English    Türkçe    فارسی   

6
51-75

 • Ahvalin, birbirine aykırı. Tesir dolayısıyla her biri öbürüne zıt.
 • هست احوالم خلاف همدگر  ** هر یکی با هم مخالف در اثر 
 • Her an kendi yolumu vurup durmadayım, artık başkasına nasıl bir çare bulabilirim?
 • چونک هر دم راه خود را می‌زنم  ** با دگر کس سازگاری چون کنم 
 • Bana gelen hal askerlerinin dalgalarına bak; her biri, öbürüyle savaşmada, her biri, öbürüne kin gütmede.
 • موج لشکرهای احوالم ببین  ** هر یکی با دیگری در جنگ و کین 
 • Kendindeki şu müthiş savaşa bak. Başkalarının savaşı ile ne meşgul olup durursun?
 • می‌نگر در خود چنین جنگ گران  ** پس چه مشغولی به جنگ دیگران 
 • Meğer ki Allah, seni bu savaştan çeke de sulh âleminde bir tek renge boyanasın. 55
 • یا مگر زین جنگ حقت وا خرد  ** در جهان صلح یک رنگت برد 
 • O âlem, ancak bâkidir, mamurdur, başka türlü olmasına imkân yok. Çünkü terkibi, zıt olan şeylerden değil.
 • آن جهان جز باقی و آباد نیست  ** زانک آن ترکیب از اضداد نیست 
 • Bu yok olma, bitme, zıddın zıddını yok etmesinden ileri gelir. Zıt olmadı mı ebedilikten başka bir şey olamaz.
 • این تفانی از ضد آید ضد را  ** چون نباشد ضد نبود جز بقا 
 • O eşsiz, örneksiz Allah, cennetten zıddı giderdi. Orada güneş de yoktur, zıddı olan zemheri de.
 • نفی ضد کرد از بهشت آن بی‌نظیر  ** که نباشد شمس و ضدش زمهریر 
 • Renklerin asılları, renksizliktir... Savaşların aslı, barışlardır.
 • هست بی‌رنگی اصول رنگها  ** صلحها باشد اصول جنگها 
 • Bu gamlarla dolu olan bucağın aslı, o âlemdir. Her ayrılığın aslı, buluşmadır. 60
 • آن جهانست اصل این پرغم وثاق  ** وصل باشد اصل هر هجر و فراق 
 • Hocam, neden biz bu aykırılıklar içindeyiz? Neden birlik bu sayıları doğuruyor?
 • این مخالف از چه‌ایم ای خواجه ما  ** واز چه زاید وحدت این اعداد را 
 • Çünkü biz fer’iz, bu birbirine zıt olan dört asıl, feride kendi huyunu işliyor.
 • زانک ما فرعیم و چار اضداد اصل  ** خوی خود در فرع کرد ایجاد اصل 
 • Halbuki can cevheri, ayrılıkların ötesinden. Onun huyu bu değil, onun huyu, ulu Allah’nın huyu.
 • گوهر جان چون ورای فصلهاست  ** خوی او این نیست خوی کبریاست 
 • Savaşlara da bak. O savaşlar, barışların asılları. Allah uğrunda savaşan Peygamber gibi hani.
 • جنگها بین کان اصول صلحهاست  ** چون نبی که جنگ او بهر خداست 
 • O, iki cihanda da üstündür. Bu üstünü dil anlatmaz ki. 65
 • غالبست و چیر در هر دو جهان  ** شرح این غالب نگنجد در دهان 
 • Irmak suyunu tamamıyla içmenin imkânı yok. Yok ama susuzluğu giderecek kadar içmenin de imkânı yok.
 • آب جیحون را اگر نتوان کشید  ** هم ز قدر تشنگی نتوان برید 
 • Mâna denizine susamışsan Mesnevi adasından o denize bir ark aç.
 • گر شدی عطشان بحر معنوی  ** فرجه‌ای کن در جزیره‌ی مثنوی 
 • O arkı o derece aç ki her an Mesneviyi, ancak ve ancak mâna denizi göresin.
 • فرجه کن چندانک اندر هر نفس  ** مثنوی را معنوی بینی و بس 
 • Yel, derenin üzerindeki saman çöplerini temizledi mi su, tek renkliliğini meydana çıkarır.
 • باد که را ز آب جو چون وا کند  ** آب یک‌رنگی خود پیدا کند 
 • Sen Mesnevide ter-ü taze mercan dallarını gör, can suyundan bitmiş meyveleri seyret. 70
 • شاخهای تازه‌ی مرجان ببین  ** میوه‌های رسته ز آب جان ببین 
 • Söz, harften, sesten ve soluktan ayrıldı mı hepsini bırakır, deniz kesilir.
 • چون ز حرف و صوت و دم یکتا شود  ** آن همه بگذارد و دریا شود 
 • Harfi söyleyen de, duyan da, hattâ harfler de, bu üçü de sonunda can olur.
 • حرف‌گو و حرف‌نوش و حرفها  ** هر سه جان گردند اندر انتها 
 • Ekmek veren, ekmek alan ve pak ekmek, suretlerden kurtulur, toprak olur.
 • نان‌دهنده و نان‌ستان و نان‌پاک  ** ساده گردند از صور گردند خاک 
 • Fakat mânaları, yine birbirinden ayrı olarak ve daimî bir surette üç makamdadır.
 • لیک معنیشان بود در سه مقام  ** در مراتب هم ممیز هم مدام 
 • Suret toprak olur ama mâna olmaz. Kim, olur derse de ki: Hayır buna imkân yok. 75
 • خاک شد صورت ولی معنی نشد  ** هر که گوید شد تو گویش نه نشد