English    Türkçe    فارسی   

6
26-50

 • Bu dünyanın o dünya ile birleşmesinden bu dünya, utanır, ortadan kalkar.
 • در قران این جهان با آن جهان  ** این جهان از شرم می‌گردد جهان 
 • Bu söz dardır, derecesi pek aşağıdır. Yoksa bayağı bir şeyin hasın hası ile ne münasebeti var?
 • این عبارت تنگ و قاصر رتبتست  ** ورنه خس را با اخص چه نسبتست 
 • Kuzgun,üzüm bağında kuzgunca bağırır. Fakat bülbül, bunu duyup sesini azaltır mı?
 • زاغ در رز نعره‌ی زاغان زند  ** بلبل از آواز خوش کی کم کند 
 • Bu “Allah dilediğini yapar” pazarında her ikisi için de ayrı alıcı var.
 • پس خریدارست هر یک را جدا  ** اندرین بازار یفعل ما یشا 
 • Dikenliğin gıdası ateştir; sarhoş dimağının gıdası da gül kokusu. 30
 • نقل خارستان غذای آتش است  ** بوی گل قوت دماغ سرخوش است 
 • Bir leş, bizce kötüdür, pistir ama domuzla köpeğe şekerdir helvadır.
 • گر پلیدی پیش ما رسوا بود  ** خوک و سگ را شکر و حلوا بود 
 • Pisler, şu pisliklerini yapa dursunlar, sular da pisleri arıtmaya savaşır.
 • گر پلیدان این پلیدیها کنند  ** آبها بر پاک کردن می‌تنند 
 • Yılanlar zehir saçar, acılar bizi perişan eder ama,
 • گرچه ماران زهرافشان می‌کنند  ** ورچه تلخان‌مان پریشان می‌کنند 
 • Bal arıları dağlarda, kovanlarda, ağaçlarda baldan şeker ambarları doldurur.
 • نحلها بر کو و کندو و شجر  ** می‌نهند از شهد انبار شکر 
 • Zehirler, tesirlerini yapıp dururlar ama panzehirler de hemen o tesirleri gideriverir. 35
 • زهرها هرچند زهری می‌کنند  ** زود تریاقاتشان بر می‌کنند 
 • Şu âleme baksan görürsün ki baştanbaşa savaştan ibarettir. Zerre, zerreyle âdeta dinin kâfirlerle savaşması gibi savaşır durur.
 • این جهان جنگست کل چون بنگری  ** ذره با ذره چو دین با کافری 
 • Bir zerre sola doğru uçmaktadır, öbürü sağa doğru gidip arayacağını aramada.
 • آن یکی ذره همی پرد به چپ  ** وآن دگر سوی یمین اندر طلب 
 • Bir zerre yücelere çıkmada, öbürü baş aşağı düşmede. Şöyle durur gibi görünürler ama onların savaşını bu durgunluk âleminde gör.
 • ذره‌ای بالا و آن دیگر نگون  ** جنگ فعلیشان ببین اندر رکون 
 • Onların fiilî savaşları, gizli savaşlarından ileri gelmededir. Bu aykırılığı gör de o aykırılığı anla.
 • جنگ فعلی هست از جنگ نهان  ** زین تخالف آن تخالف را بدان 
 • Fakat güneşte mahvolan zerrenin savaşı, vasıftan, hesaptan dışarıdır. 40
 • ذره‌ای کان محو شد در آفتاب  ** جنگ او بیرون شد از وصف و حساب 
 • Zerrenin kendisi de, nefesi de mahvoldu mu artık onun savaşı, ancak güneşin savaşıdır.
 • چون ز ذره محو شد نفس و نفس  ** جنگش اکنون جنگ خورشیدست بس 
 • Onun kendiliğinden hareketi de kalmamıştır, duruşu da. Neden? “Biz Allahya dönenleriz” sırrından.
 • رفت از وی جنبش طبع و سکون  ** از چه از انا الیه راجعون 
 • Biz, kendimizden geçip senin denizine döndük. Asıldan süt içtik, geliştik.
 • ما به بحر تو ز خود راجع شدیم  ** وز رضاع اصل مسترضع شدیم 
 • Ey gulyabaniye aldanıp yolun ferilerine dalan, ey usulsüz kişi asıllardan az bahset.
 • در فروغ راه ای مانده ز غول  ** لاف کم زن از اصول ای بی‌اصول 
 • Bizim savaşımız da hakikatte bizden değildir. Sulhumuz da. Her halimiz, Allah’nın iki parmağı arasındadır. 45
 • جنگ ما و صلح ما در نور عین  ** نیست از ما هست بین اصبعین 
 • Tabiat, iş ve söz bakımından cüzüler arasındaki savaş, pek korkunç bir savaştır.
 • جنگ طبعی جنگ فعلی جنگ قول  ** در میان جزوها حربیست هول 
 • Fakat bu âlem, şu savaşla durmadadır. Unsurlara bak da anla.
 • این جهان زن جنگ قایم می‌بود  ** در عناصر در نگر تا حل شود 
 • Dört unsur, dört kuvvetli direktir. Dünyanın tavanı, onlarla düz durmada.
 • چار عنصر چار استون قویست  ** که بدیشان سقف دنیا مستویست 
 • Her direk, öbürünü kırar. Su direği, ateş direğini yıkar.
 • هر ستونی اشکننده‌ی آن دگر  ** استن آب اشکننده‌ی آن شرر 
 • Halkın yapısı, zıtlar üstüne kurulmuş. Hâsılı biz, zarar bakımından da savaştayız, fayda bakımından da. 50
 • پس بنای خلق بر اضداد بود  ** لاجرم ما جنگییم از ضر و سود