English    Türkçe    فارسی   

5
3032-3056

 • Kulda ihtiyar yoktur diye Tanrı'dan güya âciz ihtimalini gidermeye kalkıştın ama onu cahil, ahmak ve aptal yaptın.
 • احتمال عجز از حق راندی  ** جاهل و گیج و سفیهش خواندی 
 • Kader yoktur, kul, kendi ihtiyariyle iş yapar demekte hiç olmazsa aciz yoktur, hattâ olsa bile cahillik, acizlikten beterdir.
 • عجز نبود از قدر ور گر بود  ** جاهلی از عاجزی بدتر بود 
 • Türk, kereminden konuğa der ki, kapıma köpeksiz gel, yırtık hırkayla gelme.
 • ترک می‌گوید قنق را از کرم  ** بی‌سگ و بی‌دلق آ سوی درم 
 • Falan yerden edeplice gel de köpeğim, senden ağzını, dudağını bağlasın. 3035
 • وز فلان سوی اندر آ هین با ادب  ** تا سگم بندد ز تو دندان و لب 
 • Sense bu sözün tam aksini tutar, otağın kapısına gidersin. Elbette köpek seni yaralar.
 • تو به عکس آن کنی بر در روی  ** لاجرم از زخم سگ خسته شوی 
 • Kullar nasıl gitmişlerse öyle git ki köpeği, sana karşı kin ve merhametli olsun.
 • آن‌چنان رو که غلامان رفته‌اند  ** تا سگش گردد حلیم و مهرمند 
 • Sen tutar, kendinle beraber bir köpek, yahut tilki götürürsen elbette her çadırın altından bir köpek çıkar, başına üşüşürler.
 • تو سگی با خود بری یا روبهی  ** سگ بشورد از بن هر خرگهی 
 • Tanrı'dan başkasında ihtiyar yoksa suçluya ne kızıyorsun?
 • غیر حق را گر نباشد اختیار  ** خشم چون می‌آیدت بر جرم‌دار 
 • Neden düşmana karşı diş biler durursun? Nasıl onun suçunu, kusurunu görürsün? 3040
 • چون همی‌خایی تو دندان بر عدو  ** چون همی بینی گناه و جرم ازو 
 • Evin damından bir odun kırılıp düşse de seni adamakıllı yaralasa,
 • گر ز سقف خانه چوبی بشکند  ** بر تو افتد سخت مجروحت کند 
 • Hiç o tahta parçasına kızar mısın, hiç ona kinlenir misin?
 • هیچ خشمی آیدت بر چوب سقف  ** هیچ اندر کین او باشی تو وقف 
 • Neden bana vurdu da elimi kırdı? O benim can düşmanımmış der misin?
 • که چرا بر من زد و دستم شکست  ** او عدو و خصم جان من بدست 
 • Neden küçük çocukları döversin de büyüklere dokunmazsın?
 • کودکان خرد را چون می‌زنی  ** چون بزرگان را منزه می‌کنی 
 • Malını çalan hırsızı gösterir, tut şunu, elini ayağını kır, onu esir et dersin. 3045
 • آنک دزدد مال تو گویی بگیر  ** دست و پایش را ببر سازش اسیر 
 • Karına göz koyana karşı yüz binlerce defa coşar, köpürürsün.
 • وآنک قصد عورت تو می‌کند  ** صد هزاران خشم از تو می‌دمد 
 • Fakat sel gelse de eşyanı götürse akıl, hiç sele kızar, kinlenir mi?
 • گر بیاید سیل و رخت تو برد  ** هیچ با سیل آورد کینی خرد 
 • Yahut yel esse de sarığını kapıp uçursa gönlünde yele karşı bir hiddet peydahlanır mı?
 • ور بیامد باد و دستارت ربود  ** کی ترا با باد دل خشمی نمود 
 • Öfke, cebrice, özürlere girişmeyesin diye sana ihtiyarin olduğunu anlatıp durmadadır.
 • خشم در تو شد بیان اختیار  ** تا نگویی جبریانه اعتذار 
 • Deveci, bir deveyi dövse o deve, dövene kasdeder. 3050
 • گر شتربان اشتری را می‌زند  ** آن شتر قصد زننده می‌کند 
 • Devecinin değneğine kızmaz. Görüyorsun ya deve bile ihtiyardan bir kolcuya sahiptir.
 • خشم اشتر نیست با آن چوب او  ** پس ز مختاری شتر بردست بو 
 • Yine böylece bir köpeğe taş atsan iki büklüm olur da sana salar.
 • هم‌چنین سگ گر برو سنگی زنی  ** بر تو آرد حمله گردد منثنی 
 • Hattâ seni bırakıp o taşı yakalarsa, ısırırsa o da yine sana olan kızgınlığındandır. Çünkü sen ondan uzaktasın, sana el atamıyor, onu ısırıyor.
 • سنگ را گر گیرد از خشم توست  ** که تو دوری و ندارد بر تو دست 
 • Hayvani olan akıl bile ihtiyarı biliyor.Artık sen ey insani akıl, utan da ihtiyar yoktur deme.
 • عقل حیوانی چو دانست اختیار  ** این مگو ای عقل انسان شرم دار 
 • İhtiyar, apaydın meydandadır ama o obur, sahur yemeği tamahiyle gözünü nurdan kapar. 3055
 • روشنست این لیکن از طمع سحور  ** آن خورنده چشم می‌بندد ز نور 
 • Çünkü onun bütün meyli, ekmek yemeyedir, bunun için yüzünü karanlığa tutar da daha gündüz olmadı der.
 • چونک کلی میل او نان خوردنیست  ** رو به تاریکی نهد که روز نیست