English    Türkçe    فارسی   

4
557-581

 • Ayağını gemiye çekte can sevgilisine giden can gibi oturduğun yerde yürüye dur!
 • پا بکش در کشتی و می‌رو روان ** چون سوی معشوق جان جان روان
 • Elsiz, ayaksız evveline evvel olmayan Allah’a kadar git... Canların, yoklukta elsiz ayaksız varlık âlemine koştukları gibi!
 • دست نه و پای نه رو تا قدم ** آن چنانک تاخت جانها از عدم
 • Duyan, gaflet uykusunda olmasaydı, can kulağı açık bulunsaydı sözde kıyas perdesini yırtardın ya!
 • بردریدی در سخن پرده‌ی قیاس ** گر نبودی سمع سامع را نعاس
 • Ey felek, onun sözlerine inciler saç... Ey cihan, onun cihanından utan! 560
 • ای فلک بر گفت او گوهر ببار ** از جهان او جهانا شرم دار
 • Eğer inciler saçarsan incilerin yüz kat fazlalaşır... câmid cismin görür, sevilir bir hâle gelir.
 • گر بباری گوهرت صد تا شود ** جامدت بیننده و گویا شود
 • O saçtığın incileri kendin için saçtın demektir... Çünkü her çeşit sermaye yüz misli artar!
 • پس نثاری کرده باشی بهر خود ** چونک هر سرمایه‌ی تو صد شود
 • Belkis’in Sebe şehrinden Süleyman aleyhisselâm’a hediye göndermesi
 • قصه‌ی هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبا سوی سلیمان علیه‌السلام
 • Belkıs’ın hediyesi kırk katır yükü altın kerpiçti.
 • هدیه‌ی بلقیس چل استر بدست ** بار آنها جمله خشت زر بدست
 • Hediyeleri getirenler, Süleyman’ın saray meydanına girince bir de gördüler ki yer, tamamı ile halis altınla döşenmiş!
 • چون به صحرای سلیمانی رسید ** فرش آن را جمله زر پخته دید
 • Altın üstünde tam kırk konaklık yol aldılar... Artık altın gözlerine su gibi bile görünmüyordu, o kadar ehemmiyetsiz bir hale gelmişti. 565
 • بر سر زر تا چهل منزل براند ** تا که زر را در نظر آبی نماند
 • Defalarca bu altınları, getirdiğimiz yere götürelim... Biz ne olmayacak iş yapıyoruz;
 • بارها گفتند زر را وا بریم ** سوی مخزن ما چه بیگار اندریم
 • Toprağı bile halis altın olan bir yere hediye olarak altın götürmek aptallıktır dediler.
 • عرصه‌ای کش خاک زر ده دهیست ** زر به هدیه بردن آنجا ابلهیست
 • Ey Allah’a aklı hediye götüren, akıl, orada yoldaki topraktan da aşağıdır!
 • ای ببرده عقل هدیه تا اله ** عقل آنجا کمترست از خاک راه
 • Hediyenin makbule geçmeyeceğini anladıklarından utangaçlıkları, âdeta onları gerisin geriye itmekteydi!
 • چون کساد هدیه آنجا شد پدید ** شرمساریشان همی واپس کشید
 • Sonra yine dediler ki: İster makbule geçsin, ister geçmesin... Bize ne? Biz emir kuluyuz! 570
 • باز گفتند ار کساد و ار روا ** چیست بر ما بنده فرمانیم ما
 • Altın olsun toprak olsun... Biz, götürmeye mecburuz... Buyruk verenin buyruğunu yerine getirmek mecburiyetindeyiz.
 • گر زر و گر خاک ما را بردنیست ** امر فرمان‌ده به جا آوردنیست
 • Geri götürün derlerse yine fermana uyar, getirdiğimiz hediyeyi geri götürürüz!
 • گر بفرمایند که واپس برید ** هم به فرمان تحفه را باز آورید
 • Süleyman, hediye getirenleri ve getirdikleri hediyeyi görünce gülmeye başladı. “Ben, sizden tirit istedim mi ki?
 • خنده‌ش آمد چون سلیمان آن بدید ** کز شما من کی طلب کردم ثرید
 • Ben, bana hediye verin demedim; hediyeye layık olun dedim.
 • من نمی‌گویم مرا هدیه دهید ** بلک گفتم لایق هدیه شوید
 • Bana gayb âleminden eşi görülmedik hediyeler gelmekte... Öyle hediyeler ki insan, onları istemeye niyetlense aklına bile getiremez! 575
 • که مرا از غیب نادر هدیه‌هاست ** که بشر آن را نیارد نیز خواست
 • Siz, yer altındaki madeni altın haline getiren bir yıldıza, güneşe tapıyorsunuz... o yıldızı yaratana yüz tutun!
 • می‌پرستید اختری کو زر کند ** رو باو آرید کو اختر کند
 • Değeri yüce olan canınızı hor hakir ederek gökteki güneşe tapıyorsunuz.
 • می‌پرستید آفتاب چرخ را ** خوار کرده جان عالی‌نرخ را
 • Güneş Allah emriyle bizim aşçımızdır, çiyleri pişirir... Artık ona Allah dersen aptallıktır bu!
 • آفتاب از امر حق طباخ ماست ** ابلهی باشد که گوییم او خداست
 • Güneş tutulursa ne yaparsın? Ondaki o karaltıyı nasıl giderirsin?
 • آفتابت گر بگیرد چون کنی ** آن سیاهی زو تو چون بیرون کنی
 • Nihayet yine Allah tapısına yüz vurup ya Rabbi. O karaltıyı gider, yine ona nurunu ver demez misin? 580
 • نه به درگاه خدا آری صداع ** که سیاهی را ببر وا ده شعاع
 • Gece yarısı seni öldürmeye kalkışsalar ağlayıp yalvaracağım yahut aman dileyeceğim güneş nerede?
 • گر کشندت نیم‌شب خورشید کو ** تا بنالی یا امان خواهی ازو