English    Türkçe    فارسی   

3
1958-1982

 • O hırs erliğin kemalidir, bu hırs rezalettir, soğuk ve kötü bir şeydir.
 • آن یکی حرص از کمال مردی است ** و آن دگر حرص افتضاح و سردی است
 • Ah burada pek gizli bir sır var. Öyle bir sır var ki onu anlamak için Musa bir Hızır’a koştu.
 • آه سری هست اینجا بس نهان ** که سوی خضری شود موسی روان
 • Sen de suya kanmamış bir susuz gibi, Allah için olsun, elde ettiğine kanaat etme, durma! 1960
 • همچو مستسقی کز آبش سیر نیست ** بر هر آنچ یافتی بالله مه‌ایست
 • Bu kapıda nihayetsiz makamlar var. Başköşeyi bırak, senin başköşen yoldur!
 • بی نهایت حضرتست این بارگاه ** صدر را بگذار صدر تست راه
 • Musa’nın, ulu bir peygamber olduğu, Allah’a pek yakın bir makamda bulunduğu halde Hızır’ı arayıp sır öğrenmeye girmesi
 • سر طلب کردن موسی خضر را علیهماالسلام با کمال نبوت و قربت
 • Ey kerem sahibi, bunu Musa’dan öğren. Kelîm bile iştiyakından bak, ne diyor:
 • از کلیم حق بیاموز ای کریم ** بین چه می‌گوید ز مشتاقی کلیم
 • Bunca makama sahip olduğum, yüce bir peygamber bulunduğum halde kendimi görmüyor, kendime varlık vermiyorum, Hızır’ı aramaktayım.
 • با چنین جاه و چنین پیغامبری ** طالب خضرم ز خودبینی بری
 • Ona, “Ey Musa, sen kavmini bıraktın, bir izi kutlu kişinin ardına düştün.
 • موسیا تو قوم خود را هشته‌ای ** در پی نیکوپیی سرگشته‌ای
 • Öyle bir ulusun ki korkudan da kurtulmuşsun, ricadan da; niceye dek dönüp dolaşacaksın, ne vakte kadar arayacaksın? 1965
 • کیقبادی رسته از خوف و رجا ** چند گردی چند جویی تا کجا
 • Aradığın sende… Bunu sen de bilirsin. Ey gök, ne vakte dek yerin etrafında dönüp duracaksın? dediler.
 • آن تو با تست و تو واقف برین ** آسمانا چند پیمایی زمین
 • Musa “Beni bu kadar kınamayın, güneşte ayın yolunu kesmeye savaşmayın.
 • گفت موسی این ملامت کم کنید ** آفتاب و ماه را کم ره زنید
 • Ben, zamanın padişahıyla sohbet etmek için ta Mecmaal Bahreyn’e kadar gideceğim.
 • می‌روم تا مجمع البحرین من ** تا شوم مصحوب سلطان زمن
 • Hakikate ulaşmak için Hızır’ı sebep edecek, ona ulaşıncaya kadar yürüyecek, nice zamanlar sefer edip duracağım.
 • اجعل الخضر لامری سببا ** ذاک او امضی و اسری حقبا
 • Yıllarca bu kanatlarımla o uğurda uçacağım. Yıllarda nedir ki? Binlerce yıllar koşacağım. 1970
 • سالها پرم بپر و بالها ** سالها چه بود هزاران سالها
 • Bu binlerce yıllar uçup gitmeme değmez mi yoksa? Ben sevgilinin aşkını ekmek aşkından daha âdi görmem!
 • می‌روم یعنی نمی‌ارزد بدان ** عشق جانان کم مدان از عشق نان
 • Bu sözün sonu gelmez. Sen yine Dedukî’nin hikâyesini söyle!
 • این سخن پایان ندارد ای عمو ** داستان آن دقوقی را بگو
 • Yine Dekukî hikâyesi
 • بازگشتن به قصه‌ی دقوقی
 • Allah Rahmet etsin, Dedukî dedi ki: Nice zamandır doğuda, batıda sefer edip dururum.
 • آن دقوقی رحمة الله علیه ** گفت سافرت مدی فی خافقیه
 • Yıllarca, aylarca bir ay yüzlünün aşkıyla gittim. Ne yoldan haberim vardı, ne belden! Allah kudretlerine hayran bir halde yürüdüm.
 • سال و مه رفتم سفر از عشق ماه ** بی‌خبر از راه حیران در اله
 • Birisi ona : “Dikenliklerde, taşlıklarda yalınayak mı gidiyorsun?” dedi. Dekukî dedi ki: “Ben hayretler içindeyim, kendimde değilim ki. 1975
 • پا برهنه می‌روی بر خار و سنگ ** گفت من حیرانم و بی خویش و دنگ
 • Sen bu ayakları yere basıyor sanma, öyle görme. Çünkü âşık şüphe yok ki gönül yurduna sefer eder.
 • تو مبین این پایها را بر زمین ** زانک بر دل می‌رود عاشق یقین
 • Gönül, sevgilinin sarhoşudur: yoldan, konaktan yolun kısalığından, uzunluğundan ne haberi var”
 • از ره و منزل ز کوتاه و دراز ** دل چه داند کوست مست دل‌نواز
 • Yolun uzunluğu, kısalığı, tenin vasıflarıdır. Ruhların gidişi başka çeşit bir gidiştir.
 • آن دراز و کوته اوصاف تنست ** رفتن ارواح دیگر رفتنست
 • Sen, meni iken akıl âlemine kadar sefer edip geldin. Bu seferinde ne adım attın, ne bir yerde konakladın, ne de bir yerden bir yere göçtün.
 • تو سفرکردی ز نطفه تا بعقل ** نه بگامی بود نه منزل نه نقل
 • Canın gezip yürümesi, keyfiyetten hariçtir, anlatılamaz. Cismimiz de gezmeyi candan öğrendi. 1980
 • سیر جان بی چون بود در دور و دیر ** جسم ما از جان بیاموزید سیر
 • Dekukî de cisim âleminde olan gezmeyi gayri bıraktı da manevi bir keyfiyete büründü, gizlice ve keyfiyetsiz olarak gitmekte.
 • سیر جسمانه رها کرد او کنون ** می‌رود بی‌چون نهان در شکل چون
 • Dekukî dedi ki: “Bir gün, sevgilinin nurlarını insanda görmeye iştiyakım arttı.
 • گفت روزی می‌شدم مشتاق‌وار ** تا ببینم در بشر انوار یار