta ve taş önünde nice aptallar baş kor, secde eder!
 • پیش چوب و پیش سنگ نقش کند ** ای بسا گولان که سرها می‌نهند
 • Secde edenin de canından haberi yoktur, secde edilenin de... Ancak canından bir hareket ve azıcık bir eser görmüştür, işte o kadar! 910
 • ساجد و مسجود از جان بی‌خبر ** دیده از جان جنبشی واندک اثر
 • Şaşırıp kaldığı sıralarda taşın söz söylediğini, işarette bulunduğunu görmüşte büsbütün hayretlere dalmıştır!
 • دیده در وقتی که شد حیران و دنگ ** که سخن گفت و اشارت کرد سنگ
 • O kötü kişi, ibadet tavlasını yerinde oynamamıştır da bu yüzden taştan aslanı sahici aslan sanmıştır.
 • نرد خدمت چون بنا موضع بباخت ** شیر سنگین را شقی شیری شناخت
 • Hakiki aslan da, kereminden cömertlik etmiş, hemencecik köpeğin önüne bir kemik fırlatıp atmış...
 • از کرم شیر حقیقی کرد جود ** استخوانی سوی سگ انداخت زود
 • O köpek, doğru özlü değil ama bizim kemik verişimiz umumî bir lütûftur, demiştir!
 • گفت گرچه نیست آن سگ بر قوام ** لیک ما را استخوان لطفیست عام
 • Halime’nin Mustafa aleyhisselâm’ı sütten kesince kaybetmesi ve putlardan yardım istemesi, putların titreyip secdeye kapanmaları, Mustafa sallallahu aleyhi vesellem’in ululuğuna şahadet etmeleri
 • قصه‌ی یاری خواستن حلیمه از بتان چون عقیب فطام مصطفی را علیه‌السلام گم کرد و لرزیدن و سجده‌ی بتان و گواهی دادن ایشان بر عظمت کار مصطفی صلی‌الله علیه و سلم
 • Sana Halime’nin gizli hikâyesini söyleyeyim de gönlünden gam gitsin! 915
 • قصه‌ی راز حلیمه گویمت ** تا زداید داستان او غمت
 • Mustafa’yı sütten kesince fesleğen ve gül gibi elini alıp bağrına basarak...
 • مصطفی را چون ز شیر او باز کرد ** بر کفش برداشت چون ریحان و ورد
 • Her iyi ve kötüden kaçırıp esirgeyerek o padişahlar padişahını atasına teslim etmek üzere Mekke’ye geldi.
 • می‌گریزانیدش از هر نیک و بد ** تا سپارد آن شهنشه را به جد
 • O emaneti, zayi etmeden korkarak Kâbe’ye geldi, Hatîm’e girdi.
 • چون همی آورد امانت را ز بیم ** شد به کعبه و آمد او اندر حطیم
 • Fakat bu sırada havadan “Ey Hatîm, sana pek büyük bir güneş doğdu...
 • از هوا بشنید بانگی کای حطیم ** تافت بر تو آفتابی بس عظیم
 • Ey Hatîm, bugün sana cömertlik güneşinden yüz binlerce nur isabet ediverdi... 920
 • ای حطیم امروز آید بر تو زود ** صد هزاران نور از خورشید جود
 • Ey Hatîm, bugün sana, talih ve bahtın, ardında çavuş olduğu ulular ulusu bir padişah gelip kondu...
 • ای حطیم امروز آرد در تو رخت ** محتشم شاهی که پیک اوست بخت
 • Şüphe yok ki yeni baştan yücelikler âlemine mensup canların konağı olacaksın...
 • ای حطیم امروز بی‌شک از نوی ** منزل جانهای بالایی شوی
 • Tertemiz canlar her yandan bölük bölük, takım takım, şevklerinden sarhoş olarak sana gelecekler” diye ses geliyordu.
 • جان پاکان طلب طلب و جوق جوق ** آیدت از هر نواحی مست شوق
 • Halime bu sese şaşırıp kaldı... ne önde kimse vardı, ne artta!
 • گشت حیران آن حلیمه زان صدا ** نه کسی در پیش نه سوی قفا
 • Altı cihette de kimse yoktu... fakat bu canlar feda olası ses, ardı ardına gelip durmaktaydı. 925
 • شش جهت خالی ز صورت وین ندا ** شد پیاپی آن ندا را جان فدا