English    Türkçe    فارسی   

3
4276-4285

 • نغمه‌ی اجزای آن صافی‌جسد ** هر دمی در گوش حسش می‌رسد
 • O her şeyden arınmış mescidin cüzülerinden her an nağmeler çıkar. O nağmelerde her an, velinin can kulağına ulaşır.
 • همنشینان نشنوند او بشنود ** ای خنک جان کو به غیبش بگرود
 • Yanında oturanlar duymazlar, işitmezler de o duyar, işitir. Ne mutlu o cana ki gayba inanmıştır!
 • بنگرد در نفس خود صد گفت و گو ** همنشین او نبرده هیچ بو
 • Velî, kendi kendine yüzlerce söz söyler, dinler de yanında oturan kokusunu bile alamaz!
 • صد سال و صد جواب اندر دلت ** می‌رسد از لامکان تا منزلت
 • Lâmekân âleminden gönlüne yüzlerce sual, yüzlerce cevap gelir, menziline kadar erişir!
 • بشنوی تو نشنود زان گوشها ** گر به نزدیک تو آرد گوش را 4280
 • Bunları sen duyarsın da başkaları kulaklarını ağızlarına kadar yaklaştırsalar yine duymazlar!
 • گیرم ای کر خود تو آن را نشنوی ** چون مثالش دیده‌ای چون نگروی
 • Tutalım, velilerin sessiz, harfsiz sözlerini duymuyor, işitmiyorsun; işte gördün ya… Misli sende de var; neden inanmıyorsun a sağır!
 • جواب طعنه‌زننده در مثنوی از قصور فهم خود
 • Kendi anlayışındaki kusur yüzünden Mesnevi’yi kınamaya kalkışana cevap
 • ای سگ طاعن تو عو عو می‌کنی ** طعن قرآن را برون‌شو می‌کنی
 • Ey kınayan köpek, sen hav hav edip duruyor da Kur’an’ı kınamakla hükmünden kendimi kurtarırım mı sanıyorsun?
 • این نه آن شیرست کز وی جان بری ** یا ز پنجه‌ی قهر او ایمان بری
 • Bu o aslan değil ki ondan canını halâs etmeğe muvaffak olasın yahut kahrının pençesinden imanını kurtarasın!
 • تا قیامت می‌زند قرآن ندی ** ای گروهی جهل را گشته فدی
 • Kur’an, kıyamete kadar, ey kendilerini bilgisizliğe feda edenler, diye nida eder.
 • که مرا افسانه می‌پنداشتید ** تخم طعن و کافری می‌کاشتید 4285
 • Der ki: “Siz, beni masal sandınız da kınama ve kâfirlik tohumunu ektiniz!