English    Türkçe    فارسی   

5
197-221

 • Allah onun çalışmasını bu kötülükle karışmadan yıkar; rahmeti, onu bu hatadan arıtır.
 • کوششش را شسته حق زین اختلاط  ** غسل داده رحمت او را زین خباط 
 • Bu suretle de Allah’nın yarlıgayıcılığı meydana çıkar; bu miğfer, kulun kelliğini örter.
 • تا که غفاری او ظاهر شود  ** مغفری کلیش را غافر شود 
 • Yağmur pis şeyleri arıtmak için gökten yağar.
 • آب بهر این ببارید از سماک  ** تا پلیدان را کند از خبث پاک 
 • Suyun bütün pislikleri temizlemesi, ulu Allah’nın da suyu pislikten arıtması, hasılı ulu Allah’nın kötülüklerden arı, noksanlardan münezzeh oluşu
 • پاک کردن آب همه پلیدیها را و باز پاک کردن خدای تعالی آب را از پلیدی لاجرم قدوس آمد حق تعالی 
 • Su durdu mu pislenir. Pislenince de duygu ondan iğrenir, onu istemez. 200
 • آب چون پیگار کرد و شد نجس  ** تا چنان شد که آب را رد کرد حس 
 • Allah yine onu doğruluk denizine götürür. O suların suyu kereminden onu yıkar, arıtır.
 • حق ببردش باز در بحر صواب  ** تا به شستش از کرم آن آب آب 
 • Ertesi yıl eteğini sürüyerek gelir. Hey, neredesin? Dense “Hoşlar denizindeyim.
 • سال دیگر آمد او دامن‌کشان  ** هی کجا بودی به دریای خوشان 
 • Ben burada pislendim, gittim. Temiz geldim. Elbiseler giyindim, toprağa ulaştım.
 • من نجس زینجا شدم پاک آمدم  ** بستدم خلعت سوی خاک آمدم 
 • Ey kirliler, pisler, bana gelin. Çünkü, ben Allah huyu ile huylandım.
 • هین بیایید ای پلیدان سوی من  ** که گرفت از خوی یزدان خوی من 
 • Bütün kirliliğinizi kabul ederim, melek gibi, şeytana bile temizlik bağışlarım. 205
 • در پذیرم جمله‌ی زشتیت را  ** چون ملک پاکی دهم عفریت را 
 • Pislenince yine oraya giderim, temizliklerin aslının aslına varırım.
 • چون شوم آلوده باز آنجا روم  ** سوی اصل اصل پاکیها رو 
 • Kirli hırkamı orada başımdan çıkarırım, o, yine bana temiz bir elbise verir.
 • دلق چرکین بر کنم آنجا ز سر  ** خلعت پاکم دهد بار دگر 
 • Onun işi budur, benim işim de bu. Alemlerin Rabbi, alemi bezer süsler” der.
 • کار او اینست و کار من همین  ** عالم‌آرایست رب العالمین 
 • Bizim bu pisliklerimiz olmasaydı suya bu icazetname nereden verilirdi?
 • گر نبودی این پلیدیهای ما  ** کی بدی این بارنامه آب را 
 • Su, birisinden altın keseleri çalmış, nerede bir müflis diye her tarafa koşan birine benzer. 210
 • کیسه‌های زر بدزدید از کسی  ** می‌رود هر سو که هین کو مفلسی 
 • Yahut bitmiş otlara dökülür; yahut bir yüzü yunmamışın yüzünü yıkar.
 • یا بریزد بر گیاه رسته‌ای  ** یا بشوید روی رو ناشسته‌ای 
 • Yahut da denizlerde elsiz ayaksız gemiyi hamal gibi başında taşır.
 • یا بگیرد بر سر او حمال‌وار  ** کشتی بی‌دست و پا را در بحار 
 • Onda yüz binlerce ilaç gizli. Çünkü her ilaç olduğu gibi ondan yetişir gelişir.
 • صد هزاران دارو اندر وی نهان  ** زانک هر دارو بروید زو چنان 
 • Her incinin canı, her tanenin gönlü, bir eczane gibi olan suda yürür durur.
 • جان هر دری دل هر دانه‌ای  ** می‌رود در جو چو داروخانه‌ای 
 • Yeryüzü yetimlerini o besler, kuruyup kalmış kişileri o yürütür. 215
 • زو یتیمان زمین را پرورش  ** بستگان خشک را از وی روش 
 • Fakat mayası bitti mi bunalır, yeryüzünde bizim gibi şaşırır kalır.
 • چون نماند مایه‌اش تیره شود  ** هم‌چو ما اندر زمین خیره شود 
 • Suyun bulandıktan sonra ulu Allah’dan yardım dilemesi
 • استعانت آب از حق جل جلاله بعد از تیره شدن 
 • İçten feryada başlar; Yarabbi, bana ne verdiysen verdim, yoksul kaldım.
 • ناله از باطن برآرد کای خدا  ** آنچ دادی دادم و ماندم گدا 
 • Sermayemi temize pise döktüm sarf ettim. Ey sermaye veren, daha yok mu?
 • ریختم سرمایه بر پاک و پلید  ** ای شه سرمایه‌ده هل من مزید 
 • Allah buluta onu iyi bir yere götür der. Güneşe de ey güneş der onu yukarıya çek!
 • ابر را گوید ببر جای خوشش  ** هم تو خورشیدا به بالا بر کشش 
 • Onu türlü türlü yollara sürer, nihayet ucu bucağı olmayan denize ulaştırır. 220
 • راههای مختلف می‌راندش  ** تا رساند سوی بحر بی‌حدش 
 • Bu sudan maksat velilerin canıdır. O can, sizin kirliliklerinizi iyiden iyiye yıkar, arıtır.
 • خود غرض زین آب جان اولیاست  ** کو غسول تیرگیهای شماست