English    Türkçe    فارسی   

3
2947-2996

 • Biz sarp yolları vardırdık… Bize uyanlara yolu kolaylattık.
 • راههای صعب پایان برده‌ایم ** ره بر اهل خویش آسان کرده‌ایم
 • Peygamberlerin “imana gelin” diye ricalarına karşı halkın tekrar itiraz etmesi
 • مکرر کردن قوم اعتراض ترجیه بر انبیا علیهم‌السلام
 • Sebâlılar, “Siz kendinizce yomlu yıldızlarsanız ama bize göre yomsuzsunuz; bizimle zıtsınız, bize aykırısınız siz.
 • قوم گفتند از شما سعد خودیت ** نحس مایید و ضدیت و مرتدیت
 • Hiçbir düşüncemiz yokken bizi dertlere, meşakkatlere saldınız.
 • جان ما فارغ بد از اندیشه‌ها ** در غم افکندید ما را و عنا
 • Biz, birbirimizle uzlaşmış bir topluluk, sizin kötü haberlerinizle aramıza yüzlerce ayrılık düştü. 2950
 • ذوق جمعیت که بود و اتفاق ** شد ز فال زشتتان صد افتراق
 • Biz şekerler yiyen dudu kuşlarıydık… Sizin yüzünüzden ölümü düşünen baykuşlara döndük.
 • طوطی نقل شکر بودیم ما ** مرغ مرگ‌اندیش گشتیم از شما
 • Nerede bir gam masalı varsa, nerede bir kötü, bir kabul edilmeyecek ses duyulursa…
 • هر کجا افسانه‌ی غم‌گستریست ** هر کجا آوازه‌ی مستنکریست
 • Bu âlemde nerede bir kötüye yormak, nerede bir kötü surete dönmek, nerede bir azap varsa,
 • هر کجا اندر جهان فال بذست ** هر کجا مسخی نکالی ماخذست
 • Hepsi sizin söylediğiniz sözlerde sizin getirdiğiniz misallerde, sizin yormanızda. Bütün hırsınız, zevkiniz, âlemi derde düşürmek” dediler.
 • در مثال قصه و فال شماست ** در غم‌انگیزی شما را مشتهاست
 • Peygamberlerin cevapları
 • باز جواب انبیا علیهم السلام
 • Peygamberler dediler ki: “Çirkin ve kötüye yormak, sizin ruhunuzdan meydana gelen bir şey. Bu kabahat biz de değil, sizde. 2955
 • انبیا گفتند فال زشت و بد ** از میان جانتان دارد مدد
 • Bir tehlikeli yerde uyusan, bir ejderha da başucundan sana doğru gelmeye başlasa,
 • گر تو جایی خفته باشی با خطر ** اژدها در قصد تو از سوی سر
 • Merhametli birisi “Çabuk kalk, yoksa ejderha yutacak” diye seni uyandırsa,
 • مهربانی مر ترا آگاه کرد ** که بجه زود ار نه اژدرهات خورد
 • “Neye kötüye yoruyorsun” der misin? Ne yorması, kalk da aydınlık bir bak, gör!
 • تو بگویی فال بد چون می‌زنی ** فال چه بر جه ببین در روشنی
 • Ben, seni kötü yorumdan kurtarıyor da devlet yurduna götürüyorum.
 • از میان فال بد من خود ترا ** می‌رهانم می‌برم سوی سرا
 • Çünkü peygamber, gizli şeyi bilip seni de o şeyden agâh eden adamdır. O, cihan halkının örmediği şeyleri görmüştür. 2960
 • چون نبی آگه کننده‌ست از نهان ** کو بدید آنچ ندید اهل جهان
 • Bir doktor sana “Koruk yeme, san şu çeşit kötü bir hastalık verir” dese,
 • گر طبیبی گویدت غوره مخور ** که چنین رنجی بر آرد شور و شر
 • “Neden kötüye yoruyorsun” der misin? Dersen öğütçüyü suçlu tutuyorsun demektir.
 • تو بگویی فال بد چون می‌زنی ** پس تو ناصح را مثم می‌کنی
 • Müneccim “ Bugün sefere çıkma sakın” dese,
 • ور منجم گویدت کامروز هیچ ** آنچنان کاری مکن اندر پسیچ
 • Müneccimin yüz kere bile yalanını tutmuş olsan da bir iki kere sözü doğru çıksa yine sözüne uyarsın.
 • صد ره ار بینی دروغ اختری ** یک دوباره راست آید می‌خری
 • Bizim nücum bilgimize asla yanlış çıkmaz. Böyle olduğu halde nasıl oluyor da doğruluğuna inanmıyorsun, doğruluğu sence gizli, kapaklı kalıyor? 2965
 • این نجوم ما نشد هرگز خلاف ** صحتش چون ماند از تو در غلاف
 • O doktorla müneccim, sana verdikleri haberi zanla, şüpheyle veriyor. Hâlbuki biz açıkça görüyor, söylüyoruz.
 • آن طبیب و آن منجم از گمان ** می‌کنند آگاه و ما خود از عیان
 • Cehennemin dumanını, cehennemin ateşini, cehennemin münkirlere saldırdığını uzaktan görüyoruz.
 • دود می‌بینیم و آتش از کران ** حمله می‌آرد به سوی منکران
 • Sense, sus yahu, bırak şu sözü; kötüye yormak, bize ziyan veriyor demektesin.
 • تو همی‌گویی خمش کن زین مقال ** که زیان ماست قال شوم‌فال
 • Ey öğütçülerin öğüdünü dinlemeyen, kötü yoruş, nereye varırsan var, seninledir!
 • ای که نصح ناصحان را نشنوی ** فال بد با تست هر جا می‌روی
 • Âdeta ardından bir yılan gidiyor; birisi de damdan görüp haber veriyor. 2970
 • افعیی بر پشت تو بر می‌رود ** او ز بامی بیندش آگه کند
 • Ona sus, beni dertlendirme, bana keder verme diyorsun. Adamcağız, peki benden günah gitti diyor.
 • گوییش خاموش غمگینم مکن ** گوید او خوش باش خود رفت آن سخن
 • Fakat yılan seni boynundan sokunca bütün neşen zehir kesilir de o adama,
 • چون زند افعی دهان بر گردنت ** تلخ گردد جمله شادی جستنت
 • “Be adam mademki iş böyleydi, neden yenini yakanı yırtarak feryat etmedin?
 • پس بدو گویی همین بود ای فلان ** چون بندریدی گریبان در فغان
 • Yahut yukardan tepeme bir taş atıp bana işin ciddiyetini, işin vehametini bildirmedin?” dersin.
 • یا ز بالایم تو سنگی می‌زدی ** تا مرا آن جد نمودی و بدی
 • O adam da iyi ama sen, benim sözümden inciniyordun. Ne faydası var? Sana çok söyledim ama kâr etmedi ki. 2975
 • او بگوید زآنک می‌آزرده‌ای ** تو بگویی نیک شادم کرده‌ای
 • Ben sana iyilik ettim, seni bu kötü işten kurtarmak için öğütler verdim.
 • گفت من کردم جوامردی بپند ** تا رهانم من ترا زین خشک بند
 • Kötülüğünden bu iyiliğin kadrini bilmedin… Öğüdüm, seni büsbütün azdırdı, bana büsbütün cefa etmeye, beni büsbütün incitmeye başladın der.
 • از لیمی حق آن نشناختی ** مایه‌ی ایذا و طغیان ساختی
 • Aşağılık, kötü kişilerin huyu budur. Sen ona iyilik ettin mi o, sana kötülük eder.
 • این بود خوی لیمان دنی ** بد کند با تو چو نیکویی کنی
 • Sabırla nefsin belini bük. O alçaktır, kötüdür, iyilik etmeye gelmez ona!
 • نفس را زین صبر می‌کن منحنیش ** که لیمست و نسازد نیکویش
 • Kerem sahibi birisine ihsanda bulunursan değer. Bire karşılık sana yedi yüz verir. 2980
 • با کریمی گر کنی احسان سزد ** مر یکی را او عوض هفصد دهد
 • Bu alçağa da cefa eder, onu kahreylersen sana aşırı vefalar gösterir, kulun kölen olur.
 • با لیمی چون کنی قهر و جفا ** بنده‌ای گردد ترا بس با وفا
 • Kâfirler, nimete eriştiler mi cefa tohumunu ekerler de sonra cehennemde, aman yarabbi diye bağırıp dururlar.”
 • کافران کارند در نعمت جفا ** باز در دوزخ نداشان ربنا
 • Allah’ın ahrette cehennemi, dünyada zindanı yaratmadan maksadı, kendilerini büyük görenlerin ister istemez Allah’a kulluk etmeleridir
 • حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد متکبران باشد کی ائتیا طوعا او کرها
 • Alçaklar, cefaya, derde düştüler mi arınır, temizlenirler. Vefa gördüler mi de cefakâr olurlar.
 • که لیمان در جفا صافی شوند ** چون وفا بینند خود جافی شوند
 • Şu halde onların ibadet edecekleri mescit cehennemdir, yabancı kuşun ayağını bağlayan, tuzaktır.
 • مسجد طاعاتشان پس دوزخست ** پای‌بند مرغ بیگانه فخست
 • Zindan da hırsızın, alçak kişinin ibadet yeridir. Orada daima Hakk’ı anar durur. 2985
 • هست زندان صومعه‌ی دزد و لیم ** کاندرو ذاکر شود حق را مقیم
 • Mademki insanın yaratılmasında ki maksat, Allah’a ibadet etmesiydi, şu halde ibadetten baş çeken, ibadete yanaşmayan kişinin ibadet yeri cehennemdir.
 • چون عبادت بود مقصود از بشر ** شد عبادتگاه گردن‌کش سقر
 • İnsan her işi yapabilir, fakat yaratılmasındaki maksat ibadettir.
 • آدمی را هست در هر کار دست ** لیک ازو مقصود این خدمت بدست
 • “Ben, insanları, cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” Bu ayeti okusana. Âlemin yaratılmasında ki maksat, ibadetten başka bir şey değil!
 • ما خلقت الجن و الانس این بخوان ** جز عبادت نیست مقصود از جهان
 • Kitaptan maksat, içindeki fendir ama dilersen sen onu yastık da yapabilirsin ya.
 • گرچه مقصود از کتاب آن فن بود ** گر توش بالش کنی هم می‌شود
 • Fakat ondan maksat yastık olması değil, bilgi, irfan, irşat ve faydadır. 2990
 • لیک ازو مقصود این بالش نبود ** علم بود و دانش و ارشاد سود
 • Kılıcı mıh yaparsan zafere mağlûbiyeti tercih ettin demektir.
 • گر تو میخی ساختی شمشیر را ** برگزیدی بر ظفر ادبار را
 • İnsandan maksat ilimdir, doğru yolu bulmaktır ama her insanın bir ibadet yeri var.
 • گرچه مقصود از بشر علم و هدیست ** لیک هر یک آدمی را معبدیست
 • Kerem sahibine ikramda bulundun mu bu ikram, ona ibadet yeridir, ikrama uğradıkça şükreder. Alçağı da aşağılattın, alçağa da kötülük ettin mi onu ibadete sevk edersin.
 • معبد مرد کریم اکرمته ** معبد مرد لیم اسقمته
 • Vur alçakların başına ki yere baş koysunlar… Ver kerem sahiplerine ki ihsanına mazhar oldukça şükretsinler!
 • مر لیمان را بزن تا سر نهند ** مر کریمان را بده تا بر دهند
 • Hulâsa Allah iki mescit yaratmıştır: Cehennem onların mescidi, cennet bunların! 2995
 • لاجرم حق هر دو مسجد آفرید ** دوزخ آنها را و اینها را مزید
 • Musa, o iç ağrısı kavim, başlarını eğsin diye Kudüs’te alçacık bir kapı yaptırdı.
 • ساخت موسی قدس در باب صغیر ** تا فرود آرند سر قوم زحیر